Fredag den 12. maj var der indkaldt til borgermøde i Ommel Beboerhus. Her ville Ommel og Omegns Beboerforening se, om der var opbakning til at købe tre grunde bag beboerhuset på samlet 2800 kvadratmeter.

Ommel: Kaffe, småkager, øl og vand udgør forfriskningerne i Ommel Beboerhus for de deltagere, der i dag skal udøve den stolte disciplin ærøsk foreningsliv til borgermøde i Ommel Beboerhus. Og det er heller ikke så lidt, der er på dagsordnen for de godt 40 fremmødte. Ommel og Omegns Beboerforening går nemlig med en drøm om at købe tre grunde bag beboerhuset, som skal blive til udearealer med forskellige faciliteter til glæde for borgerne.

Ommel og Omegns Beboerforening

Ommel og Omegns beboerforening har 250 medlemmer og er en del af Ommel Samvirker, som ud over beboerforeningen udgøres af Ommel Boldklub, Kleven Havn og Strandbyen Havn.Foreningen har en foreløbig deadline den 1. august på et tilbud om at købe de tre grunde for 300.000 kroner.

På det foreløbige udkast til en tegning over grundene, som de kan komme til at se ud, er der blandt andet både parkeringspladser, udendørs fitness-arealer og en legeplads samt en terrasse i forlængelse af beboerhusets planlagte udbygning.

Det er planen, at finansiering til købet findes gennem gavebeviser og sponsorater. Der efter vil foreningen søge fonde til at få anlagt området og sat faciliteterne op.

- Jeg har altid syntes at vi manglede udearealer, når man holdt fester, og der mangler et område, hvor man kan mødes udenfor hjemmet for både ældre og unge her i byen, siger kasserer i beboerforeningen og initiativtager, Karin Kristensen.

Derfor mødtes hun tidligere i år med ejeren af de tre grunde og fortalte ham om ønsket om at udvide, og heldigvis ville han gerne støtte projektet og sælge grundene.

- Skal vi gå ud og se på det, selv om der ikke er meget at se lige nu, spørger Jes Jørgensen, som er repræsentant i Ommel Samvirke, som leder borgermødet sammen med Karin Kristensen og fører forsamlingen om til en nydelig grøn græsplæne.

- Det her er ikke med, siger han og peger på plænen.

- Men det er alt det der inde, siger han og peger på et stort område med tæt bevoksning af træer og brombærbuske og leder gruppen videre rundt om det ufremkommelige stykke jord, som beboerforeningen har kastet sin kærlighed på.

De tre grunde udgør til sammen 2800 kvadratmeter, og da gruppen er tilbage i beboerhuset, bliver det hurtigt klart, at der er ideer nok til at fylde arealet flere gange, og at grundens beskaffenhed ikke har taget pusten fra de fremmødte. Grillhytte, petanquebane, basketballbane, legeplads, bordtennisbord og et redskabsskur er bare nogle få af de mange forslag, der ryger på plancherne under første iderunde. En af de yngste deltagere byder også ind med en rulleskøjterampe - en ide, der passer fint med foreningens ide om at få legende børn væk fra vejene og om i beboerforeningens baghave.

Alle bliver hørt mødet igennem, og de enkelte kritiske spørgsmål til finansieringen, som er langt i undertal, bliver forsøgt udskudt til senere, til når alt det praktiske skal på plads. I dag handler det om ideer og om at få en fornemmelse af opbakningen til det de store planer. Og det er nu ikke, fordi der ikke er tænkt på finansiering. Straks efter mødet går en arbejdsgruppe sammen og begynder det første arbejde med at finde de 300.000 kroner, som grundene står i, efter hvad der må betegnes som et stort grønt lys til projektet fra de fremmødte.

- Vi går snarest i gang med at få nogle gavebeviser på plads, og det bliver i første omgang mest borgerne selv, vi vil satse på for at få grundene købt. Bagefter skal der søges fonde, når vi skal til at anlægge området. Men først skal vi have dem købt, siger Karina Kristensen, som er en del af arbejdsgruppen.

Beboerforeningen har foreløbig en deadline på tilbuddet på 300.000 den 1. august, og med mødets ende starter det store arbejde med at finde pengene og realisere de mange ideer, og mens arbejdsgruppen tager hul på de indledende diskussioner, siver de fremmødte ud på vejen foran beboerhuset, hvor en pige på rulleskøjter ruller forbi.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Voxpop: - Det beviser den sammenhængskraft, der er i Ommel

Voxpop: - Det beviser den sammenhængskraft, der er i Ommel