Lily Schmidt-Nielsen, Ollerup


Lily Schmidt-Nielsen, Ollerup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lily Schmidt-Nielsen, Ollerup, er død, 97 år.

Kampen for naturen er formentlig den kamp, Lily Schmidt-Nielsen huskes bedst for i nyere tid. Kun med støtte fra sin søn, Søren, til at skrive brevene tog hun ene kvinde kampen op mod den daværende Egebjerg Kommune, da der blev lagt store planer for udvidelse af campingpladsen i Syltemaen. Som 85-årig kunne hun sætte punktum i sagen med en sejr, støttet af Naturklagenævnet.

Det var ikke en egoistisk kamp, selv om hun på daværende tidspunkt havde bolig i den smukke natur og campingpladsen som nabo, ej heller et forsøg på at bremse udviklingen, men derimod en kamp for at standse en uheldig tendens for natur og mennesker, som hun havde set det med andre naturskønne pletter i landet.

Hun var opvokset, dels i Grenå, dels i Nibe, og ofte lød det fra hende: "Hjemme i Nibe snakkede vi ikke så meget om det, vi gjorde det bare". Helt ligetil var hendes indsats dog ikke.

I det lange perspektiv vil hun blive husket som den første kvinde, der blev sognerådsformand på Fyn. Det var i Skårup, hvor hun blev opstillet på en tværpolitisk liste.

Da hun kom til, havde det været en kommune domineret af partiet Venstre, hvor de store landmand tog beslutningerne. Lily Schmidt-Nielsen havde blik for social uretfærdighed, og hun fik tingene til at ske. Der kom gadebelysning, fjernvarme, kloakering og dagrenovation, og Skårup fik også plejehjemmet Damgården, der blev indviet i 1965. Hun havde endda været så fremsynet, at hun havde sikret udviklingen med jordkøb til beskyttede boliger.

Hendes far var under opvæksten borgmester og skoleinspektør i begge byer, og det kom til at præge hendes liv. Hun var meget talbegavet, og i Nibe blev hun indkaldt til at assistere ved ligning og hjælpe med at kontrollere regninger. Hun uddannede sig på kontor, men blev lærer i 1936 fra Tønder Seminarium.

I 1968 blev hun gift med Gunnar Schmidt-Nielsen, og da han blev rektor for Skårup Seminarium, påtog hun sig ikke alene et lærerjob, men arbejdede også i administrationen.

Hendes mand var rektor i perioden 1950-1972, og som 62-årig tog hun på opfordring 10 år mere som lærer på Svendborg Handelsskole, hvor hun underviste i dansk og oprettede en tværfaglig linje i kultur. Hun startede med at sige "De" til de unge, men blev hurtigt dus med dem.

I 1972, da manden blev pensioneret, var de flyttet til deres fritidshus, hvor også to af deres tre børne havde sommerhus. I sin tid var hun ikke en mor, der stod klar med chokolade og boller, når børnene kom hjem, men var en meget nærværende mor på andre måder.

Når Lily Schmidt-Nielsen skulle slappe af, arbejdede hun på den to tønder land store grund, foruden at hun også sørgede for børnenes grunde var i ordentlig stand. Hun mistede sin mand for 22 år siden, og valgte at blive boende alene.

Hun var fysisk aktiv, begyndte som 60-årig at løbe på ski og så frem til de årlige skiture til Norge, som hun deltog i, indtil hun var 76 år. Hun var en lille, spinkel kvinde, men for hele familien var hun et fyrtårn, en kvinde med pondus.

De sidste tre-fire år af hendes liv var præget af sygdom, og hun flyttede ind på Ollerup Plejehjem.

Lily Schmidt-Nielsen efterlader sin søn og to døtre samt tre børnebørn og fire oldebørn.

Einar Bogh, Sandholt Lyndelse

Specialarbejder Einar Bogh, Sinaivej, Sandholt Lyndelse, er efter nogen tids alvorlig sygdom død, 52 år. Han efterlader sin hustru, Lis Bogh, og øvrig familie.

Gunner Andersen, Ullerslev

Gunnar Andersen, Ullerslev, er død, 82 år. Han havde i over 40 år været ansat på Ullerslev Savværk. Han efterlader børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Elna Marie Damholt, Glamsbjerg

Elna Marie Damholt, Glamsbjerg, er død, 97 år.

Afdøde efterlader en søn og øvrig familie.

Lena Carlovna Davidova Bisgaard, Saltofte

Lena Carlovna Davidova Bisgaard, født Rasmussen, Saltofte ved Assens, er død, 88 år.

