5000 patienter dør hvert år af lægefejl. Ekspert efterlyser standardbehandlinger. Han mener, at systemet bærer skylden for en række fejl.
Hver dag dør syv danskere af fejl, der kunne have undgået, mens mindst halvdelen kunne forebygges med en bedre sundhedsvæsen. Det siger ledende overlæge og chef for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja til Ekstra Bladet.

Også vicedirektør, dr.med. Torben Mogensen, Hvidovre Hospital, mener, der sker for mange fejl på sygehusene. Han efterlyser standarder for de forskellige behandlinger.

- Der findes et utal af metoder til alle behandlinger. Det skaber en del forvirring hos både personale og patienter og er samtidig grobund for rigtig mange fejl.

Torben Nielsen mener ifølge Ekstra Bladet, at selve systemet bærer skylden for de mange fejl.

- Det burde være sådan, at der popper en meddelelse op i det elektroniske system, hvis man ordinerer medicin, som kulminerer med noget anden, patienten får, eller at man får besked om, præcis hvor stor dosis patienten skal have, siger han.

Forkert medicinering er den mest almindelige fejl på sygehusene og udgår 34 procent af alle såkaldt utilsigtede hændelser. Forvekslinger eller fejlkommunikation og sager om fald indtager anden og tredjepladsen.

I 2008 var der knap 20.000 utilsigtede hændelser, som dækker over fejl og komplikationer, som personalet har pligt til at indberette. Formålet med indberetningerne er at være sundhedsvæsnet mere sikkert for patienterne ved at forebygge gentagelser.