Ærøs Stemme: Sådan vil vi ha' fremtidens færger

Drop Marstal-færgen og lad den sejle med sin tvilling på Svendborg-ruten. Det er den udbredte holdning hos medlemmerne af Ærøs Stemme, Fynske Mediers online meningspanel.
Foto: Michael Bager

Ærøs Stemme: Sådan vil vi ha' fremtidens færger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I weekenden bad Fyns Amts Avis' Ærø-redaktion de godt 500 medlemmer af meningspanelet Ærøs Stemme forholde sig til fremtidens færgefart.

Her kan du læse paneldeltagernes kommentarer til spørgsmålene:

Spørgsmål: Hvor mange færgeruter mener du er nødvendige for at betjene Ærø?

11 pct mener 1 færge
47 pct mener 2 færger
37 pct. mener 3 færger
4 pct mener 4 færger
1 pct har svaret 'ved ikke'.

Kommentarer fra fastboende/ejere af fritidshus
Per Groth, Marstal: Det eneste fornuftige vil være en bro mellem Langeland og Ærø

Karl Erik Strandesen, Dunkær: 1 færgerute, hvor der sejles i pendulfart med interval på gerne mindre end 1 time, vil betyde store økonomiske besparelser for alle Ærøboere. På 'fastlandet' kan man få fragtfri levering af større læs materialer forudsat, der ikke skal transporteres via færge. Der burde laves en tilbundsgående undersøgelse af de samlede økonomiske konsekvenser af 1-rute scenariet, så man kan se, hvilke gennemsnitlige besparelser hver enkelt ærøbo kan opnå herved.

Arne Almlund, Ommel: Ærøskøbing-Svendborg 1ste prioritet Søby-Fynshav 2den prioritet Søby-Faaborg 3de prioritet

Peter Hviid Josephsen, Marstal: Ærø har ikke brug for færger. Vi skal have en bro, ellers bliver vi udelukket fra det danske samfund. Hvis vi skal bevare færgerne skal vi væloge den korteste.

Erik Spangsberg Poulsen, Lille Rise: V sejlads fra Søby til Faaborg og Als samt begge tvillingefærger på ruten Ærøskøbing-Marstal

Bjarne Isager, Søby: Med en bro/dæmning til langeland, er der altid forbindelse til fastlandet og det endda døgnet rundt.

Michael Rasmussen, Bro: Pendul Ærøskøbing-Svendborg og en optimering af Søby-Fynshav ruten

Erik Andersen, Vrå: Den vigtigste er ruten til Svendborg (centrum) med adgang til Sygehus, speciallæger, forretninger, tog- og rutebilstation samt motorvej. Næstvigtigst er ruten til Als (Fynshav), der giver let adgang til det Jylland og Tyskland.

thomas madsen, Ærøskøbing: Maksimalt 2 ruter, da infrastrukturen ikke er optimal på fyn, kan jeg tilslutte mig at der sejles til Fynshav, ellers burde al trafik ende i Fåborg og Søby. Min tanke er der kan måske komme en bro fra Bøjden til Fynshav og motorvejen mellem Nyborg og Middelfart blive aflastet, så kan vi sejle til Fåborg med vand under færgen og undvære alle andre ruter.

Knud Nielsen, Marstal: bro til langeland (ristinge)

Majbritt Hansen, Ærøskøbing: to hvis V-sejlads muligt

Christian Holm, Marstal: to ud af Søby, en ud af Marstal samt en hurtig rute pendler færge ud af Ærøskøbing

Winnie Holm, Marstal: Ønsker bro

Frank Petersen, Marstal: Der skal være hyppiger afgange fra et sted, så man ikke skal stå og vente 3 timer til næste afgang, men i stedet skal der måske kun være 1 time eller 1,5 time mellen færgen afgangen.

Nis Kørner, Marstal: En til Fyn og en til Als, hvis ellers den er rentabel

Bente Svava Hansen, Ærøskøbing: Den ene færgerute skal sejle v-sejlads Søby-Als, Søby - Fåborg

Anette Karine Banke Andersen, Ærøskøbing: Søby-Fynshav Søby-Faaborg (lastvogns ruten) Ærøskøbing-Svendborg

Winnie Keller Albrecht, Søby: Een færge og så en bro. Tænk hvad det koster at bygge 3 nye færger, nyt havneanlæg og nyt vejnet vest for Svendborg. En bro forbindelse over det lave område mellem Marstal og Tåsinge må da alt andet lige være billigere. Her er jo i forvejen vejnet ud til hovedvejen. Og så kører man jo når man har behov og altså ikke som færgetræk. Det kan da næppe være en meget stor belastning. Ja, og så kan skal sejlrenden heller ikke vedligeholdes. Ingen færge på grund.

Gunver Groth Haals, Ærøskøbing: Ærøskøbing- Svendborg med dobbeltfærger V-Sejlads på Fynshav-Søby-Fåborg

Mona Valentin Iskau, Ærøskøbing: 2 færger på Ærøskøbing-Svendborg ruten og 1 som sejler V-sejlads mellem Søby-Fåborg og Fynshav

Gunner Egholm Rasmussen, Marstal: Søby - Fynshav og ellers fast forbindelse Marstal- Ristinge.

