Glæden var stor på Birkholm i december 2013, da Fødevareministeriet gav tilsagn om 156.414 kr. til en tiltrængt køkkenrenovering i Birkholm Forsamlingshus. Men så blev støtten trukket tilbage efter køkkenet var renoveret.

18. december 2013 fik Birkholm Beboerforening tilsagn på 156.414 kr. fra LAG-sekretariatet (60 procent af de anslåede udgifter til renovering af forsamlingshusets køkken) under programmet: "Bæredygtig udvikling af fiskeområder."

Her blev der gjort opmærksom på, at projektet skulle være færdigt og slutrapporten til LAG-sekretariatet skulle være indsendt senest 1. juli 2015.

Birkholm Beboerforening indsender slutrapporten den 7. september 2015, efter at beboerhusets køkken var blevet renoveret, med udgifter opgjort til 280.000 kroner.

Den 23. oktober 2015 meddeler LAG-sekretariatet, at udbetalingsanmodningen er modtaget for sent, da fristen var 1. juli.

Birkholm Beboerforening klager over afgørelsen, fordi man mener, at LAG-sekretariatet havde givet fristforlængelse til 14. september på baggrund af en mailkorrespondance og et telefonopkald.

Ifølge beboerforeningen har det været bøvlet at komme i kontakt med LAG-sekretariatet i løbet af 2015, hvor det stod klart, at projektet ville blive forsinket. Derudover mener Birkholm Beboerforening, at der i perioden omkring folketingsvalget, og før da, herskede stor forvirring over, hvem man skulle kontakte, da LAG-sekretariatet stod overfor en flytning og samtidig skiftede fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og sidst Erhvervsministeriet.

Ifølge Erhvervsministeriet har beboerforeningen blandet Ø-støtte og LAG-støtte sammen, og fristforlængelsen til 31. august gjaldt kun Ø-støtten og altså ikke de i forvejen bevilgede 156.414 kr. i LAG-midler.

20. juni 2016 afviser sagsbehandler Nina Fromberg fra Erhvervsministeriet at give LAG-støtten og påpeger, at foreningen ikke kan påklage afgørelsen yderligere, men at den dog kan gå til domstolene.

Erhvervsministeriet mener ikke, at der er ført tilstrækkelig dokumentation for, at der forelå en aftale om udsættelse. I svarskrivelsen til foreningen oplyser sagsbehandler Nina Fromberg, at der ikke er blevet noteret noget på sagen fra LAG-sekretariatets side om en telefonsamtale, hvor der skulle være givet en fristforlængelse.

At foreningen havde haft svært ved at komme i kontakt med de rette medarbejdere ved LAG-sekretariatet, mener Erhvervsministeriet heller ikke, er tilstrækkelig grund til at give medhold i sagen. Desuden mener Erhvervsministeriet ikke, at Birkholm Beboerforenings forvirring over, hvorvidt der er tale om Ø-støtte (hvor der var blevet givet fristforlængelse) eller LAG-støtte kan berettige til at bevilge midlerne.

  • Dornwirth_Alexander

    Af:

    Oprindeligt sjællænder, uddannet på journalistuddannelsen i Odense og har nu arbejdet på Langeland i over seks år. Inden da brugte jeg halvandet år på TV 2/Bornholm i praktik. Så ø-livet må tilsyneladende tiltale mig.

Mere om emnet

Se alle
Birkholms beboere klager til ombudsmand: - Københavneri af værste skuffe

Birkholms beboere klager til ombudsmand: - Københavneri af værste skuffe

Birkholms vrede og stilhed

Birkholms vrede og stilhed

Birkholms beboere klager til ombudsmand: - Københavneri af værste skuffe

Birkholms beboere klager til ombudsmand: - Københavneri af værste skuffe