Venligst bemærk følgende vedr. bestilling af dødsannoncer og taksigelser her på Navne-siderne i Fyns Amts Avis:
l Dødsannoncer og taksigelser faktureres.

l Dødsannonce: Henvendelse tlf. 6545-5340 eller dodsannoncer@fynskemedier.dk.

l Taksigelse: Henvendelse tlf. 6221-4621, Annonceafd. eller

annonce@faa.dk.