Fyns Politi er presset af bevogtningsopgaver i København, flygtningestrømme og nye kriminalitetsformer. Men der er fokus på at sikre et optimalt akutberedskab på Ærø, udtaler politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen.

For et halvt år siden tiltrådte tidligere socialchef i Hvidøvre Kommune Kit Claudi Grøn-Iversen stillingen som direktør for Fyns Politi.

Sager om politiets beredskab på Ærø har fyldt en del, men i det store spil har en økonomi i ubalance, truslen om terror og flygtningestrømme skabt den største udfordring, fortæller hun.

- Den største udfordring har nok været at komme ind i en organisation, som efter terroranslaget i februar 2015 og det, der skete ved grænserne, lige efter jeg tiltrådte i september, har været presset af, at verden har flyttet sig.

- Der er også krav til den her organisation om, at den skal flytte sig meget hurtigt i forhold til, hvordan vi løser opgaverne og får mest muligt politi for de ressourcer, vi har fået stillet til rådighed. Der er bare sket noget i verden, der gør, at vi skal til at tænke fuldstændig nyt og markant anderledes, fortæller hun.

- Alle er med til at løse opgaven

Udviklingen betyder, at Fyns Politi skal igennem en omstrukturering, hvor også nye kriminalitetsformer som cyberkriminalitet og økonomisk kriminalitet får øget opmærksomhed.

Det betyder også, at alle fynske politibetjente, der kan bære en fragmentationsvest og et maskingevær er i spil i forhold til bevogtning i København, hvor et terroranslag fandt sted sidste år i februar.

Det betyder også, at de betjente, der kan være væk fra familien en uge ad gangen, sendes til grænsen og Rødby.

Det gælder også de ærøske lokalbetjente.

Men det betyder ikke, at ærøboerne skal føle sig utrygge, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Andre løser opgaven på Ærø

- Hvis en betjent er syg eller på kursus eller ved grænsen eller noget andet, så er det planlagt, at andre løser de akutberedskabsmæssige opgaver. Så man kan altså ikke regne med, at det er nogle specielle politibetjente eller en speciel patrulje, der kommer forbi.

- Det er en planlægning, der foregår i Svendborg lokalpoliti, hvor man kigger på alle de opgaver, der er. Og så prøver man at finde ud af at dække bedst muligt. Akutberedskabet er øverste prioritet, siger hun.


Læs interview med Kit Claudi Grøn-Iversen på Mitfyn.dk og i Fyns Amts Avis torsdag

Mere om emnet

Se alle
- Politikerne har svigtet: 3900 underskrifter ikke nok til at bevare politistation

- Politikerne har svigtet: 3900 underskrifter ikke nok til at bevare politistation

Tillidsmand efter flytninger: - Betjentene er blege, men fattede

Tillidsmand efter flytninger: - Betjentene er blege, men fattede

Politidirektør om reorganisering: - Det ville ikke hænge sammen længere

Politidirektør om reorganisering: - Det ville ikke hænge sammen længere