Det Gamle Værft bliver efter planen bevilget over to millioner fra kommunen over de næste to år. Pengene skal skabe bedre aktivering, men dækker samtidig underskud. Sagen skal i økonomiudvalget torsdag og afgøres af kommunalbestyrelsen i næste uge

Det Gamle Værft kan se frem til en økonomisk indsprøjtning fra april 2016 til og med 2017, når den socialøkonomiske virksomhed indgår en kontrakt Ærø Kommune.

Kontrakten betyder, at Det Gamle Værft bliver bevilget 955.000 kroner fra april i år og året ud og 1.393.000 kroner i 2017.

Ifølge referatet fra kultur- og socialudvalgsmødet d. 9. februar beror aftalen på et ”politisk ønske om formalisering og udvidelse af det eksisterende samarbejde mellem job- og voksencentret/beskæftigelsesområdet og Det Gamle Værft”.

- Nu får vi en aktivering, der bliver professionaliseret, dokumenteret og ikke mindst udviklet, siger daglig leder af Det Gamle Værft Christian Albertsen.

Nye aktiviteter på værftet

Aftalen betyder, at der skal foregå en række aktiviteter i Det Gamle Værft, der har til hensigt at fremme beskæftigelse og jobparathed hos blandt andre flygtninge, borgere med anden etnisk baggrund end dansk og borgere på offentlig forsørgelse.

Det fremgår ikke af kontrakten, hvem der skal stå for aktiviteterne, men ifølge Christian Albertsen er det heller ikke nødvendigt.

- Jeg er leder af Det Gamle Værft, og jeg skal nok sørge for, at det bliver ført ud i livet, og hvem der skal stå for hvad, siger han.

Penge passer med underskud

De nye aktiviteter, der skal foregå i Det Gamle Værft, tilsvarer præcis den socialøkonomiske virksomheds underskud på budgettet i 2016 og det estimerede underskud i 2017.

Christian Albertsen mener ikke, at der er en sammenhæng mellem bevillingen fra kommunen og værftets underskud.

- Sådan ser jeg ikke på det. Jeg ser sådan på det, at vi sælger en ydelse, som har en pris. Og det er den pris, vi har fundet frem til.

Ifølge jobcenterchef Marianne Vitus er prisen på ydelserne baseret på et skøn, men hun påpeger, at der godt kunne være en sammenhæng mellem prisen og økonomien i Det Gamle Værft.

- Det hænger nok også sammen med, at man har en aftale om at støtte op om Det Gamle Værft, siger hun.

Rettet 2. marts kl. 8.45: Overskriftet rettet fra "Værft får millionbevilling" til "Millionbevilling på vej til værft", ligesom det præciseres i underoverskriften, at sagen skal i økonomiudvalget torsdag og afgøres af kommunalbestyrelsen i næste uge.

  • Fyns Amts Avis