Flyt færgeselskabets økonomikontor op på rådhuset. Sådan lyder et af flere forslag i kølvandet på budgetoverskridelse

Lokalpolitikerne på Ærø har haft en uge til at vænne sig til tanken om, at Ærøfærgerne går ud af 2015 med et underskud på 4.955.000 kroner.

Det har fået avisen til at sende en mail til kommunalbestyrelsens medlemmer for at få svar på, om de fortsat har tillid til færgedirektøren samt til organisationens opbygning. 12 har svaret.

Ifølge anden viceborgmester Anders Johansson (K) bør færgeselskabets økonomiafdeling flyttes op på rådhuset.

 - Underskuddet vidner om, at styringen på færgeområdet ikke har været tilstrækkelig. Vi fik i september en meddelelse om, at man forventede et mindre overskud på færgerne, og nu få måneder senere viser det sig, at det er dundrende underskud, skriver anden viceborgmester på Ærø Anders Johannson (K) i en mail til Fyns Amts Avis.

Også Leo Holm (K) foreslår at flytte færgeselskabets økonomikontor op på rådhuset, mens Mads Boeberg Hansen (K) vil kræve en ugentlig økonomiopfølgning, hvis ikke færgeområdet får styr på økonomien.

- Ekstraomkostninger skal ikke være hemmelige

Som umiddelbar reaktion på det sent udmeldte underskud vedtog kommunalbestyrelsen allerede den 16. december, at der fremover skal finde månedlige budgetopfølgninger sted, men det er ikke nok, mener Bent Juul Sørensen (Æ).

- Ansvaret for underskuddet er kollektivt. Økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen har forsømt at få de budgetkontroller, vi var lovet. Direktionen har også forsømt at følge op. Ekstraomkostninger ved sygdom og reparationer er uundgåelige. Men de skal ikke være hemmelige, skriver Bent Juul Sørensen.

- Kunne være en del af løsningen

Fyns Amts Avis har henvendt sig til færgedirektør Keld Møller, som er på ferie og derfor ikke har ønsket at medvirke i et telefoninterview.

En mail med spørgsmål sendt til færgedirektøren er ligeledes ikke besvaret.

Men ifølge kommunaldirektør Lars Rud er der både fordele og ulemper ved at flytte færgeselskabets økonomiafdeling op på Ærø Rådhus.

Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer foreslår at placere færgeselskabets økonomikontor på rådhuset for at få tættere samspil og mere åbenhed. Hvad er din kommentar til det forslag?

- Det konkrete forslag kunne være en del af overvejelsen. Umiddelbart mener jeg, der kan siges både for og imod forslaget. Det kunne tale for, at økonomistyringen kunne blive mindre sårbar. Imod, at sammenhæng til personaleledelse og synergi med brugervendte funktioner kunne blive vanskeliggjort, siger Lars Rud.


Læs mere på Mitfyn.dk og i Fyns Amts Avis onsdag