Karin Steenberg, Ærøskøbing: dobbeltfærge - Ærøskøbing/Svendborg trekantdrift -Søby/Faaborg/Fynshav

Anders christensen, Olde: 2 i ærøskøbing og en i søby så kører det

Karin Thumilaire, Bregninge: Svendborg - Ærøskøbing Og for turismens Søby - Fynshav

Hans Ehrenreich, Ærøskøbing: Færgeruter til de to motorveje - Ærøskøbing - Svendborg (pendulfart med tvillingefærgerne) og Søby - Fynshav til den nye motorvej

Ebbe Danielsen, Søby: als og tåsinge

Ida Gamsbøl-havmand, Marstal: Hellere mange afgange et sted fra end få afgang mange steder fra! Hvis man har bil er det jo stort set ligemeget tidsmæssigt hvilke færge man tager med hvis man kommer fra kbh. Og om industrien skal køre fra fx Ærøskøbing til Marstal eller fra Svendborg til Rudkøbing. Det er da ligemeget. Jeg er sikker på at man får meget mere ud af at samle afgangene et sted og så lave en færgedrift der sejler meget oftere og bruge noget af overskudet på at lave ordentlige transportmuligheder på øen. Hvor færgen så sejler fra og hvor til er jo nærmest underordnet. I forhold til fodgængere ville Svendborg dog værer mest ideel. Da byen byder på mest. Så alt færgedrift til Svendborg. Kunne faktisk godt tænke mig at vide om det er realistisk at trække alt trafik gennem Svendborg og hvad det ville medføre af nødvendige by ændringer i Svendborg? Dog synes jeg Søby Momak er lidt en buffer i det spil. Jeg ved ikke hvor stor en andel af de tyske turister der bruger den.

Birthe Nagel, Ærøskøbing: Marstal - Rudkøbing skal nedlægges......

Alfred Pantmann, Søby Nørremark: Passagerer skal til Svandborg Lastbiler til Fåborg Begge dele til Als

Paul Beiskjær Christensen, Store Rise: der skal være pendul sejlads i Ærøskøbing helt ind til Svendborg med de nuværende tvillingefærger og v sejlads i Søby og alle færger skal overnatte på Ærø.

Peter Frederiksen, Ommel: Jeg vil selvfølgelig gerne beholde alle 4, men det har vi ikke råd til.

Knud Erik Andersen, Søby: Begge tvillingfærger flyttes til Søby, hvor de kan sejle hurtigst og billigst, her kan tonnagen udnyttes fuldtud, og ikke som i Marstal, hvor man ind i mellem er nødt til at lade lastbiler holde tilbage på kajen når det er lidt lavvande. 1 mindre men hurtigere færge fra Ærøskøbing til Svendborg

Graeme Thomson, Græsvænge: En bro løsning til Ristinge fra Marstal er nutidens miljørigtige svar til Øens transport problemer,

Anne M.H. Rasmussen, Ærøskøbing: To ruter er tilstrækkelige til en ø af Ærøs størrelse, og med knapt 7000 indbyggere. Tvillingesejlads til Svendborg er nødvendig aht pendlere. Farligt og øvrigt gods sejles om natten. Ruten Søby-Fynshav er porten til Europa og skal markedsføres langt bedre, end det hidtil er sket

Stefan Faigh Graage, Ærøskøbing: Pendul sejlads til svendborg og ny færge til v-sejlads i søby.

Ebbe Brødsgaard, Marstal: Der skal være mindst en rute til Fyns-siden og en til Sønderjylland.

Majken Bang Mikkelsen, Ærøskøbing: Højere frekvens er vigtigt og at færgen går til det bedste knudepunkt på fastlandet, så det er god forbindelse videre ud i landet for både gående og kørende.

Freddy Olsen, Ærøskøbing: De Ærøske virksomheder har flere gange gjort opmærksom på nødvendigheden af ruten Søby-Fåborg, så den bør- med den rigtige færge - kunne kombineres med Fåborg - Fynshav. Tvillingfærgerne bør så sættes ind på ruten Ærøskøbing -Svendborg.

Sabine Nagel, Ærøskøbing: Jeg mener der skal være pendul mellem Ærøskøbing-Svendborg. Søb-Fåborg skal bibeholdes til hovedsageligt fragt, og ruten til Als skal vi også have, da det er en god vej til sydeuropa, altså 3 ruter.

Leon Schjerlund, Søby: En til Als, en bilfærge til Fåborg og en for gående til Svendborg

Dennis Byg, Dunkær: En rute fra Ærøskøbing med 2 færge og En rute fra Søby til Fynshav.

Sofie Dissing, Ærøskøbing: pendulsejlads med tvillingefærger ærøskkøbing-svendborg v-sejlads søby/fåborg/fyenshav

Anne Mette Holstein, Ærøskøbing: Det er vigtigt at vi har adgang til motorvejene både Ii Sønderborg og Svendborg, og at vi er koblet på Svendborg som er trafikknudepunkt samt indkøbs og special læge mulighed. Især Sønderborg er i vækst også uddannelsesmæsdigt og vejen til Europa både for os og de turister der gæster øen nedsalt de udlændinge der rent faktisk bosætte sig på vores Ø som fastboende og lærer sig dansk hurtigt!

