Langt de fleste syrere, der kom til Ærø i 2015, har opnået familiesammenføring, men Mustafah Faqih venter stadig på svar

Mustafah Faqih scroller igennem fotos på sin tablet og finder et af sine to brunøjede sønner. De står i skyggen af et træ i Aleppo og kigger op på fotografen. Mustafah Faqih rækker skærmen frem og smiler for første gang under interviewet. De to sønner, Abdualkalk på ni og Ahmed på otte, bringer ham stor glæde, men de sidste to år, hvor han levet uden sin kone og børnene, har bekymringen fyldt mest for den 42-årige syrer.

Da Mustafah Faqih blev indkaldt til den syriske hær, følte han sig tvunget til at forlade sit hjemland. Han ville ikke tvinges til at slå mennesker ihjel, fortæller han.

Det er nu to år siden, han forlod Syrien, og efter lang tid på flugt fik han i august 2015 asyl i Danmark og blev bosat på Ærø.

Papirarbejde

Så snart det blev muligt for Mustafah Faqih, søgte han om familiesammenføring med sin kone og de to sønner. Papirarbejdet var krævende for Mustafah, som ikke taler engelsk og stadig har lang vej igen med det danske. Da han sendte ansøgningen af sted manglede et dokument, og det har sænket processen.

Udlændingestyrelsen har et mål om, at sagsbehandlingen af familiesammenføringer maksimalt tager fem måneder for de enkle sager. Men sagsbehandlingen begynder dog først, når alle dokumenter er samlede. Det sidste dokument i Mustafah Faqihs sag blev sendt til Udlændingestyrelsen den 23. oktober 2015. Siden da har han ikke kunnet gøre andet end at vente og holde kontakten med familien ved lige med videoopkald på telefonen. Han bor i et lille hus, hvor et børneværelse med to senge står ubrugt hen.

I mellemtiden har Mustafah Faqih set den ene syriske familie efter den anden blive genforenet med deres familier på Ærø.

- Siden jeg forlod Syrien er vores hjem og mine børns skole blevet bombet. Det skræmmer mig, at jeg ikke ved, hvornår ventiden er forbi, siger Mustafah Faqih.
Han fortæller, at familien i øjeblikket lever med begrænset adgang til mad, strøm og vand, og at de to sønner går i skole i en moske for at være i sikkerhed.

Længere ventetider fremover

Selvom ventetiden føles lang for Mustafah Faqih, er det intet imod, hvad den kan blive fremover. Den danske regering har nemlig vedtaget ændringer på udlændingeområdet, som rammer flygtningenes muligheder for at blive genforenet med deres familier.
Tidligere skulle man som flygtning med midlertidig opholdstilladelse - som er den form for opholdstilladelse, man typisk får, hvis man er flygtet fra krig - have opholdt sig i Danmark i ét år, før man kunne søge om at blive familiesammenført med børn og ægtefæller. Efter den nye lovgivning er trådt i kraft 1. marts, skal man have opholdt sig i Danmark i hele tre år, før man kan søge om familiesammenføring.
Hertil kommer sagsbehandlingstiden hos Udlændingestyrelsen, som for det meste tager mellem fem og ti måneder.
Den nye lov har mødt kritik fra blandt andre FN’s Flygtningehøjkommissariat, Institut for Menneskerettigheder og Amnesty International. De mener, at reglen er et brud på Menneskeretskonventionens artikel 8 om retten til familieliv.

Under behandling

Da Mustafah Faqih flyttede ind lige over for Margaretha Möger i Rise, kunne de to ikke tale sammen.

- Vi rendte skiftevis henover vejen for at give hinanden mad. Jeg skaffede noget råmælk til Mustafah, så han kunne lave ost og dessert, fortæller Margaretha Möger, som siden er blevet kontaktperson for Mustafah.

- Selv om vi ikke kunne snakke, kunne vi jo godt drikke kaffe og ryge smøger på terrassen, siger Margaretha Möger.

Hun har flere gange ringet til Udlændingestyrelsen på Mustafah Faqihs vegne for at få at vide, hvordan det går med familiens sag. Hver gang får hun at vide, at sagen er under behandling, og at der ikke kan blive sagt mere.

- Langtrukkenheden er frustrerende. Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre noget mere, siger Margaretha Möger.

  • fyens.dk