Sænkningen af MF Ærøsund trækker dykkerturister til Sydfyn. Noget tilsvarende kan lade sig gøre på Ærø

Ærø: Den 5. oktober 2014 er en dag, som huskes med blandede følelser på Ærø. Den dag blev MF Ærøsund stedt til evigt hvile på havbunden ud for Ballen på Sydfyn, og lige siden har havbunden netop det sted emmet af liv.

Vraget er omdannet til et levende rev med planter og et rigt dyreliv, og ikke mindst har nedsænkningen ført til et boom af dykkerturister.

Ærø har indtil videre ikke fået meget ud af den eftertragtede attraktion, og det bør laves om, mener den lokale turistarrangør Allan Harsbo.

- Der er brug for aktører, der kan kortlægge de gode dykkerspots ud for Ærø, hvor der ligger masser af vrag. I Limfjorden er der sænket en kampvogn ned på havbunden. På Ærø kan man fortælle om skibsfarten for 100 år siden, siger han og foreslår et forlist kulskib ud for Søby som en mulig attraktion.

Ud for Marstal ligger desuden Hermes, som gik ned den 22. oktober 1914 med 585 ton koks i lasten. Ifølge leder af Marstal Søfartsmuseum Erik Kromann skyller der stadig koks i land. Museet har vraggods fra skibet.

Langeland har gjort det

forsidePå Langeland blev der etableret en såkaldt dykkersti ud for Højklint i Lindelse Nor i 2009. Projektet blev støttet økonomisk af Nordisk Ministerråd, som gav 1,2 millioner kroner til museer i hele Norden.

I Danmark deltog Langelands Museum som det eneste danske museum. Bag gennemførelsen af det langelandske tiltag stod museumsinspektør og marinarkæolog Otto Uldum. Han vurderer, at Ærø har den nødvendige historie at byde på for at kunne etablere dykkerstier.

- Der skal være en historie at fortælle. På Langeland fortæller vi historien om stenalderlandskaber. Man kan dykke ned og se væltede træstammer og bopladser. Der er også tavler med oplysninger, så dykkerne kan læse historien, fortæller han.

Men fysiske spots under vandet er ikke nok. Hvis dykkerstien skal fungere optimalt, skal man også kunne sidde derhjemme ved computeren og opleve historien under havoverfladen.

Otto Uldum vurderer, at en samlet løsning vil koste omkring 100.000 - 200.000 kroner.

Den ærøske turistarrangør Allan Harsbo ønsker ikke at skyde penge i et ærøsk dykkerprojekt, selvom han efterlyser en undervandsattraktion på Ærø. Dertil har han for mange jern i ilden, som han siger, men han med­virker gerne til at finde aktører, der i samlet flok kan realisere sådan et projekt. Han peger i stedet på Naturturisme I/S, som arbejder for at udvikle oplevelser og aktiviteter til turister og lokalbefolkningen i Det Sydfynske Øhav, og som var involveret i nedsænkningen af MF Ærøsund.

Derimod er han ikke meget for at bede Ærø Kommune om penge til projektet.

- Så bliver det bare et projekt, alle vil elske at hade. Det bryder jeg mig ikke om.

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.

Mere om emnet

Se alle

- Ærø bør tænke i anderledes oplevelser