Tirsdag havde Ærøs ssp-medarbejder inviteret til borgermøde om spritkørsel. De fremmødte genkendte problemet. Alle var enige om, at spritkørsel er for accepteret på Ærø.

Marstal: - I min egenskab som ungemedarbejder er jeg blevet kontaktet af mange, der oplever spirituskørsel. Man føler sig magtesløs i forhold til, hvad man skal gøre ved det. Man har prøvet at snakke med de unge, og man vil nødigt politianmelde vedkommende, der måske er et familiemedlem.

Sådan indleder Ærø Kommunes ssp-medarbejder Christians Kjems tirsdagens borgermøde, der skal sætte fokus på spritkørsel. Et problem, der ifølge Christian Kjems er udbredt, fordi det et stykke hen ad vejen er socialt accepteret. Det synspunkt bliver bakket op af de 10-12 borgere, der er mødt frem.

Det, man troede ville virke

Ifølge ssp-medarbejder i Ærø Kommune Christian Kjems har man gennem tiderne forsøg sig med forskellige forebyggelsesmetoder, der har vist sig ikke at virke. Blandt andet:Skræmmekampagner, hvor unge eksempelvis har besøgt fængsler og mødt hårdkogte kriminelle for at se, hvor galt det kan gå. Det viste sig, at de unge, der havde været udsat for en skræmmekampagne, blev mere kriminelle end kontrolgruppen.

Oplysningskampagner, hvor man for eksempel får at vide, hvor farligt det er at køre spirituspåvirket. Også her har det haft en modsat effekt.

Da ssp-medarbejderen har indledt mødet, går der ikke længe før han spørger ud til de fremmødte: Hvor stort mener I, problemet er?

- Jeg tror mere, det er fra private fester end fra Miss Sophy (diskotek i Marstal, red.), lyder det, og hurtigt tilføjer en anden:

- Det er ikke bare lørdag aften fra Miss Sophy. Det er alle steder, når man lige har fået et par øl.

- Det er også i Søby, Dunkær, og de andre byer, er der, en der siger.

- Ja, spritruten.

Det er helt tydeligt, at problemet eksisterer, og at ingen af de tilstedeværende behøver at bryde deres hoveder særligt længe, før de kommer i tanker om talrige eksempler. De samme biler, der fræser forbi, hyppige avisartikler om sigtelser for spritkørsel, egne oplevelser fra ungdommen for slet ikke at tale om frygtelige ulykker.

Den er gal med kulturen

Det er kulturen, den er gal med. Både den danske alkoholkultur, hvor øl og vin er en del af både hverdag og fest, men også den kultur, der er på Ærø om, at man da godt lige kan køre hjem efter fyraftensbajeren.

- Der er lige så mange, der drikker i København. Men færre spritbilister. Så det er også logistikken, siger Christian Kjems og inddeler spritbilisterne i to forskellige grupper. Den ene er dem, der køber en kasse øl og kører rundt på øen og har fællesskab og fest. Den anden gruppe er dem, der har svært ved at komme hjem.

- Det er den første gruppe, vi vil have fat i, siger han.

Der er bare ingen lette løsninger, og Christian Kjems ser i høj grad tirsdagens møde som et startskud. Mest af alt handler det om at ændre på kulturen og om at fremhæve den rigtige adfærd frem for den forkerte.

Der er dog også nogle konkrete tiltag, man kunne tage fat på. Bedre politisynlighed er en af dem. Mange af de unge, der kører bil er lærlinge, og man kunne tage fat i arbejdsgiverne. Man kan holde bekymringssamtaler eller oprette en natbusrute.

Fornuft ændrer ikke adfærden

De unge ved godt, at det er farligt og forkert at køre bil, når man har drukket. På nøjagtig samme måde som alle mulige andre gør alt muligt andet, som de godt ved er dumt, farligt eller usundt.

- Hvor mange af jer har prøvet at køre for stærkt, spørger Christian Kjems og rækker straks selv hånden op og tilføjer, at man derfor ikke kan ændre på de unges spritkørsel med fornuft. Faktisk hjælper hverken skræmme- eller oplysningskampagner, fortæller Christian Kjems. Forskning har nemlig vist, at folk er mere tilbøjelig til at tage stoffer, drikke eller være kriminelle, når de har været udsat for den type kampagner.

- Siger du, at det ikke virker, spørger skoleleder på Marstal Skole, Karsten Solberg, der også er mødt frem.

- Ja. Og det siger jeg fuldstændig velunderbygget, siger Christian Kjems. Han fortæller, at man har prøvet at holde nultolerance i en 8. klasse i kommunens folkeskole sidste år.

- Og hvad skete der, spørger han retorisk.

Næste år vil man prøve noget andet, som der har været god erfaring med fra en fynsk skole. Her holdt man en temadag om alkohol, hvor der foruden faktuel oplysning var udvekslingen mellem forældre og børn om forventninger til det at gå til fest. Det skulle ikke ende ud med en aftale eller nogle regler, men det gav en bredere forståelse, og forældrene var på samme side.

- Dét virkede, siger Christian Kjems.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Tre ærøboer om spritkørsel: - Det er en gammel kultur

Tre ærøboer om spritkørsel: - Det er en gammel kultur