Et udkast til ny lov om trafikal ligestilling bliver varmt modtaget i Ærø Kommune, men en detalje ærgrer borgmesteren

Rundt omkring på de danske øer bliver 12 siders tekst fra Social- og Indenrigsministeriet i øjeblikket gransket nøje.

Social- og Indenrigsministeriet har sendt et lovforslag til nedsættelse af færgetaksterne, så man kan nærme sig den trafikale ligestilling, som har været længe ventet særligt i ø-kommunerne.

Hvis lovforslaget går igennem vil der fra august 2016 blive bevilliget 28,4 millioner kroner til resten af 2016 og det dobbelte - 55,6 millioner kroner - til 2017. De statslige færgeruter til Bornholm og Samsø finansieres separat, så tilskuddet til færgepriserne i 2017 i alt vil komme op på 95 millioner kroner.

Tilfredse ø-kommuner

I sidste uge diskuterede repræsentanter fra kommuner på Ærø, Læsø, Fanø og Samsø udkastet over et videomøde, og deres tanker om udkastet har de formuleret i et fælles høringssvar.

- Det er ø-kommunernes oplevelse, at der er blevet lyttet til os, og at lovforslaget generelt har de frihedsgrader for implementering af landevejsprincippet, som tilgodeser øernes meget forskellige vilkår, står der i høringssvaret.

I udkastet står der beskrevet, at tilskuddet skal benyttes i de såkaldte ”skuldersæsoner”, som er sæsonerne i yderkanterne af højsæsonen.

Billigere færger

Færgepriserne i forår og efterår skal således gøres billigere, så turismen til øerne kan få bedre vilkår. Ordningen vil ikke gælde i sommerferien, hvor turismen i forvejen har gode kår på øerne.

Målsætningen for den trafikale ligestilling er, at en passager som en grundpris betaler 20,22 kr for en returbillet plus 1,28 kroner per sejlet kilometer for gående og 3,66 kroner per kilometer for biler.

Borgmester på Ærø Jørgen Otte Jørgensen (S) anslår, at en returbillet til Ærø efter disse beregninger vil skulle koste omkring 60 kroner, men hvor lange perioder man vil kunne tilbyde denne pris kommer an på en fordelingsnøgle, som endnu ikke er beregnet.

Én pris på alle ruter

Selv om det er umuligt at sige et fast beløb, før fordelingsnøglen er blevet fastsat, har borgmesteren gjort sig nogle tanker om, hvordan lovgivningen skal sættes i værk på Ærø. Selvom de tre færgeruter fra Ærø varierer i længde, ønsker han ikke, at der skal være forskellige priser for de forskellige ruter.

- Det bliver noget bøvl administrativt, hvis man køber en returbillet mellem Svendborg og Ærøskøbing og ikke kan bruge den til at komme af øen fra Søby også, siger Jørgen Otto Jørgensen.

Han regner også med, at øboerne fortsat vil kunne bruge deres økort i de perioder, hvor tilskuddet ikke gælder.

- Det er jo en politisk beslutning, om vi fortsætter med økort i de perioder, hvor der ikke er landevejsprincip, og det er der jo ikke taget stilling til endnu, men for mig at se ville det være det logiske.

Den ærgerlige detalje

Overordnet set er Jørgen Otto Jørgensen tilfreds med udkastet til lovforslaget, men én ting ærgrer ham. Som det ser ud nu, skal tilskudsbehovet for de enkelte ruter beregnes som forskellen mellem omsætningen for færgedriften i 2013 i skuldersæsonerne og den samlede billetindtægt, der ville være i samme periode, hvis alle billetter blev afregnet efter landevejsprincippet, som det er defineret i udkastet.

Men for Ærø var befordringen i 2013 ikke så høj som hverken året inden eller efter. Derfor havde borgmesteren hellere set, at beregningerne var taget fra et gennemsnit over tre år.

- Det gjorde man, da tilskuddet til godstaksterne skulle bestemmes, og det synes jeg egentligt giver bedre mening, siger Jørgen Otto Jørgensen.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
1
Video: Campister vil til Ærø - men hvem de?

Video: Campister vil til Ærø - men hvem de?

2
Billigere færgebilletter: Nu vil campingfolket til Ærø

Billigere færgebilletter: Nu vil campingfolket til Ærø

1
Billigere færgebilletter: Men hvad med hunde, cyklister og pendlere?

Billigere færgebilletter: Men hvad med hunde, cyklister og pendlere?