Mens klagesag trækker ud: Siloøen plages af massivt hærværk