Ærø: Det Frivillige Hjælperkorps på Vestærø har søgt - og fået - en underskudsgaranti på 30.000 kroner af kultur- og socialudvalget til deres arrangement "Musikcafé 2017". Arrangmentet afholdes tirsdag den 24. oktober i Arrebohallen, hvor alle øens plejehjemsbeboere og pensionister over 65 år er inviteret. I løbet af dagen er der middag, amerikansk lotteri og underholdning med lokale kunstnere. Dagens helt store kunstnernavn er Sussie og Leo, som kommer og underholder. (ANBI) 

  • Af: