Lokaldebat: Hvem bliver spidskandidat?
Af: Jens Weiss, Kirkestræde 10, 1. tv, Marstal

Lokaldebat: Jeg sidder og venter på, hvem Venstre på Ærø mon finder og opstiller. Hvem vi så får mulighed for at stemme på. Hvem har værdi til at blive spidskandidat?

Politik handler om værdier og tillid, værdier der afgør, hvad vi finder rigtigt og forkert. Hvad vi vil ændre og hvad vi vil bevare i den verden, vi lever i.

I min verden er det en værdi, at vi skal kunne stole på hinanden og de beslutninger, vi tager sammen i vores fællesskab. Det at bo sammen i en kommune og dele vores værdier og passe på hinanden en nødvendighed.

Det er en værdi, at kunne støtte og vejlede hinanden, hvis vi går i en forkert retning, derved at ændre noget fra at være forkert til at blive rigtig. Alle laver fejl, det kan ikke undgås. Men når fejlen opdages, bør de påpeges og rettes, så de fælles værdier igen består.

Hvorfor skriver jeg nu det? Jo, jeg sidder lige som mange andre med en dårlig fornemmelse efter at have læst FAA-artiklen om Ærø-betjenten Morten Aunsborg og hans kollega Lennart Mogensen. Morten, som i sin iver og tjenstvillighed ikke for gjort sit hjemmearbejde til UG og derfor bliver anmeldt for bedrageri og stillingsmisbrug. Mit spørgsmål er, hvorfor brugte Lennart Mogensen ikke den kollegiale værdi og vejledte sin kollega og partifælle? Hvorfor lavede han ikke et ordentligt politiarbejde, når han havde besluttet at lade oplysningerne om Morten Aunsborgs fejl gå videre til Fyns politis ledelse?

Hvis Venstre beslutter sig for at opstille Lennart Mogensen som spidskandidat, kommunens øverste leder, kan man så stole på ham og hans dømmekraft. Kan man stole på ham, når han siger: Jeg er kun afhørt som vidne.