Olaf Havsteen, Stokkeby: Den mindst anvendte færge til det sydfynske bør lukkes. Færgen til Fynshav bibeholdes.

Keld Fuglsang Mikkelsen, Ærøskøbing: I så fald er der ingen som bliver "sure"

Carsten Rosenbæk, Ærøskøbing: Pendulfart mellem Ærøskøbing-Svendborg ved brug af tvillingefærgerne. V-sejlads mellem Søby-Faaborg-Søby-Fynshav, ved brug af M/F Skjoldnæs.

Merete Nyholm, Marstal: Vi er kun 6.500 borgere på Ærø, og det skulle være nok med én rute, som skulle sejle pendulsejllads.

Benny Lykke Thornfeldt, Ærøskøbing: Ærø har ikke råd til mange ruter

Ulla Beiskjær, Ærøskøbing: Om sommeren er det sikkert nødvendig med 3, og om vinteren 2. De to skal sejle i pendul enten til Svendborg eller fåborg.

Henning Christensen, Ærøskøbing: Det er frekvensen der er afgørende, 1 1/2 times drift og senere afgang fra Svendborg. Seneste afgang fra Kastrup Lufthavn er PT. 19:25 for at nå Ærø samme dag.( vi er mange der rejser den vej i forbindelse med arbejde)

John Andreasen, Marstal: En fra hver by så er de fleste tilfredse

Peder Jørgensen, Bregningemark: Fra Fyn kunne laves én "motorvej" i stedet for de 3 biveje vi har i øjeblikket

Bjarne Finnerup, Tranderup: Måske lidt flot at kalde tre ruter nødvendige, men praktisk.

Finn Slumstrup, Ærøskøbing: Ærø har behov for stabil forbindelse til de to motorveje, øen snart har adgang til,nemlig via Svendborg og Sønderborg. Det er vigtigt at der er så mange afgange at pendlere og andre arbejdstagere virkelig kan tilgodeses.

Karsten Bil Pedersen, Bregninge: En ny større godsfærge til Søby - Faaborg, med flere afgange og hurtigere overfart (en gang sejlede den over på 45 min.) En færge Søby - Fynshav, som er tidsvarende Tvillingefærgerne til Ærøskøbing - Svendborg

Steen Agersø, Lille Rise: Rute med to færger i pendul Ærøskøbing-Svenborg. Rute med en moderne færge i V-sejlads Søby-Fynshav, Søby-Faaborg.

Roar Falkenberg, Søby: Det vigtigste er ikke antallet af ruter, men alene et spørgsmål økonomi(billetpriser) og service(overfartstid og frekvens).

Annette N-Petersen, Marstal: Det er da utroligt så "bange" man tilsyneladende er for at miste bilfærgen Ærøskøbing til Svendborg, når det ville være rigeligt med en hurtiggående personfærge. Til argument anfører man gentagende gange at det er fordi der er forbindelse til motorvejen, jamen det er der skam da også når man lander i Rudkøbing. Derfor vil jeg gøre opmærksom på at Marstal Rudkøbing er 15 minutter hurtigere om turen, dertil kommer, ifølge kraks vejviser en tur på 16 minutter over Tåsinge, så farer du lige ind på motorvejen. I modsætning til at du på samme tid lander i Svendborg by og først skal kringle dig igennem her. Turen over Tåsinge med mere, ser ovenikøbet ud til at blive kortere, idet jeg har forstået at der er planer om at indføre motortrafikvej. Søby-Fynshav og Søby Faaborg, mener jeg til gengæld er en god ide, når blot man tilgodeser de lastvogne, der har brug får den tidlige afgang, dem er der en del af, vil man vide, hvis man prøver at rejse den vej, nogle gange. Ligesom der er brug for at alle pendlerne fra det sønderjyske også kan nå frem til tiden. Et lille suk hertil, det er utroligt at der kommer så mange skolebørn fra sønderjylland, for de må godt nok føle sig uvelkommen, når man tager i betrgtning, at hver gang de har været hjemme på weekend, så lander de i Søby, hvor der ingen bus er, til dem der skal til Marstal. Selv har jeg flere gange taget dem jeg kunne få plads til, med i bilen og sat dem af igen rundt i Marstal by, hvor de bor og går i skole på hverdage

Torben B. Christiansen, Marstal: Mindst tre, Marstal-Rudkøbing og her bør der tænkes på anlægget af ny motor-trafikvej fra motorvejen i Svendborg til Spodsbjerg,hvilket vil nedbringe rejsetid til Svendborg og Motorvejen. Søby-Faaborg er en væsentlig vej for den tunge trafik til og fra Ærø. Søby-Fynshav er væsentlig for udbyggelse af forbindelse til Als og Sønderjylland. Evt. bør der indsættes en hurtigfærge fra Ærøskøbing til Svendborg centrum, en færge der kun transporterer passagerer. Husk på i den forbindelse at man er ved i Faaborg (Tuco Værft) at bygge en passager hurtigfærge til ruten Aarhus-Skødstrup-Samsø, en sådan færge kan være anvendelig også her på Øen.

