Ærø-redaktionen har uddelt denne måneds lokalpolitiske priser. Der er belønning for klistermærkekrig, for at holde fast i både ambulancekrav og dagplejere og for en kommentar til tyvstart på valgkampen.


Månedens forbier: 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der ligger mange følelser gemt i den manglende færge i Marstal. Klistermærkekrigen, som vi døbte konflikten her i avisen, er et levende bevis herpå. Havnefogeden fik af kommunen til opgave at pille de ovale klistermærker ned fra færgelejet i Marstal. Færgegruppen, som havde sat klistermærkerne op, svarede igen og satte i nattens mulm og mørke nye mærker på færgelejet. Næste morgen fjernede havnefogeden dem så igen. I stedet for at kæmpe om klistermærker, burde Færgegruppen og kommunen  sætte sig sammen og få talt tingene igennem. Arkivfoto: Andrea Bisgaard

Månedens forbier: Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der ligger mange følelser gemt i den manglende færge i Marstal. Klistermærkekrigen, som vi døbte konflikten her i avisen, er et levende bevis herpå. Havnefogeden fik af kommunen til opgave at pille de ovale klistermærker ned fra færgelejet i Marstal. Færgegruppen, som havde sat klistermærkerne op, svarede igen og satte i nattens mulm og mørke nye mærker på færgelejet. Næste morgen fjernede havnefogeden dem så igen. I stedet for at kæmpe om klistermærker, burde Færgegruppen og kommunen  sætte sig sammen og få talt tingene igennem. Arkivfoto: Andrea Bisgaard


Månedens modige: 

Et dykkende børnetal har resulteret i et overskud af dagplejemødre. Men i stedet for at fyre en eller to dagplejemødre har kommunen valgt at sende samtlige ni dagplejemødre i Ærø Kommune på nogle lange efteruddannelseskurser, så dagplejemødrene kan blive endnu bedre til deres job. Kommunen forventer, at børnetallet stiger igen om nogle år, og så er der igen brug for samtlige dagplejemødre. Det er modigt af kommunen at investere i medarbejderne i form af efteruddannelse. Alternativet havde været at fyre dem og ansætte dem på ny, når der igen var brug for hænder. Arkivfoto

Månedens modige:  Et dykkende børnetal har resulteret i et overskud af dagplejemødre. Men i stedet for at fyre en eller to dagplejemødre har kommunen valgt at sende samtlige ni dagplejemødre i Ærø Kommune på nogle lange efteruddannelseskurser, så dagplejemødrene kan blive endnu bedre til deres job. Kommunen forventer, at børnetallet stiger igen om nogle år, og så er der igen brug for samtlige dagplejemødre. Det er modigt af kommunen at investere i medarbejderne i form af efteruddannelse. Alternativet havde været at fyre dem og ansætte dem på ny, når der igen var brug for hænder. Arkivfoto


Månedens mærkesag:

Ambulancedækningen på Ærø har i snart flere år været en mærkesag for Ærø Kommunes politikere, læger og sygehusforeningen. Alle har frygtet en såkaldt samtidig hændelse, og den kom for nylig, da Ærøs eneste ambulance var ude at køre, da en borger fik hjertestop. Ambulancen kom efter 27 minutter, helikopteren efter 40. Det er for lang tid, mener politikerne, som nu beder regionen om en bagvagtsordning, så to mand i beredskab (for eksempel Poul Hansen til venstre på billedet og Jørgen Clausen til højre) kan hoppe ind i den ambulance, der ellers samler støv i garagen i Dunkær. Det er kun rimeligt. Arkivfoto: Catarina Nedertoft Jessen

Månedens mærkesag: Ambulancedækningen på Ærø har i snart flere år været en mærkesag for Ærø Kommunes politikere, læger og sygehusforeningen. Alle har frygtet en såkaldt samtidig hændelse, og den kom for nylig, da Ærøs eneste ambulance var ude at køre, da en borger fik hjertestop. Ambulancen kom efter 27 minutter, helikopteren efter 40. Det er for lang tid, mener politikerne, som nu beder regionen om en bagvagtsordning, så to mand i beredskab (for eksempel Poul Hansen til venstre på billedet og Jørgen Clausen til højre) kan hoppe ind i den ambulance, der ellers samler støv i garagen i Dunkær. Det er kun rimeligt. Arkivfoto: Catarina Nedertoft Jessen


Månedens sjoveste:

Under onsdag aftens debat om Ærø Kommunes gode regnskab havde Bent Juul Sørensen (Æ) egentlig ikke bedt om ordet, men fortrød foranlediget af en længere tale fra Ole Wej Petersen (S), der kom med en række forslag til, hvordan man kunne bruge overskuddet. Bent Juul Sørensen var sådan set med på den værste, men: "Jeg er helt uforberedt på, at valgkampen starter allerede i aften. Det må jeg indrømme," sagde han til stor morskab for både kolleger og tilhørere. Arkivfoto: Kathrine Becher Damkær

Månedens sjoveste: Under onsdag aftens debat om Ærø Kommunes gode regnskab havde Bent Juul Sørensen (Æ) egentlig ikke bedt om ordet, men fortrød foranlediget af en længere tale fra Ole Wej Petersen (S), der kom med en række forslag til, hvordan man kunne bruge overskuddet. Bent Juul Sørensen var sådan set med på den værste, men: "Jeg er helt uforberedt på, at valgkampen starter allerede i aften. Det må jeg indrømme," sagde han til stor morskab for både kolleger og tilhørere. Arkivfoto: Kathrine Becher Damkær

  • Af:

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.

  • Katrine Becher Damkj¾r

    Af:

    Områderedaktør, Øhavsredaktionen Langeland og Ærø. Jeg er født og opvokset i Allested-Vejle på Midtfyn. Siden har jeg boet i Odense, Frankrig, København, Syrien og Odense igen. Og siden efteråret 2014 har jeg boet med min familie på Ærø. Inden jeg kom til Ærø, arbejdede jeg i godt fire år som freelancejournalist med base i Odense.