Beboerne på Kildebæksvej raser over lodsejers hegn, der snart hindrer, at renovation og slamsugere kan komme til
STRANDHUSE: Beboerne på Kildebæksvej i Strandhuse er alt andet end tilfredse med det hegn, som går ned langs den smalle vejs østlige side, og som breder sig ud over vejen.

Det i en grad, at store biler som renovationens og kloakfirmaernes slamsugere dårligt kan komme frem til husene nederst på vejen, ligesom beboernes biler bliver ridset af vildtvoksende grene fra hegnet.

- Det er jo en hæk, som med årene er blevet til et hegn, siger en af beboerne, Finn Krøis.

Han står helt uforstående overfor, at hækken ikke er blevet klippet i 2008 - og formentligt ikke bliver det før en gang i slutningen af september.

Verserende uenighed

Det er kommet frem i svar fra Svendborg Kommune på et brev, som nogle beboere har sendt.

Heraf indrømmer kommunen, at hegnet trænger til at blive klippet, men at det formentlig ikke sker før i september. Det kræver rigtigt nok, at Svendborg Kommune og Sven Mærsk Møller, Strandhuse, bliver enige.

Det er Mærsk Møller, der ejer parcellerne bag hegnet. Det hedder i svaret, at der i øjeblikket verserer en uenighed mellem ejeren og kommunen om vejens nærhed til hegnet.

- Vi forventer, hedder det i brevet, at uenigheden kan finde sin afslutning på et aftalt møde i august, hvorefter hegnet vil blive klippet, skriver kommunen.

Sker det ikke, altså at der opnås enighed, vil hegnet blive klippet i løbet af september.

Ikke af ny dato

Stridighederne om hegnet er langt fra af ny dato. Så sent som i januar 1987 blev der indgået et forlig mellem Svendborg Kommune og Sven Mærsk Møller.

Her slås det fast, at hegnet betragtes som fælleshegn.

Vedligeholdelsen fordeles sådan, at Mærsk Møller vedligeholder hegnet på egen side - og Svendborg Kommune klipper det på den side, der vender mod Kildebæksvej.

Der er foretaget en udstykning af de gamle gartneri på vejen.

De nye husejere blev pålagt at placere hegn 30 cm fra skel. I deres nylig sendte brev til kommunen hedder det, at hegnet mod øst ikke overholder den regel.

De nye huses hække må ikke være højere en 180 cm.

Hegnet mod øst er flere steder mellem syv og 10 meter højt.

Brevskriverne spørger: Gælder der særlige regler for den pågældende lodsejer?

Ja, det gør der åbenbart, for i svaret fra kommunen står der, at lokalplanens bestemmelser om hegn ikke gælder de matrikelnumre, som Sven Mærsk Møller ejer.
  • Fyns Amts Avis