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, Borgnæsdal: Det

Peter Hviid, Dunkær: En rute til Fynshav og en til Svendborg

Jørgen Christensen, Søby: der er ingen som endnu hved om søbyfærgen skal repereres hvis den skal så uændret fartplån hvis ikke m/f marstal ind på søby fåborgruten m/f skjoldnæs fortsætter på søby fynshav ruten m/f ærøskøbing fortsætter helt ind til bvendborg

Flemming Rasmussen, Marstal: Kun færgedrift på Søby - Fynshav. Når man taler fremtid bare på lidt længere sigt er der ingen færgedrift mellem Ærø - Fyn/Langeland. Ærø er endelig tilknyttet det nutidige Danmark. Linieføringen for en bro/dæmning afgøres af rådgivende ingeniørfirma ud fra bedst og/eller billigst. Der kan blive tale om betalingsbro til en pris, der ligger langt under færgepriserne i dag. Ja foreliggende beregninger viser, at broen kan blive økonomisk selvbærende uden betaling for "overfart".

Peter Mose Sørensen, Søby: Ærøskøbing-Svendborg med to økonomiske hurtig færger der evt. kan tage lidt biler. De to tvilkingefærger skal sejle fra Søby til Faaborg og Fynshav indtil de kan erstattes af noget der er mere økonomisk.

Jonna Horn: , 1. Marstal / 2. Ærøskøbing /3. Søby med V sesling Fordi vi er tre " øer "

John Andersen, Ærøskøbing: Jeg mener at Søby-Als og Ærøskøbing-Svendborg kan klare det vi har brug for.

Morten Aunsborg, Ærøskøbing: ærøskøbing-Svendborg med timedrift. Sådan !

Søren Lyster, Ærøskøbing: Det er vel egentlig 2½ rute. En fra Ærøskøbing til Svendborg og en rute der sejler i v-sejllads: Søby til Faaborg / Fynshav. I alt 3 færger.

Jan Pedersen: , Tre ruter kan dække fuldt ud hvis Marstalfærgen flyttes til Søby-Faaborgruten.


Svar fra folk, de bor uden for Ærø eller har angivet 'andet' som tilhørsforhold til øen.

Hanne Dreyer, Svendborg: Kan se det fornuftige i, at centraliserer driften, for at spare penge, men det er svært at se, hvordan det skal kunne udførers. Umiddelbart er det smart at optimere driften på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg. Mange skal til Svendborg eller videre, og så er toget tæt på. Dette gavner de gående passagerer og vil der være en skøn løsning. Men så er der bil og lasvognene - kan de komme igennem Svendborg( Tror alle vil blive overrasket, hvor mange i ugen) og ønsker Svendborg det? Tilmed mangler der jo virkelig parkeringspladser ved havnen, som passagerer ikke ønsker skal overføres. At flytte færgelejet til f.eks Rantzausminde, hvor der i mange år har været afsat en grund, er jo også otopi - så står passagererne i ingenmandsland og skal transporteres til byen inden de har mulighed for at være i centrum eller komme videre.

David Egholm Rasmussen, København: Ved oprettelsen af en fast forbindelse, må Søby-Fynshav være tilstrækkeligt.

Henning Hansen, Ikast: 2 færger fra Ærøskøbing (pendulfart) 1 Søby-Fåborg 1 Søby-Fynshav

Lizet Rauer Hansen, Svendborg: Ingen. Lav en bro

Marianne Rasmussen, Svendborg: 1. En hurtigfærgerute (bilfri) Marstal - Rudkøbing 2. Bilfærgerute Ærøskøbing - Svendborg - bl.a. p.g.a. forbindelse til motorvejen 3. Søby - Fynshav - Faaborg efter nærmere undersøgt behov.

Johan Kiil Clausen, København: Selvom øen ikke er større er der arbejdspladser, transport af gods og turisme at tage i betragtning.

Allan Lohals, Sejstrup (Jylland): Pendul sejlads fra Ærøskøbing m. tvilling færgerne

Tabita Schmidt, Galten: Der er jo sjældent nogen som virkelig skal til Rudkøbing, mens de fleste skal videre til Svendborg eller længere væk. Det er derfor en omvej for langt de fleste at tage Marstal-færgen, som derfor mest bruges når en af de andre færger er i dok. En lidt dyr færge til dette formål!

Louise Skov-Hansen, Ringe: Tvillingefærger mellem Ærøskøbing og Svendborg V-sejlads med Søby- Fårborg og Fynshav Det er i dag alt for dyrt at benytte færgerne til Ærø min familie - forældre og bedsteforældre bor på Ærø og vi vil gerne tage turen på beøsg oftere end vi gør i dag. Det koster os ca. 1000,- for en bil, to voksne og to børn retur. Dette kan vi gøre til det halve - når vi benytter andre færgeruter i landet. Det er efterhånden pinligt som gammel Ærøbo at høre om gamle stridigheder og en Ø der ikke kan finde ud af at stå sammen og løse et problem som er så åbentlyst nemt at løse. Der var engang hvor jeg med stolthed i stemmen fortalte om at jeg kom fra Ærø - et helt specialt sted. i dag er det ikke det første jeg beretter, for stoltheden er efterhånden afløst af håbløshed.

