Beboerne i Vester Bregninge ønsker bedre afmærkning til cyklister og fodgængere. En løsning kan ifølge dem selv være en 2-minus-1 vej.

Vester Bregninge: For at komme de høje hastigheder gennem Vester Bregninge til livs, foreslår beboerne, at vejen laves til en såkaldt 2-minus-1 vej, hvor vejen indsnævres til et spor og kantbanerne gøres bredere til fodgængere og cyklister. Samtidig kan kantbanerne bruges til vigeplads, når der kommer modkørende biler.

De manglende opmærkninger til især cyklende ved Vester Bregninge er Lennart Mogensen (V), formand for erhvervs-, teknik- og havneudvalget i Ærø Kommune, bekendt med.

- Hvis vi vil noget med cykelturismen her på Ærø, bliver vi nødt til at prioritere ordentlige forhold til cyklisterne, siger han.

Han håber at få løsningen med en 2-minus-1 vej med til efterårets budgetforhandlinger, da der er flere fordele ved en sådan vej.

- Muligheden med en 2-minus-1 vej lyder umiddelbart som den billigste og nemmeste løsning, så jeg er bestemt ikke afvisende, siger han.

Teknisk direktør i Ærø Kommune, Kirsten Johansen, er opmærksom på de trafikale problemer ved Vester Bregninge men forklarer samtidig, at det ville være vanskeligt at foretage de skjulte fartmålinger, som beboerne efterspørger i brevet til kommunen.

- Vi kender godt problematikken, men den er svær at gøre noget ved, siger hun med henvisning til, at kommunen ikke selv har udstyret til at foretage skjulte fartmålinger.

Muligheden med en 2-minus-1 vej er hun dog ikke afvisende overfor.

- Det er svært at løse problemerne, men 2-minus-1 vejen kan være en mulighed. Om ikke andet så som forsøgsordning, siger hun.

Selvom Lennart Mogensen ser det som en mulighed med en 2-minus-1 vej, gør han opmærksom på, at arbejdet med en 2-minus-1 vej skal ske i samarbejde med Fyns Politis Trafikafdeling, da det er dem, der står for implementering af vejændringer.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politis Trafikafdeling.

  • fyens.dk