Marstal Kirke arvede for nogle år siden en halv million kroner efter Caroline Høgsberg Petersen, der boede i villaen "Søro" ved havnen i Marstal. Nogle af pengene er blevet brugt på at restaurere altertavlen og på et nyt Carl Rasmussen-maleri.

Marstal: En halv million kroner. Så mange penge har Marstal Kirke arvet efter efter Caroline Høgsberg Petersen, der boede i villaen "Søro" på H.C. Christensensvej i Marstal, og som døde 90 år gammel i 2012.

Pengene er frosset fast i en fond, som styres af Fyens Stift, så der er styr på, hvad de bliver brugt til, fortæller formanden for Ærø Menighedsråd, Kirsten Svane.

- Nogle af pengene er blevet brugt på at restaurere altertavlen, som er malet af marinemaleren Carl Rasmussen. Men da der stadig var rigtig mange penge tilovers efter restaureringen, har vi valgt at købe et nyt maleri - også af Carl Rasmussen - af en privat samler. Det har et kristent motiv, og vi har hængt det skråt overfor altertavlen. Maleriet er så flot, fortæller Kirsten Svane.

Der har også været råd til at renovere Caroline Høgsberg Petersens familiegravsted, købe en ny messehagel, et begravelsessæt, og så er det planen, at der skal indkøbes et brudetæppe.

Karsten Hermansen, der er kirkens organist, har skrevet bogen "Saa maler jeg, hvad jeg har set", der handler om Carl Rasmussen. Carl Rasmussen (1841-1893) boede en stor del af sit liv i Marstal, og han er mest kendt for sine marine- og grønlandsmalerier, men han malede som sagt også kristne motiver, fortæller Karsten Hermansen.

- Maleriet her hedder "Jesus sover på Genesaret Sø" og er formentlig blevet malet i København, hvor Carl Rasmussen boede i en periode og havde atelier sammen med andre kendte malere. Vi ved, at maleriet var med på udstillingen på Charlottenborg i 1877, og at det ikke fik videre ros. Carl Rasmussen gjorde maleriet færdigt i 1881, hvorefter han forærede det til sømandsmissionen i Newcastle. Hvad der derefter skete med det, vides ikke, men vi ved, at det på et eller andet tidspunkt blev købt af en dansk samler på en auktion, og at det er ham, Marstal Kirke har købt maleriet af, forklarer Karsten Hermansen.

For at kunne skrive bogen om Carl Rasmussen, har Karsten Hermansen læst meget om marinemaleren og studeret hans malerier, og derfor har han også en fornemmelse af, hvordan Carl Rasmussen var som person.

- Han led af tungsind, og samtidig var han perfektionist. Det bliver skildret meget godt i maleriet her. Det er mørkt, og personerne fremstår meget stive. Det har ikke været let for ham at male. Han havde lettere ved marinemotiverne. Og så kan du se her, siger han og læner sig frem mod maleriet, så han kan pege på noget midt i maleriet.

- Her skulle Jesus nok have været, men det er endt med at blive en krusedulle. Jeg vil tro, det er fordi, han simpelthen ikke har følt, at han kunne skildre Jesus godt nok, fortæller Karsten Hermansen.

Altertavlen , som er malet efter maleriet "Jesus sover på Genesaret Sø", er det tilsyneladende gået noget lettere med, for her ser man Jesus i fuld figur. Det var søfolk og håndværkere fra Marstal, der stod model til maleriet. Altertavlen er i øvrigt fra 1881 og er en ud af i alt tre altertavler, som Carl Rasmussen har skabt. De to andre findes på Strynø og Anholt.

  • Af: