Ensomhed og social isolering er virkelighed for mange demente, også selvom de bor på et plejecenter. Det kan der laves om på ved hjælp af såkaldt erindringsdans, som nu er et tilbud til beboere på demenscenter Søkilden i Ærøskøbing.

Onsdag den 13. januar samledes 35 ældre, frivillige og personale for anden til dans for at synge og danse sig til livsglæde. Det faldt i god jord hos 81-årige Jørgen Walther Sørensen.

- Jeg har sagt, at vi skal danse noget mere, siger han efter at efter at have sat sig til rette ved et bord, der fortrinvis er besat af damer.

Et øjeblik efter introducerer Ib (Spillemand) Larsen flankeret dagens program, som hovedsageligt består af musik fra halvtredserne og tresserne.

Det er også muligt at komme med ønsker til musikerne. Første nummer er dog ”Den gamle gartner”, som skaber liv overalt i lokalet.

Jørgen Walther Sørensen oplyser kortfattet, at han ikke har nogle forhåndsaftaler med de fremmødte damer.

Erindringsdans bliver fast tilbud

For 84-årige Peter Orth er situationen en anden. Han er blandt de syv frivillige, der er mødt op for at få en svingom. For ham skorter det ikke på forhåndsaftaler til glæde for damerne, som er i overtal.

- Det her skal vi gøre mindst en gang om måneden, proklamerer han med et grin før første dans.

Og faktisk bliver der rig mulighed for at danse med på plejecentret i det kommende år.

Indtil videre har social- og sundhedshjælper Joan Lauritsen været på demenskursus, hvor hun stødte på konceptet.

I går stod hun i spidsen for det andet danse arrangement på Søkilden.
Hun og fire andre medarbejdere fra plejecentret skal desuden på kursus i erindringsdans med henblik på at udbrede konceptet og tilbuddet på Ærø.

Aktiverer tidligere erindringer

Erindringsdans er primært målrettet mennesker med en demenssygdom, og ifølge Aleheimerforeningens direktør Nis Peter Nissen skaber det både liv og glæde hos demente.

- Som dement kan man være ensom og ekskluderet. Det kan være fysisk. Men når man danser, kan man lægge sig ind til partnerens bryst, giver det liv igen, siger Nis Peter Nissen og tilføjer, at dansen er med til at aktivere tidlige erindringer og minder.

- Det er tydeligt, at mange bliver berørt. De får livsmodet igen. Derudover ved vi jo, at det er godt at holde sig i gang socialt og fysisk, siger han.

Oplevelsen af at de demente reagerer med glæde på dans og musik genkender, Joan Lauritsen.

- De demente kan huske musik fra deres tid. Så når vi danser og synger, er det med til at vække hukommelsen, siger hun.

Mere om emnet

Se alle
1
Ældreplejen på Ærø: Mangler kvalficerede hænder

Ældreplejen på Ærø: Mangler kvalficerede hænder

1
Regeringens værdighedsmilliard: Hvem skal pengene gå til på Ærø?

Regeringens værdighedsmilliard: Hvem skal pengene gå til på Ærø?