Store Rise: Datoen for den trængte forening Kulturladens ekstraordinære generalforsamling er fundet, og det bliver onsdag den 26. april klokken 19, foreningens fremtid skal diskuteres. På dagsordnen er eneste punkt, ud over valg af dirigent, at bestyrelsen foreslår, at foreningen Kulturladen på Ærø nedlægges. (VICAR)

  • fyens.dk