Ærø Kommune beder i et brev til Region Syddanmark om en bagvagtsordning, så ambulance nummer to kan bemandes.

Ærø: Ærø Kommune beder igen Region Syddanmark om at bemande den ekstra ambulance, som normalt bare står i garage i Dunkær.

Det blev konklusionen på det møde, som ambulancegruppen på Ærø bestående af borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S), kultur- og socialudvalgsformand Carl Jørgen Heide (P), Tone Nehammer (SF), Alex Suszkiewicz (EL) samt Lars Ole Gjesing, Sygehusforeningen Ærø, holdt tirsdag den 18. april.

- Vi besluttede at sende en henvendelse til regionen igen, baseret på den aktuelle hændelse, hvor vi argumenterer for, at her har man et eksempel på, at det andet beredskab kunne have været nødvendigt, fortæller Carl Jørgen Heide med henvisning til episoden søndag den 9. april, hvor Ærøs ambulance var optaget, da der kom en melding om et hjertestop.

Et af de argumenter, som gruppen fremfører, er ifølge Carl Jørgen Heide, at forhandlingen blev besværliggjort af, at regionen havde en kontrakt med Bios, som igen skulle forhandle med sine reddere. Nu er Region Syddanmark selv operatør.

- Nu er der ikke et mellemled, så nu kan regionen gå direkte i forhandlinger med redderne på Ærø, siger han.

Lars Ole Gjesing, formand for sygehusforeningen, peger i henvendelsen til regionen på, at man vil kunne finde en stor del af finansieringen til en bagvagtsordning uden at skulle have penge op af kassen, fordi udgifterne til to nødløsninger i så fald vil bortfalde.

- Der er en aftale med Ærø Redningskorps om at hjælpe en sygdomsramt op af en båd eller ned fra 2. sal. Det må to reddere ikke gøre alene, men den aftale bortfalder, hvis der er to i bagvagt. Den anden er nødløsningen med de praktiserende læger. Der er en halv milllion i den ordning alene.

  • Katrine Becher Damkj¾r

    Af:

    Områderedaktør, Øhavsredaktionen Langeland og Ærø. Jeg er født og opvokset i Allested-Vejle på Midtfyn. Siden har jeg boet i Odense, Frankrig, København, Syrien og Odense igen. Og siden efteråret 2014 har jeg boet med min familie på Ærø. Inden jeg kom til Ærø, arbejdede jeg i godt fire år som freelancejournalist med base i Odense.