Kirsa Emanuelsen, Sønderborg: Fynshav-søby og så en bro fra Ærø til Fyn

Alexander Almlund, Svendborg: Én færge fra Søby til Fynshav og pendul med tvilligefærgerne fra Ærøskøbing til Svendborg.

Bjarne Nissen, Kongens Lyngby: Der bør kun være een færgehavn på Ærø og da færgen til Als naturligvis kun kan udgå fra Søby, må det være Søby som er øens fremtidige færgehavn. Søby-Faaborg er den hurtigste rute med en naturlig sejlrende. Det vil være den billigste løsning, hvor man får flere og billigere afgange.

Torben Larsen, Ærøskøbing: 3 ruter Ærøskøbing=motorvej-Fåborg -Fynshav =Tyskland mv.

Kristian Flindt, Svendborg: Ærøskøbing/Svendborg og Søby/Fynshav Der er absolut ingen grund til at sejle med overkapacitet hele tiden, som koster alt for mange penge.

Spørgsmål: Hvilke ruter mener du, der bør være (du kan angive flere muligheder)

Her pegede langt hovedparten på ruterne Ærøskøbing-Svendborg og Søby-Fynshav. Panelets medlemmer kunne vælge flere svar.

17 pct pegede på Marstal-Rudkøbing
84 pct. pegede på Ærøskøbing-Svendborg
41 pct. pegede på Søby-Faaborg
80 pct. pegede på Søby-Fynshav
16 pct. pegede på en 'anden mulighed' (se kommentarerne herunder).

Kommentarer/forslag fra fastboende/ejere af fritidshus

Michael Andersen, Lundby Tåsinge: Og V sejlads i Søby.

Per Groth, Marstal: En bro mellem Langeland og Marstal

Karl Erik Strandesen, Dunkær: Ærøskøbing - Lehnskov giver bedste adgang til hovedtrafiknettet men forudsætter dog ordentlig busbetjening fra færgen til det indre Svendborg for 'gående' rejsende.

Erik Spangsberg Poulsen, Lille Rise: V-sejlads fra Søby til Faaborg og Als

Bjarne Isager, Søby: Vigtig for fortsat at betjene de mange turister, der kommer sydfra.

Elsebeth Korn Toft, Marstal: eller fjerne Ærøskøbing-Svendborg og anlægge en fast forbindelse

John Hansen, Ærøskøbing: Tiden er ved at rinde ud, og derfor må lokalpolitikerne nu påtage sig et ansvar og vise vilje, til at træffe nødvendige (og upopulære) og langsigtede beslutninger til gavn for LIVET på ÆRØ!

thomas madsen, Ærøskøbing: Ærø er en ø med brug for flere mennesker ikke færgeruter

Henning Eriksen, Marstal: Ærøskøbing-Lenskov

Jane Frans, Ærøskøbing: V-sejlads søby-fynshav-fåborg m. 1 færge samt en ekstra færge indsat på Ærøskøbing-Svendborg, således at der sejler en færge hver 1½ time ca.

Mikkel Larsen, Stokkeby: V-sejlads i Søby (Fynshav og Faaborg)

Christian Holm, Marstal: Marstal til Rudkøbing kun biler, Ærøskøbing - Svendborg kun personer. Den skal sejle hurtigt og helt ind til Svendborg

Winnie Holm, Marstal: ønsker bro

Frank Petersen, Marstal: Der skal være 2 færger på ruten Ærøskøbing-Svendborg og 1 færge Søby-Fynshav. Der kun jo satses på og bruge Skjoldnæs til og overføre nogle flere biler, og hvad der kommer af lastbiler sydfra kunne jo også komme med denne færge i stedet for og skulle køre helt op om lillebældsbroen, brug ruten noget mere.

Nis Kørner, Marstal: Ruten Ærøskøbing - Svendborg, som den eneste til Fyn, dog kun når der er egnet tonnage

Margit Kisby, Marstal: V sejlads Søby-Fåborg-Fynshav

Bente Svava Hansen, Ærøskøbing: V- sejlads fra Søby

Rebekka Stenstrup, Ærøskøbing: Det er de tre færger, der er nærmest ved motorvejen, på Fyn og i Jylland.

Dietmar Wolfgang Vettermann, Tværbymark: Ærøskøbing-Svendborg med 2 færger!!

Winnie Keller Albrecht, Søby: Een færge til Als for at servicere turister og andet godtfolk (pendlere) som skal til Sønderjylland

Gunver Groth Haals, Ærøskøbing: v-sejlads Fynshav-Søby-Fåborg

Mona Valentin Iskau, Ærøskøbing: Søby-Fynshav sejler også i V-sejlads til Fåborg

Gunner Egholm Rasmussen, Marstal: Samt dæmning Marstal-Ristinge

Karin Steenberg, Ærøskøbing: trekant-Søby/Faaborg/Fynshav

Anders christensen, Olde: faaborg og fynshav skal sejle i pendulfart til søby

Jette Vingaard, Kragnæs: Som klart alternativ, en vejfast forbindelse til fastlandet

Ebbe Danielsen, Søby: tåsinge

Peter William Larsen, Marstal: Søby-Faaborg ruten bør spares væk, da det tager frygtelig lang tid at benytte Faaborgs veje, og det vil gå meget hurtigere hvis man tog Marstal-Rudkøbing.