Hun stammede fra Helsingfors og var enke efter advokat Ove Bisgaard, der døde for syv år siden. Afdøde efterlader børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Poul Ib Skipper Haurballe Jensen, Nyborg

Forhenværende murer Poul Ib Skipper Haurballe Jensen, Egeparken, Nyborg, er efter nogen tids svær sygdom død, 80 år.

Haurballe Jensen var opvokset i Nyenstad i Nyborg og arbejdede i mange år som murer. Han var et kendt ansigt i gadebilledet, idet han i mange år, først på cykel og senere i bil, kørte rundt i byen og ofte slog et slag forbi fiskerne på havnen.

Haurballe Jensen blev i 1949 gift med Margith Skipper Jensen. Hun døde i juni i år, men han efterlader en søn, en datter, en svigersøn, et barnebarn og et oldebarn.

Frans Trasbo Levin, Odense

Slagtermester Frans Trasbo Levin, Odense, er pludselig død, 36 år.

Han var tredje generationsslagtermester og havde overtaget forretningen "Slagter Levin", Hjallesevej 12, Odense, efter mange års partnerskab med sine forældre, Else Marie og Jørn Levin, som han efterlader.

Thomas Larsen, Olde

Thomas Larsen, Olde, er død, 90 år.

Thomas Larsen er født og opvokset i Olde i en søskendeflok på otte. Hans mor døde, da han var to år gammel, men sammen med faderen skabte børnene et stærkt og godt fællesskab, hvor de hjalp hinanden. I begyndelsen af 40'rne overtog Thomas Larsen familiens gård. På dette tidspunkt blev han også gift og fik fem børn. På gården, der lå på et af Ærøs smukkeste steder, drev Thomas Larsen et traditionelt landbrug med mange forskellige dyr og gammeldags landbrugsmaskiner. Han havde stor glæde af sin far, som boede på gården og hjalp til gennem mange år. For omkring 40 år siden stoppede Thomas Larsen sit landbrug og fik arbejde på lysfabrikken i Store Rise. Her arbejdede han, til han som 60-årig gik på efterløn. Thomas Larsen var på hele øen kendt som et åbent og venligt menneske, der havde let ved at tale med alle. Især inden for familien var han kendt for sin store glæde ved de danske salmer og sange. Han kunne næsten hele den danske sangskat udenad, og ved familiesammenkomster underholdt han ofte med sange og viser. Folk, der kendte ham, vil også kunne huske, at han altid sang.

For børn og børnebørn var han gennem årene en stor hjælp, og hans evner inden for madlavning var til stor glæde for alle. Thomas Larsen boede de sidste tre år af sit liv på De Gamles Hjem i Rise, dør om dør med sin søster, til stor glæde for dem begge. Thomas Larsen efterlader fem børn, otte børnebørn og otte oldebørn og vil blive savnet af alle.

Mette Eskildsen, Hundstrup

Mette Eskildsen, Hundstrup, er død, 32 år.

Edith Egelund Jørgensen, Hesselager

Edith Egelund Jørgensen, Hesselager, er død, 77 år.

Esther Krogriis Larsen, Thurø

Esther Krogriis Larsen, Thurø (tidligere Skalkendrup), er død, 89 år.

Karen Vestergaard, Svendborg

Karen Vestergaard, Svendborg, er død, 80 år.

Kristen Jensen Henriksen, Ærøskøbing

Kristen Jensen Henriksen, Gilleballehus, Ærøskøbing, er død. Han blev 90 år.

Kristen Henriksen var født på Lindsbjerg og blev gift med Anna fra Ærøskøbing i 1946. Ægteparret overtog Kristen Henriksens fødehjem, og gennem hele deres arbejdsliv fik de deres virke der. Kristen Henriksen kørte mælk til Bro mejeri, og han var den sidste på Ærø, der kørte mælk med hestekøretøj. På ejendommen blev der dyrket grøntsager, som blev solgt til forbrugerne.

Det var et flittigt ægtepar, der sørgede godt for deres børn, der fik en god og lykkelig barndom.

Kristen Henriksen var en afholdt landmand, der sad i bestyrelsen for Bro Mejeri, og han var af sognet valgt til hegnsynsmand i sin tid.

Ægteparret havde den store sorg at miste en datter for nogle år siden, hvilket berørte dem meget dybt.

I 2004 flyttede ægteparret på plejehjemmet Gilleballehus, men allerede i 2005 mistede han sin hustru efter næsten 60 års ægteskab.

Kristen Henriksen efterlader tre døtre, 10 børnebørn og fem oldebørn.

Begravelsen foregår fra Rise kirke på lørdag, den august kl. 13,30.

Lily Schmidt-Nielsen, Ollerup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce