Bladkompagniet, som distribuerer breve fra Region Syddanmark, indskærper, at virksomhedens underleverandører ikke må lade ungarbejdere dele post ud. Det sker, efter at det er kommet frem, at fire bude under 18 år har delt post fra Region Syddanmark

Ærø: Torsdag kom det frem her i spalterne, at fire avisbude under 18 år i løbet af foråret haft til opgave at dele post fra Region Syddanmark ud.

Det har affødt kritik fra en forælder og 3F, der mener, at omdeling af post er en opgave for voksne.

Ifølge logistik- og koncernchef hos Jysk Fynske Medier, Morten Christensen, er der tale om en fejl, som er rettet omgående.

Alligevel har Bladkompagniet, som distribuerer Region Syddanmarks breve, nu indskærpet over for sine underdistributører, at omdelere af post minimum skal være fyldt 18.

- Distributørerne har lov til at ansætte ungarbejdere til uddeling af reklamer og aviser, men ikke post, da postlovgivningen stiller andre krav, skriver Bladkompagniets administrerende direktør, Jesper Nielsen, i en redegørelse til regionen.

Af redegørelsen, som Fyns Amts Avis har modtaget, fremgår det også, at kravene til Bladkompagniets distributører nu er indskærpet.

- Bladkompagniet har helt faste krav og vilkår i forhold til, hvordan underleverandører anvender ungarbejdere. Denne episode påvirker derfor også Bladkompagniet, lyder det i redegørelsen, hvor Jesper Nielsen også oplyser, at kravene nu bliver indskærpet over for alle distributører.

At bude under 18 alligevel har delt post ud på Ærø anses også af Bladkompagniet som en fejl, som er rettet med øjeblikkelig virkning.

Ikke desto mindre er der ifølge Jesper Nielsen tale om et kontraktbrud, når det har kunnet finde sted.

Direktøren understreger dog, at Fyns Distribution har undskyldt og garanterer, at det ikke vil ske igen.

Logistik- og koncernchef hos Jysk Fynske Medier, Morten Christensen, har ikke ønsket at kommentere redegørelsen.

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.