Claus Olsen og Verner Sørensen overtrådte god advokatskik i skilsmissesag.
Svendborg: Advokat Claus Olsen og Verner Sørensen tilsidesatte god advokatskik, da de repræsenterede en klient i en skilsmissesag.

Det har Advokatnævnet afgjort i sager mod de to advokater, der er kolleger i firmaet i Advokathuset Svendborg.

Nævnet har afgjort, at Claus Olsen skal betale en bøde på 15.000 kroner, mens Verner Sørensen skal af med 10.000 kroner til statskassen.

Tilbage i 2002-2003 udarbejdede Claus Olsen en ægtepagt om særeje for et par.

Parret endte i en skilsmissesag sidste år, og Claus Olsen repræsenterede her den ene af parterne.

Fordi der var strid om ægtepagtens gyldighed, fandt den anden part og dennes advokat ikke, at Claus Olsen burde være indblandet i sagen.

Han blev derfor anmodet om at trække sig, hvilket han gjorde i februar i år.

Men han burde aldrig have repræsenteret den ene part i en skilsmissesag, når han tidligere har repræsenteret begge parter ved at lave en ægtepagt, mener Advokatnævnet, der fandt, at Claus Olsen tilsidesatte god advokatskik.

For Verner Sørensens vedkommende overtog han skilsmissesagen fra sin kollega. Det burde han heller ikke have gjort, mener nævnet.

- Indklagede har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, ved at foretage sagsbehandling i en sag, hvori hans kollega på samme advokatkontor var udtrådt på grund af en interessekonflikt, skriver nævnet i sin afgørelse.

Det var søndag ikke muligt at få en kommentar fra de to advokater.
  • Fyens Stiftstidende