Marianne Vitus, leder af jobcentret på Ærø, forventer ikke, at samtlige ansatte på de tidligere børnecentre kommer til at optræde i Ærøs ledighedsstatistik.

Ærø: Jobmarkedet giver og jobmarkedet tager. Ikke færre end 66 jobs blev til, dengang Udlændingestyrelsen valgte at åbne to børnecentre på Ærø. Og 66 jobs gik dermed også tabt, da styrelsen valgte at lukke centrene igen ved årsskiftet.

Men dermed ikke sagt, at der nu går 66 ledige rundt på Ærø, siger Marianne Vitus, der er leder af jobcentret på Ærø.

- Det er 38 ud af de 66 ansatte, der har deres folkeregisteradresse på Ærø, og det er dem, der indgår i ledighedsstatistikken for Ærø. Men vi kan endnu ikke sige noget om, hvor mange der rent faktisk går hen og bliver ledige efter, at børnecentrene er lukket. Mange er stadig i deres opsigelsesperiode, som for de flestes vedkommende slutter 1. april. Så til den tid vil vi kunne sige mere om, hvor mange der bliver ledige, fortæller Marianne Vitus.

Hvis samtlige 38 ærøboer, der arbejdede på asylcentrene, melder sig ledige, vil ledigheden stige med omkring 26 procent. Men det tvivler jobcenterchefen på, vil ske.

- Jeg er sikker på, at nogle allerede har fundet et nyt job, og jeg har også hørt om nogle, der går med tanker om at flytte. Så at samtlige 38 skulle melde sig ledige på Ærø, det har jeg svært ved at tro, siger Marianne Vitus.

Ærø Kommune har søgt om midler i en såkaldt varslingspulje under Beskæftigelsesministeriet, som skal bruges på at hjælpe de ledige fra asylcentrene til at komme videre på jobmarkedet.

- Vi har fået lidt over en million kroner, og de skal blandt andet bruges på informationsmøder, kurser, coaching-samtaler, afklaringsforløb og diplomuddannelser. De tidligere ansatte på børnecentrene har fået nogle tilbud, som vi normalt ikke giver de ledige på Ærø, fortæller Marianne Vitus.

De ansatte på asylskolen, som lå på Rise Skole, hvor også jobcentret hører til, er ikke inkluderet i tallene.

Ifølge de seneste opgørelser lå ledigheden på Ærø i januar på 4,5 procent. Det er en lille stigning i forhold til december 2016, hvor ledigheden lå på 4,3 procent. Til sammenligning var ledigheden på landsplan i januar på 4,2 procent. I Region Syddanmark var ledigheden i samme periode på 4,3 procent.

  • Af: