Skolebørnene på Ærø har fri i dag den 8. februar. Det er nemlig fastelavnsmandag, og så er dømt fridag til sang og rasleri.

Overalt på Ærø er der gang i raslebøsser, kreative udklædninger og masker.

Det er nemlig fastelavn, og hvor de voksne "render masker i både hyggens og uhyggens tegn, står børnene absolut for ren og skær hygge.

Traditionen tro har skolebørnene fri, så de kan rasle, og de tager gerne bussen fra den ene anden af øen til den anden for at lave "ballade".

Også Fyns Amts Avis' lokalredaktion i Ærøskøbing har dagen igennem haft besøg af flere grupper af syngende og larmende børn.

Læs mere om den ærøske fastelavnstradition her.

Se og hør nogle af de udklædte børn i ovenstående video.