Ida Gamsbøl-havmand, Marstal: Kun Søby Momak hvis det har en anse lig turist del.

Karen Olsen, Ærøskøbing: Vi skal til motorvej på Fyn og til Europa

Gerda Iversen, Ærøskøbing: Begge tvillingefærger skal sejle Ærøskøbing - Svendborg

Paul Beiskjær Christensen, Store Rise: v sejlads mellem Fåborg Søby og Fynshav

Ann Dorthe Kristiansen, Ærøskøbing: Trekantssejllads Søby, Fåborg,Fynshav

Stefan Faigh Graage, Ærøskøbing: v-sejlads fra søby til fåborg/fynshav.

Ebbe Brødsgaard, Marstal: Ruten til Fyns-siden skal være med kortest mulige overfartstid. Der må om nødvendigt bygges ny(e) havn(e).

Majken Bang Mikkelsen, Ærøskøbing: Således er Fyn og Jylland/Tyskland dækket ind.

Freddy Olsen, Ærøskøbing: V sejllads mellem Søby-Fåborg-Fynshav

Dennis Byg, Dunkær: Igen Ærøskøbing Svendborg med 2 færger

Jesper Flindt, Ærøskøbing: Sejladsen på Søby ruten, som v-sejlads, dog med en tidssvarende færge

Keld Fuglsang Mikkelsen, Ærøskøbing: V sejllads fra og til Søby Fåborg Fynshav med en færge som kan klare det praktisk og økonomisk.

Carsten Rosenbæk, Ærøskøbing: V-sejlads mellem Søby-faaborg-Søby-Fynshav, ved brug af M/F Skjoldnæs.

keld madsen, Dunkær: Søby- Fåborg i v sejlas Søby-Fynshav

Merete Nyholm, Marstal: Hvad skal vi i Rudkøbing og med de busforbindelser, som Fynbus serviceres os med, er det ret håbløst.

Jakob Worm Buhl, Marstal: Helt ind til Svendborg centrum som nu. Det er udregnet på baggrund af passagertal, stabilitet i at have to ruter i hårdt vejr og en rute den anden vej (Als, Sønderborg m.v.).

Bjørn Gudmandsen, Marstal: Søby - Fynshav - Faaborg Pasagerfærge til Svendborg

Ulla Beiskjær, Ærøskøbing: evt. V sejlads fra Søby

Peter Schmidt, Ærøskøbing: V sejads Fynshav - Fåborg

Henning Christensen, Ærøskøbing: Evt. V- sejllads på Fåborg/Fynshav

Bjarne Finnerup, Tranderup: De tre ruter der logistisk har mening

Steen Agersø, Lille Rise: V-sejlads med en færge Søby-Faaborg, Søby-Fynshav

Roar Falkenberg, Søby: Der bør mindst være disse 3 ruter. Alt efter hvordan man vælger at sammensætte tonnagen.

Annette N-Petersen, Marstal: Marstal-Rudkøbing, personfærge imellem Ærøskøbing-Svendborg og en færge til at betjene både Faaborg og Fyenshav

Torben B. Christiansen, Marstal: Evt.hurtigfærge mellem Ærøskøbing-Svendborg. Alternativt en ny færgehavn Marstal-Lindelse Nor betjent af tvillingfærgerne.

Bjørn Kay, Marstal: Overfarten må være korter, hurtigere, mere miljøvenlige og arealet på Havnen i Svendborg hvor mand nedriver den gamle Statoil Tank på Jessens Mole skal der bygges et nyt Kollektivtransportterminal hvor der samles ekspres tog, busserne og færger til alle sydfynske øer! Det vil gavne Sydfyn! Det giver flere muligheder og ved korter varende nedbrud kan man være mere fleksibel med betjene de sydfynske øer! Svendborg og det syd fynske ø-hav vil være magnet for deres stolte søfartstraditioner med effektive miljøvenlige hurtigfærger! En ”letbane – færge model”!

Lise Brogaard, Marstal: trekant Søby/Fåborg/Fynshav

Jonna Horn: , Fordi vi er tre " øer "

Morten Aunsborg, Ærøskøbing: timedrift på denne rute. Luk de andre.

Søren Lyster, Ærøskøbing: Søby-Faaborg/Fynshav skal kun betjenes af 1 færge, der sejler v-sejlads..

Jan Pedersen: , Svendborg har læger, togforbindelse og skoler. Faaborg har busser, skoler og handel. Fynshav har forbindels til Europa.

Svar fra panelmedlemmer, de bor uden for Ærø eller har angivet 'andet' som tilhørsforhold til øen.

Niels Peter Svarer, Odense: Det er oplagt at samle Ærøfærgerne, "MF Ærøskøbing" og "MF Marstal", i sejllads mellem Ærøskøbing og Svendborg. Dette af aldeles indlysende årsager: Ærøskøbing ligger centralt på Ærø og er derfor øens naturlige trafikknudepunkt til Sydfyns centrale knudepunkt Svendborg. Ærøskøbing har glimrende opmarcheringsbåse til færgetrafikken samt en omfartsvej der leder trafikken sikkert til og fra havnen. På Svendborgsiden er der en motorvej der bl.a. er blevet til på baggrund af adskillige trafikdrab på den gamle A9 strækning. Det er selvsagt mere sikkert at lede den biltrafik, som færgetræk medfører, væk fra landevejene ud af såvel Fåborg som Rudkøbing. Adskillige brugerundersøgelser viser at majoriteten af færgepassagerene har ærinde i Svendborg. Der er ikke noget som helst nyt i ovenstående, hvorfor beslutningen om at omlægge færgedriften efter devisen "bedst for flest" ligger lige for.

