Marstal: Så er der kommet et vestjysk islæt på Marsal Søfartsmuseum. Hans Christian Hansen, Vestergade, Ærøskøbing, har skænket søfartsmuseet en spanterejst model i skala 1:20 af fiskekutteren "Torino" af Esbjerg. Den er konstrueret af skibsbygmester Armand Christensen, Ærøskøbing Skibs- og Bådebyggeri. Kutteren blev leveret fra værftet i 1974.

Modellen er bygget af giver, som har arbejdet i mange år på Ærøskøbing Skibs- og Bådebyggeri - også da "Torino" blev bygget. Den pertentligt udførte model er allerede opsat i museets værftsrum, oplyser Marsal Søfartsmuseum i en pressemeddelelse. /EXP