Ærø: Dansk Erhverv har netop fremlagt en undersøgelse af, hvor ofte det offentlige giver private virksomheder ordentlige frister i forbindelse med udbud i skolernes sommerferie. Undersøgelsen kommer i hælene på en diskussion på Ærø for nylig om kommunens indhentning af interessetilkendegivelser på elektrikerarbejde på færgelejet, hvor den nye elfærge skal lægge til, når den kommer.

Undersøgelsen viser, at der det offentlige er blevet lidt bedre siden sidste år til at give private selskaber, hvad Dansk Erhverv kalder hensigtsmæssige frister for svar - en uge efter skolernes sommerferie slutter. Således har der i årets sommerferie været slået 170 udbud op fra det offentlige, og af dem har 104, eller 61 procent, haft hensigtsmæssig frist. Til sammenligning have kun 49 procent af udbuddene i 2016 i sommerferien, hvad Dansk Erhverv mener er acceptabel svarfrist.

- Det kan være fint, at man vil have tingene i udbud i sommerferien, men fristerne skal gerne ligge senere, end lige når man kommer tilbage fra ferie, så virksomhederne har tid til at give tilbud, for på den måde får man jo de bedste tilbud, forklarer politisk konsulent for offentligt-privat samarbejde i Dansk Erhverv, Malene Jæpelt.

Hun understreger dog også, at der, som i Ærø Kommunes tilfælde, er forskel på interessetilkendegivelser og regulære udbud.

- Hvis det er interessetilkendegivelser, er det måske hurtigere at læse og sige ja eller nej, men hvis man skal lave tilbud, kan det være sværere at have tid til at give ordentlige tilbud, siger hun.

På Ærø har elektrikerne ikke været bekymret over den problematik, som Bent Juul Sørensen rejste, og nogle har stillet spørgsmål ved, om industriferien overhovedet er noget, man opererer med i 2017. Malene Jæpelt forklarer, at problemet i dag måske i højere grad eksisterer for dem, der har børn, som har sommerferie.

- Man kan mene, at industriferien er død, men skolerne holder stadig ferie, og på den måde er der stadig en udfordring, og det er derfor, at vores undersøgelse baserer sig på skolernes sommerferie. De, der har børn, skal også kunne byde på lige vilkår som dem uden skolebørn, siger hun.

  • fyens.dk