David Egholm Rasmussen, København: Fast forbindelse

Lizet Rauer Hansen, Svendborg: Lav en bro

Marianne Rasmussen, Svendborg: Søby-Faaborg-Fynshav - trekantsrute

Johan Kiil Clausen, København: marstal færgen burde istedet blive sat i pendul mellem ærøskøbing og svendborg.

Jannick Sand, Ryslinge: V-sejlads Søby-Faaborg-fynshav

Louise Skov-Hansen, Ringe: ´V-sejlads mellem søby, Fåborg og Fynshav

Kirsa Emanuelsen, Sønderborg: Bro fra Ærø til Fyn

Alexander Almlund, Svendborg: Pendul på Ærøskøbing-Svendborg

Kristian Flindt, Svendborg: Svendborg er det eneste rigtige sted at sejle hen! Man sejler jo ikke fra det ene udkantsområde til det andet.

Maria Astrup Skov, Køge: V-sejlads Søby-fåborg-fynshav

Spørgsmål: Hvis en eller flere færger skal flyttes eller skrottes, hvilke(n) skal væk? (du kan vælge flere muligheder)

Her pegede langt hovedparten på ruterne Marstal-Rudkøbing og Søby-Faaborg. Panelets medlemmer kunne vælge flere svar.

77 pct pegede på Marstal-Rudkøbing
14 pct. pegede på Ærøskøbing-Svendborg
52 pct. pegede på Søby-Faaborg
11 pct. pegede på Søby-Fynshav
5 pct. pegede på en 'anden mulighed' (se kommentarerne herunder).

Kommentarer fra fastboende/ejere af fritidshus

Karl Erik Strandesen, Dunkær: Søby-Fyshav er vist en meget fornuftig rute, men dens bibeholdelse bør ses i lyset af det tidligere nævnte 1.færge-scenaries økonomiske konsekvenser.

Peter Schmidt, Søby: marstal færgen skal til sæby

Peter Hviid Josephsen, Marstal: Den er den længste og dyreste.

Erik Spangsberg Poulsen, Lille Rise: Undgå yderligere investering i den gamle Faaborg færge. Første nye færge til V-sejladsen

Bjarne Isager, Søby: Urentable færger har ikke deres berettigelse.

Erik Andersen, Vrå: Uddybning fremgår allerede ovenfor; der er intet objektivt rationelt grundlag for en rute til Rudkøbing.

thomas madsen, Ærøskøbing: Kan ikke se fornuft i og sejle til Rudkøbing da det er billigere og sejle i flok end og køre en omvej hver for sig.

Henning Eriksen, Marstal: Marstal færgen skal ikke flyttes før der er en havn i Lenskov, da det er for dyrt og tager for lang tid at sejle helt til Svendborg.

Jane Frans, Ærøskøbing: En ny (gerne brugt!) færge til v-sejlads, således at den har kapacitet til at fragte godt, vognmænd med mere.

Knud Nielsen, Marstal: der er kun brug for en passagerfærge

Majbritt Hansen, Ærøskøbing: V-sejlads

Mikkel Larsen, Stokkeby: Jeg forstår helt kort og simpelt ikke hvorfor, at man vil have en rute mellem Langeland og Ærø, når langt de fleste har ærinde i Svendborg, og hvorfor sejle kortere og køre længere når man kan sejle længere, køre kortere og spare alle de der skal videre i Danmark for kæmpe besværligheder da DSB ikke lige foreløbigt har tænkt sig at lægge skinner til Rudkøbing. Jeg ser heller ikke det store guld i Søby -Faaborg, men jeg vil ikke udtale mig om noget jeg ikke har forstand på i forhold til denne. Det sker desværre for tit på lille Ø! PUNKT.

Christian Holm, Marstal: Dem begge til Søby, Skjoldnæs eller lignende til Marstal og hurtig færge ud af Ærøskøbing

Winnie Holm, Marstal: Ønsker bro

Frank Petersen, Marstal: Flyt Marstal færgen til Ærøskøbing og skrot Søby-Færgen.

Nis Kørner, Marstal: Indtil der er bygget hurtiggående tonnage må sejladsen Rudkøbing - Marstal opretholdes

Bente Svava Hansen, Ærøskøbing: Marstalfærgen indsættes foreløbigt som afløser for Fåborgfærgen og sejler v-sejlads til Fåborg og Fynshav. Når der er indkøbt en egnet færge til denne rute flyttes færgen til Svendborgruten, så her bliver øget hyppighed.

Rebekka Stenstrup, Ærøskøbing: Jeg kan ikke se hvad vi skal over Langeland for, det er frygtelig at køre på de broer, hvis man har lidt ondt i ryggen, og så er det da pokkers til omvej, for at komme til Svendborg, og dyrt med bus derovre.

