Tid og sted:

  • Mandag den 13. november klokken 15:30 - 16:30
  • Marstal Ældrecenter, Gasværksvej 10, 5960 Marstal

Hvordan sikrer vi kvaliteten i ældreplejen, når der i fremtiden er udsigt til endnu flere ældre og demente på Ærø. Skal vi bygge en helt nyt demensplejehjem eller prioritere kræfterne om de centre, som allerede er?

Mød:

Anne Hejse (Ærø +)
Inger Marie Albertsen (Ærøs Fremtid)
Pernille Arends Alternativet Ærø(Alternativet)
Inger M. Ziegler (DF)

Debatten er gratis og for alle.

Ærø-redaktør Anders C Østerby styrer debatten, og der er mulighed for at stille spørgsmål til debattørerne undervejs. Der er kaffe og en småkage undervejs.