Med udgangen af juli bor der nu seks flere på øen end for en måned siden.

Ærø: Den politiske dagsorden for kommunens økonomiudvalg er netop offentliggjort og med den også det aktuelle befolkningstal på Ærø, hvilket såvel økonomiudvalget og den samlede kommunalbestyrelse bliver orienteret om under udvalgenes ordinære møder.

I begyndelsen af januar havde Ærø 6187 indbyggere.

Ved udgangen af juni lød tallet på 6171 ærøboer.

Det tal er nu øget med seks borgere på Ærø, idet der ved slutningen af juli boede 6177 indbyggere på øen. (Kesk)

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.