Sejr til Bent Juul Sørensen: Afgørelse i langstrakt sag om rørlagt vandløb

Landmand og kommunalbestyrelsesmedlem Bent Juul Sørensen kan nu glæde sig over, at den rørlægning af et vandløb, han i 2011 foretog uden den nødvendige tilladelse, nu er blevet lovlig, efter Miljø- og fødevareklagenævnet har afvist en sidste klage. Den gule streg viser det rørlagte vandløb. Arkivfoto

Sejr til Bent Juul Sørensen: Afgørelse i langstrakt sag om rørlagt vandløb

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Landmand og kommunalbestyrelsesmedlem for Ærøs Fremtid Bent Juul Sørensen har fået Miljø- og Fødevareklagenævnets ord for, at den rørlægning af et vandløb, han i 2011 foretog uden tilladelse, i dag er lovlig.

Dunkær: Så er der - igen, igen - sat punktum i en sag om et rørlagt vandløb, der har været omdrejningspunkt for snart otte års strid.

Den langstrakte sag begyndte tilbage i 2011, da landmand Bent Juul Sørensen rørlagde et vandløb uden at have søgt om eller fået tilladelse til det. I de efterfølgende år søgte Bent Juul Sørensen ad flere omgange at få lovliggjort og godkendt rørlægningen, hvilket - efter et par afslag - endelig sker i februar 2018.

Her gives der tilladelse, fordi retningslinjerne, der ellers som udgangspunkt har foreskrevet, at man ikke under nogen omstændigheder må rørlægge et vandløb, ændres efter vedtagelsen af en ny vandplan. I den nye vandplan udpeges en række vandløb, der skal opnå nogle særlige målsætninger om god økologisk tilstand, og da det ærøske vandløb, der er stridens kerne, ikke er blandt de udpegede, er der ikke længere noget til hinder for, at rørlægningen godkendes.

Kort efter kommunens godkendelse klager Dansk Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund i en samlet skrivelse over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og det er denne klage der nu, efter et år, er blevet færdigbehandlet, og som nævnet har afvist.

Nævnet afgørelse lyder ordret:

"Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over Ærø Kommunes afgørelse af 22. februar 2018 om lovliggørende tilladelse til rørlægning af vandløb på (matrikel1) Dunkær By, Rise. Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid."

"Jeg har hele tiden holdtr på tingene var i orden, og at der ikke herskede lighed for loven på Ærø", skriver Bent Juul Sørensen om den nu afsluttede sag i en pressemeddelelse. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

- Jeg kan ikke stole på jer

Bent Juul Sørensen har i forbindelse med klagesagens afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet udsendt en pressemeddelelse, hvori han glæder sig over udfaldet af sagsbehandlingen.

"Jeg er glad for jeg endelig kunne opnå en fair og redelig sagsbehandling. Jeg er særlig glad for at konstatere, at de regelsæt som jeg havde fulgt, var de rette og var gældende lov. Jeg er stolt over, at dele af sagen er blevet en offentlig principsag, som landmænd i hele landet kan få nytte af. Det er en stor tilfredsstillelse, at konstatere, at det trods alt ikke er en vilkårlig Jantelov der hersker på Ærø (...) Her gælder heldigvis dansk lov og ret."

Han skriver i pressemeddelelsen også om flere ting i forløbet, som han har oplevet som direkte uretfærdige, blandt andet "At jeg skulle kende nye love flere år før de blev vedtaget".

"Det er dog trist, at det tager knap 6 år, at få en simpel sag afgjort (...) Det er en hård proces at gå igennem for en erhvervsvirksomhed. Jeg kan heldigvis glæde mig over aktiv støtte fra mine rådgivere. Aldrig har jeg haft så få, at takke for så meget", opsummerer Bent Juul Sørensen i sin pressemeddelelse.

Avisen ringede torsdag til Bent Juul Sørensen for at få et par uddybende kommentarer til pressemeddelelsen.

Kan du fortælle lidt om, hvordan forløbet har været for dig som erhvervsvirksomhed?

- Jeg vil ikke udtale mig om den sag, medmindre du giver mig et interview, der fylder to sider.

Hvorfor?

- Fordi din avis brugte seks sider på at sætte sagen i gang.

Så du har ikke lyst til at kommentere noget af det, du skriver i pressemeddelelsen?

- Nej, ingen kommentarer.

Du skriver også, at det virkede uretfærdigt, "At du skulle kende nye love flere år før de blev vedtaget", kan du ikke fortælle, hvad det er for nogle love?

- Nååå, men ... Nej, det har jeg ikke lyst til.

Du skriver også, at "sagen er blevet en offentlig principsag, som landmænd i hele landet kan få nytte af".

- Det kan du gå ind og google.

Du skriver også, at du er "glad for at konstatere, at de regelsæt som jeg havde fulgt, var de rette og var gældende lov" ...

- Det taler for sig selv.

Var det gældende lov, du fulgte, da du helt i begyndelsen rørlagde vandløbet uden at have fået tilladelse?

- Jeg har ingen kommentarer. Det hele står i pressemeddelelsen.

Hvad der ikke står i pressemeddelelsen er, at du har indrykket en annonce i Ugeavisen Ærø med hele pressemeddelelsen. Kan du fortælle, hvorfor du har valgt at gøre det?

- Ja, for jeg kan jo ikke stole på jer.

Da Dansk Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund oprindeligt indgav deres klage sidste år, vurderede de to organisationer, at sagen var af så stor principiel vigtighed, at de - i tilfælde af at klagen blev afvist ved Miljø- og fødevareklagenævnet - formentlig ville løfte sagen videre til EU-Kommissionen.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til afgørelsen fra nogle af de to klagere.

Sejr til Bent Juul Sørensen: Afgørelse i langstrakt sag om rørlagt vandløb

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce