To medarbejdere på Ærøfærgerne blev overfuset af kb-medlem på grund af manglende ø-kort

Manglende ø-kort førte den 2. marts til kontroverser mellem to medarbejdere på Ærøfærgerne og kommunalbestyrelsesmedlem Bent Juul Sørensen (Æ), som ifølge e-mails, avisen har fået aktindsigt i, optrådte truende overfor en styrmand og en styrmand under oplæring.

I en henvendelse til færgedirektør Keld Møller og en faglig sekretær i Søfartens Ledere skriver talsmand for styrmændene Lars Jørgen Bager, at lokalpolitikeren blev meget vred og truede med, at de havde fået en fjende for livet, fordi han på grund af det manglende ø-kort blev afkrævet betaling for rejsen fra Svendborg til Ærøskøbing.

- Vi kan ikke acceptere, at folk, der laver reglerne, truer os, når vi overholder disse, skiver Lars Jørgen Bager på vegne af sine kollegaer og beder i den anledning om rederiets mening om sagen.

Lars Jørgen Bager har ligeledes henvendt sig til borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S) for at få svar:

- Vi regner med, at reglerne også gælder for Bent Juul Sørensen skriver han til borgmesteren fire dage efter episoden, hvor to styrmænd har følt sig overfuset og truet.

Lars Jørgen Bager afviser, da avisen ringer til ham, at lade sig interviewe om sagen.

Borgmester: sagen er ude af verden

Bent Juul Sørensen ønsker ikke at udtale sig om sagen. Det samme gælder færgedirektør Keld Møller, som afviser at diskutere sagen i pressen, og fordi Bent Juul Sørensen anses for at være en passager på lige fod med alle andre.

Af den udleverede aktindsdigt fremgår det dog, at Bent Juul Sørensen via Keld Møller har givet en uforbeholden undskyldning til færgepersonalet.

Derfor har borgmester Jørgen Otto heller ikke tænkt sig at gøre mere i sagen.

- Jeg har fået den meddelelse, at Keld Møller har fået en undskyldning, og jeg betragter sagen som ude af verden og vil ikke foretage mig mere, siger Jørgen Otto Jørgensen.

Personalet fik opbakning

Om det har nogen betydning, at Bent Juul Sørensen er lokalpolitiker, stiller borgmesteren samtidig spørgsmål ved.

- Jeg ved ikke, om det er en pointe. En borgmester skal ikke gå rundt og bestemme, hvordan folk agerer. Desuden rejste han (Bent Juul Sørensen, red.) ikke med færgen som kommunalbestyrelsesmedlem, så det er uden for mit ressortområde. Jeg betragter som sagen ude af verden.

Sørtens Ledere, som er informeret om sagen, stiller sig ligeledes tilfreds med sagens udfald, oplyser faglig sekretær Per Gravgaard Hansen.

- Vores opgave er at sikre, at medarbejderne har fuld opbakning fra ledelsen, og det har de haft, siger han.