Den sociale arv gør det svært at brydemønstret i voldelige forhold.
Syv ud af 10 har oplevet vold i barndomshjemmet
Børn, der vokser op i hjem præget af vold og misbrug, risikerer en arv, som de ikke har bedt om. Det kan statistikker ikke skjule.

Landsforeningen af kvindekrisecentres statistik viser, at hver fjerde kvinde udsat for vold selv har været udsat for et overgreb som barn.

Tallene afslører også, at mange kvinder på trods af deres erfaringer søger tilbage til det kendte - endda selv om de har været en tur rundt om et krisecenter.

Ifølge behandlere i Krisecenter Odense har den ene af parterne i 70 procent af de voldelige forhold oplevet, at deres forældre også løste problemer med vold.

Og på Dannerhuset i København konstaterede man sidste år, at knap hver femte af kvinderne, der havde boet dér, flyttede tilbage til ham, som de i første omgang flygtede fra.

Hvad er acceptabelt?

Seniorkonsulent på Dannerhuset Lotte Nystrup Lund mener, at det tager tid for voldsramte kvinder at erkende, at de faktisk er udsat for vold.

- Kvinderne føler sig ofte ikke voldsramte. For dem er vold en del af et forhold, fordi det er den måde, de så en af deres forældre løste konflikter på, da de var børn.

- Det, der kendetegner mange af de kvinder, der gentagne gange oplever vold, er, at de har en anden opfattelse af, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er acceptabelt, siger Lotte Nystrup Lund.

En del af volden er ifølge Lotte Nystrup Lund netop, at kvinden overbevises om, at vold er normalt.

- Kvinderne har derfor andre grænser for, hvad der er normalt og hvad der ikke er, siger hun og peger på, at der på krisecentre ikke er tvivl om, hvor ansvaret ligger i sager inden for hjemmets fire vægge.

"Man tiltrækker ikke vold"

Ifølge Lotte Nystrup Lund er kvinderne ikke selv skyld i det mønster, de hvirvles ind i.

- Volden er altid udøverens ansvar. Derfor mener vi ikke, man kan tale om, at voldsramte kvinder tiltrækker vold eller opsøger den, siger hun.

Samtidig kan man heller ikke sige, at den sociale arv ses mere i nogle dele af samfundet end i andre. Eller at nogle grupper har lettere ved at ændre adfærd end andre.

- Alle sociale klasser og aldersgrupper kan rammes af partnervold, og det tager ofte år for en voldsramt kvinde at bearbejde oplevelserne, siger Lotte Nystrup Lund.

- At slippe et voldeligt forhold er ikke gjort med, at man opdager sammenhængen med ens barndomsoplevelser.
  • Fyens Stiftstidende