Børn- og ungechef Jes Jørgensen siger, det var surrealistisk at følge sagen på sidelinjen, men er lettet over at beholde sit job

r- Det var en stor lettelse. Der er ingen tvivl om, at det har været et stort pres, fra jeg fik beskeden om, at stillingen skulle nedlægges, til at man nu har lyttet til de mange reaktioner, der er kommet.

Sådan siger børn- og ungechef Jes Jørgensen i telefonen fra Odense, hvor han er i strålebehandling, efter beslutningen om at bevare stillingen som børn- og ungechef er truffet. Han har efter en lang periode med tavshed valgt at dele sit syn på sagen.

Og det har været et forløb, han beskriver som ”surrealistisk”, der nu er slut.

- Det har været som en film, der kørte. Det startede som en dårlig, men endte som en god. Indimellem skulle man knibe sig lidt i armen, fordi hvis det var, fordi man ikke havde passet sit arbejde, eller at hele området lå i ruiner, var det til at forstå.

- Jeg er ikke blevet beskyttet

Jes Jørgensen fortæller, at han i første omgang var meget overrasket over, at forslaget overhovedet kom på banen. Og han var hverken tilfreds med den måde, han fik beskeden på, eller med processen.

- Jeg synes ikke, det er den rigtige måde at få det at vide på. Det var ikke den måde, jeg selv ville have grebet det an på.

- Hvad ville du have gjort?

- Jeg ville have lavet en anderledes analyse og en inddragende dialog. Det er det, der giver engagementet, ejerskab og fællesskabet om at løfte en opgave. Vi er i en særlig situation, fordi vi er en lille kommune. Vi har aldrig stordriftsfordele, men vi skal udnytte de smådriftsfordele, vi har, og det gør vi ved at samarbejde, siger Jes Jørgensen, som heller ikke er enig i argumentet om at holde sagen lukket ”af hensyn til enkeltpersoner”.

- Jeg er jo ikke blevet beskyttet. Jeg har været udsat, lige siden jeg fik beskeden om, at min stilling ville blive nedlagt. Så man kan ikke sige, at der er taget nogen specielle skånehensyn over for mig.

Dialog er nødvendig

Jes Jørgensens pointe er, at man gennem dialog kan efterprøve, om en reform er fornuftig.

- For et er, om den giver mening på ledelsesniveau, men gør den det også i en børnehave- eller skolebestyrelses optik? Det er det, der er lakmusprøven for, om det virker, mener han.

- Hvordan bliver det at samarbejde med din ledelse efter alt det her?

- Jeg går ikke ud fra, at det bliver sværere, end det har været hele tiden. Jeg har den stilling, som jeg hele tiden har haft, og jeg vil løse opgaverne, sådan som jeg har gjort hele tiden. Det regner jeg ikke med, at der er nogen problemer i.

Afgørende støtte

veIfølge Jes Jørgensen er det værd at bemærke, at så mange helt ud til forældrebestyrelser har reageret.

- Hvad der sker på rådhusgangene er ikke noget, man normalt blander sig i, siger han og erklærer sig ydmyg og beæret over den opbakning, han har fået. Han tilføjer:

- Hvis det ikke havde været for engagementet, de mange indsigelser, debatindlæggene fra borgere, bestyrelser, medarbejdere, ledere og andre, ville forslaget ikke være blevet trukket af bordet. Det er dejligt, at så mange kan se kvaliteten og sammenhængskraften i den nuværende struktur. Det vil jeg gerne takke for på børn- og ungeområdets vegne og personligt, siger Jes Jørgensen.

Han starter på arbejde igen den 7. marts.

Læs mere om sagen i Fyns Amts Avis fredag.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
1
KL om chefreform: - Slå stillingen op

KL om chefreform: - Slå stillingen op

Jobopslag eller ej: Ærø-politikere delte

Jobopslag eller ej: Ærø-politikere delte

4
Eksperter: Ærø-forfremmelse er ulovlig

Eksperter: Ærø-forfremmelse er ulovlig