Rod med bilagene fik kommunalbestyrelsen på Ærø til at udskyde undersøgelsen af færgeområdet. Et ønske om at undersøge de bløde værdier blev dog noteret.

Et regnskab med millionunderskud og meldinger om dårlig trivsel blandt de ansatte på Ærøfærgerne har fået kommunalbestyrelsen til at afsætte 300.000 kroner til en undersøgelse af færgeområdet.

Beslutningen traf kommunalbestyrelsen allerede i slutningen af 2015, men præcist hvordan undersøgelsen skal udformes, er der endnu ingen afklaring på.

Gammelt bilag

Ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde viste det sig at være en anelse besværligt at komme nærmere en endelig formulering af formålet for undersøgelsen.

Allerede i februar besluttede kommunens økonomiudvalg, at der skulle laves ændringer i det oplæg til undersøgelsen, som trafikdirektør Keld Møller havde givet et bud på.

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde skulle det reviderede oplæg godkendes af kommunalbestyrelsen, så undersøgelsen kunne komme ud over stepperne, men ved en fejl var det nyeste oplæg ikke blevet vedlagt som bilag. Flere medlemmer af kommunalbestyrelsen opponerede derfor imod, at de skulle beslutte sig for at vedtage noget, de ikke havde set formuleret på skrift.

Lastværk

- Hastværk er lastværk, sagde Kaj Nøttrup (V) og blev bakket op af Flemming Boye (DF), Søren Vestergaard (P), Carl Jørgen Heide (P), Bent Juul Sørensen (Æ) og Mads Boeberg Hansen (K).

Det ærgrede borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S), som godt kunne se, at økonomiudvalgets plan om at holde dialogmøder med tre konsulentfirmaer i begyndelsen af april ville være urealistisk uden et konkret oplæg til, hvilken slags undersøgelse, firmaerne forventedes at komme med tilbud på.

- Vi bliver forsinket med en måned, indvendte borgmesteren, men Mads Boeberg Hansen fik det sidste ord i debatten.

- Det siger da sig selv, at vi må forholde os til det på ny, sagde han.
Økonomiudvalget ønskede også, at kommunalbestyrelsen tog stilling til, at der i stedet for en styregruppe bliver nedsat et særligt udvalg, som skal holde hånd i hanke med undersøgelsen. Det forholdt kommunalbestyrelsen sig heller ikke til.

Bløde værdier

Inga Blom Thomas (S) opfordrede til - nu hvor oplægget alligevel ikke lod til at være færdigt - at man huskede fokus på de bløde værdier i undersøgelsen.

- Jeg savner, at kommissoriet bliver udvidet i forhold til at belyse noget omkring kulturen i denne institution, der er så speciel ved både at være landfast og søgående. Personalet mødes meget sjældent fysisk, så jeg vil anbefale, at man får inddraget nogle stærkere bløde værdier i fællesskabet mellem færgerne, kontoret og ledelsen, sagde Inga Blom Thomas og tilføjede.

- Nu er det jo et privat selskab, som er blevet kommunalt, derfor kan man godt forestille sig, at der er nogle forskellige tænkninger, som ligger bag Ærøfærgernes resultater.

Avisen har kontaktet tillidsmand på Ærøfærgerne Lars J. Bager for at høre, hvad han som medarbejdernes talerør ønsker, at undersøgelsen skal fokusere på, men han har ikke ønsket at udtale sig.

erhver

  • fyens.dk