5. juli offentliggjorde Danmarks Naturfredningsforening (DN) den triste nyhed, at Ærø indtager en tredjeplads med hensyn til sprøjtede arealer.

Hele 72% af Ærø sprøjtes med gift, kun overgået af Lolland og Morsø.

Blandt mange andre anvendes især ukrudtsmidlet Roundup med det aktive stof glyphosat, som i 2015 kom på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer.

Lige nu kan vi i Marstals Vandtårn se Ærø Kunstforenings skræmmende udstilling "Verden er af lave". Et værk af Ulla de Frey viser en af glyphosats utilsigtede virkninger, døde bier.

7. juli blev Roundup rubriceret som kræftfremkaldende i Californien og folk opfordret til at levere produktet tilbage til forhandlerne. I EU er det endnu ikke lykkedes at få Roundup på listen over kræftfremkaldende stoffer.

6. juli udtalte Jan Clausen, formand for DN-Ærø, til Fyns Amts Avis, at den høje sprøjteprocent kan have katastrofale konsekvenser for Ærøs plante- og dyreliv. Jeg vil tilføje, også for mennesker. En nylig undersøgelse viste, at indholdet af sprøjtemiddelrester i urinen blev markant lavere, når folk spiste økologiske frem for konventionelt producerede fødevarer.

Hvad gør vi?

Roundup anvendes tit i vore haver. Her kunne vi følge Californiens eksempel; aflevere det til destruktion - og lade være med at købe mere.

Men frem for alt må vi kræve af vore politikere, at de letter landbrugs- og gartnerierhvervenes omstilling til økologisk drift. Det er livsnødvendigt!

 

  • fyens.dk