Plan for hele Græsvænge

Den gamle materielgård og den tidligere skole i Græsvænge er købt af Poul Elman Hansen, og nu fremlægges et forslag til lokalplan for hele Græsvænge.

Plan for hele Græsvænge

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

GRÆSVÆNGE: Tidligere var det bare området ved den gamle materielgård og Græsvænge gamle skole, der var underlagt en egentlig lokalplan, men nu er der udarbejdet en plan for hele den lille landsby. Lokalplanen for Græsvænge siger i store træk, at hele området nu udlægges til boliger og mindre erhvervsvirksomheder. Desuden giver det nye lokalplanforslag mulighed for det, som i plansproget hedder »hul-udfyldelse«, hvilket vil sige, at der kan bygges nyt på de grunde, der er tomme. Både den gamle materielgård og den tidligere skole i Græsvænge er købt af murermester Poul Elman Hansen. Lokalplanforslaget er udlagt i offentlig høring i de kommende uger.

Færre i menighedsråd

MARSTAL: Efter at Elsebeth Lundsteen efter eget ønske er udtrådt af menighedsrådet ved Marstal Kirke, er der nu kun otte valgte medlemmer. Det viste sig nemlig umuligt at få én af suppleanterne til at gå ind på hendes plads. Enten var de allerede flyttet, eller også bad de sig fritaget af arbejdsmæssige grunde, og menighedsrådet søgte og fik derfor den fynske biskops tilladelse til at fortsætte med kun otte medlemmer indtil advent 2008, når valgperioden udløber.

Småt kan være bedre

ÆRØ: Endnu en gang er det bevist, at stort ikke nødvendigvis er hverken bedre eller billigere. I et forsøg på netop at nedsætte udgiften til skraldesække de kommende år besluttede Ærø Kommune at deltage i et udbud sammen med en række andre kommuner under RenoSam. Licitationen er også gennemført, og der kom to tilbud, hvoraf det ene dog ikke opfyldte betingelserne. Tilbage er Trioplast Nyborg, hvor Ærø Kommune faktisk også i øjeblikket køber øens skraldesække. Ifølge tilbuddet skal kommunen dog i fremtiden betale 517.400 kr. plus moms for sække i perioden 2007 - 2010, hvilket er 21.194 kr. mere end den pris, øen i øjeblikket køber sække til. Dertil kommer, at RenoSam skal have 10.000 kr. for at tage Ærø med i udbuddet, og det betyder, at øen faktisk får en merudgift i år på 10.000 kr. til RenoSam og merudgiften på 21.194 kr. næste år, men nu har man ligesom sagt ja til at gå med, og så kan man ikke bare sådan fortryde.

Viden om Parkinson

SØBY: I morgen eftermiddag indbyder Ærø Gruppen i Dansk Parkinsonforening til møde i aktivitetshuset i Søby. Aftenens emne er viden om den frygtede sygdom, og Bodil og Georg Larsen fortæller og besvarer spørgsmål om parkinsonsygdommen specielt i forbindelse med en operation. Alle interesserede er velkomne, og foreningen er vært ved en kop kaffe. Tilmelding forinden er nødvendig på tlf. 62 58 14 91 eller 62 53 25 04.

Onsdag den 24. oktober kl. 14.00: Parkinsonforeningen i Aktivitetshuset i Søby

Ja til nyt skur

ÆRØSKØBING: Kommunen vil naturligvis ikke sætte sig imod, at det skur ved Bøssehage, som brændte ned, bliver genopført. Det nedbrændte skur lå på lejet grund, men teknisk udvalg har sagt ja til, at ejeren kan bygge et skur i samme størrelse og udformning som det gamle, selv om det ligger i et område, som ifølge kommuneplanen ikke »må bebygges, beplantes eller ændres i forhold til sit nuværende udseende«.

Ansøgninger til studielegat

ÆRØ: Det er igen tiden at søge om del i Det Weberske Studielegat, hvis man er ung ærøbo og optaget på universiteter, ingeniøruddannelser, handelshøjskolen, landbohøjskolen eller andre videregående studier. Legatet gives ikke til uddannelse på navigationsskole og seminarium eller til ungdomsuddannelser. I Borgerbutikkerne kan man få ansøgningsskemaerne, og de skal være indsendt i udfyldt stand senest den 12. november.

Plan for hele Græsvænge

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce