Forladte ejendomme på Ærø vidner om et forstemmende forfald, som på samme tid er stemningsfuldt. Nu falder bygningerne til jorden.

Interaktivt kort af Heidi Juul Skovrider:

Tirsdag den 23. februar slår vinden direkte ind fra Østersøen kølig og vedvarende.

I haver over hele øen har vintergækkerne meldt deres ankomst.

Ejendomme og haver venter på, at deres mennesker vågner af vinterhiet og finder værktøj, haveredskaber og plantefrø frem til en ny sæson i husets tegn.

Men ikke alle ejendomme er så heldige at have en ejer til at holde sig vedlige. Overalt i landet kaster forladte og forfaldne ejendomme skygger over deres omgivelser.

Det tidligere Ministerium for by, bolig- og landdistrikter har afsat 400 millioner kroner til istandsættelse og nedrivning af de faldefærdige boliger.

En af de boliger ligger på Trappeskovvej ved Marstal. Her er 300 kvadratmeter kombineret stald og bolig gået i forfald, efter at ejerne gik bort for cirka fire år siden.

Ejendommen er på listen over de 10 huse, som Ærø Kommune med økonomiske støtte fra den såkaldte nedrivningspulje ved at fjerne ejendommen.

Et arbejde, som har været i licitation, og som indehaver af Håndværkerhuset Jørgen Hansen nu er ved at få til at forsvinde fra jordens overflade.

- Før levede vi at renovere den her type boliger, men bankerne vil ikke være med mere, så nu river vi dem ned, udbryder han omgivet af lægter, spær og eternitplader, der nænsomt bliver hejst ned på jorden, i takt med at de bliver løsnet fra træskellettet under dem.

10 huse står for fald - yderligere 17 er udpeget

En staldlænge er allerede væk. Der er kun fundamentet og løse murbrokker tilbage.

I 2015 og frem til den 1. juli er den økonomiske ramme til nedrivning af forladte ejendomme på Ærø 4.800.000 kroner.

Indtil videre er der brugt 2.800.000 kroner, men hvis flere husejere vil tage mod tilbuddet om at få revet forfaldne ejendomme ned, kan pengene måske nå at blive brugt.

- Vi har udpeget 17 ejendomme, som vi gerne vil have revet ned. Men det kan kun lade sig gøre, hvis ejerne vil være med til det, siger han og tilføjer, at det er kommunen, der udpeger oplagte ejendomme, siger ingeniør i Ærø Kommune, Jes Heinemann.