Dietmar Wolfgang Vettermann, Tværbymark: Marstalfærge til rute Ærøskøbing-Svendborg

Winnie Keller Albrecht, Søby: Som forklaret ovenfor

Gunver Groth Haals, Ærøskøbing: Marstal færgen kan bedst undværes,for rejsende uden bil, er turen med rutebil over Langeland fordyrende

Mona Valentin Iskau, Ærøskøbing: Det er vemodigt for Marstallerne at blive færgeløs by. Det forstår jeg godt. Og det er lige før jeg ville gå med til at vi samlede tvillingfærgerne i Marstal, hvis det ku' hjælpe politikkerne med at tage beslutningen. Hvis det gav mening. Det er ligesom Jan Gintberg sagde det i Natholdet, da han så alle vores færgeruter og især hæftede sig ved at vi havde én fra Marstal til Rudkøbing: "Det svarer til at lave en motorvej fra Nordkorea til Albanien. Hvad skal vi med den?" Det han siger med dét er selvfølgelig at både Ærø og Langeland er udkantsDanmark. Det er jo selvfølgelig en trist betragtning...men noget ret har han desværre.Og det han også siger er at det må være vigtigt for os at komme til Fyn eller Jylland, men Langeland?? Det er vist meget få der har et ærinde dér.

Gunner Egholm Rasmussen, Marstal: Alle sammen minus Søby-Fynshav

Anders christensen, Olde: marstal flyttes til ærøskøbing og der skal findes en anden til v sejlas i søby nu de nuværene i søby skrottes

Jette Vingaard, Kragnæs: Flyt det dyreste produktionsapparat ( Ærøskøbingsfærgen) til den hurtigste og billigste Søbyrute . og indsæt en hurtigpass.færge helt til Svendborg.

Hans Ehrenreich, Ærøskøbing: Evt. V-sejlads Søby - Fåborg / Fynshav

Peter William Larsen, Marstal: Ærøskøbing-Svendborg bør erstattes med en hurtigfærge kun til passagere, som sejler til Svendborg, så vi mindsker CO2 udslippet. Hvis man skal have bilen med, må man tage Marstal-Rudkøbing eller Søby-Fynshav.

Ida Gamsbøl-havmand, Marstal: Søby Obs turisme

Birthe Nagel, Ærøskøbing: Marstal færgen skal flyttes til Ærøskøbing

Alfred Pantmann, Søby Nørremark: M-R er et misfoster og har ingen trafikal berettigelse. Eksisterer kun fordi Marstal har een stemmes flertal i kommunalbesrtrelsen.

Karen Olsen, Ærøskøbing: Vi skal ikke til Langeland og Svanike Bakker

Paul Beiskjær Christensen, Store Rise: Marstal færgen flyttes til Ærøskøbing. den gamle Søbyfærge skrottes og erstattes med en færge der kan klare v sejlads

Peter Frederiksen, Ommel: "Marstal" kunne sejle Søby - Fåborg

Jeanette Holmegaard Madsen, Søby: Flyt den til søby eller ærøskøbing

Knud Erik Andersen, Søby: Det er jo fuldstændig tåbeligt at ligge og sejle med en færge hvor tonnagen ikke kan udnyttes bedst muligt.

Ann Dorthe Kristiansen, Ærøskøbing: Erstattes af trekantssejllads

Ejgil@adslhome.dk Clausen, Marstal: En hurtig passagerbåd fra Ærøskøbing til Fyn ville være en god ide. Passagererne tager alligevel den vej. Man tager ikke bil med hvis man kun skal til Svendborg.

Stefan Faigh Graage, Ærøskøbing: Det er pinligt at den stadig sejler i marstal... Alt viser at det eneste rigtige er at lukke ruten

Ebbe Brødsgaard, Marstal: Den eneste af de nuværende ruter, der er fremtidssikret til større og hurtigere tonnage er Søby-Faaborg. Der burde nok fokuseres på et nyt færge-knudepunkt. Det bliver til gengæld måske dyrt nok til at gøre en fast forbindelse interessant.

Sabine Nagel, Ærøskøbing: Færgen fra Marstal skal til Ærøskøbing og sejle, så behøver de ikke bygge nye færgelejer, brug det man har. Den ene kan "overnatte" i Svendborg, altså også nogle arbejdspladser til sydfyn!

Leon Schjerlund, Søby: En til Als, en bilfærge til Fåborg og en for gående til Svendborg

Dennis Byg, Dunkær: Marstalfærgen flyttes til Ærøskøbing

Olaf Havsteen, Stokkeby: Hvis den færge blev sat ind på Ærøskøbing - Svendborg vil det give flest fordele for de rejsende til og fra Ærø.

Carsten Rosenbæk, Ærøskøbing: Marstal-Rudkøbing (den ene tvillingefærge) skal flyttes ud mellem Ærøskøbing-Svendborg, så der kan sejles pendulfart.

keld madsen, Dunkær: Igen Søby-Fåborg i v sejlas Søby Fynshav , med Skjoldnæs indtil der er nyt tonage sejlklar

Jakob Worm Buhl, Marstal: Det er ikke med min gode vilje at skrotte øens smukkeste rute, men med dens lave passagertal.

Ditte Knudsen, Bregninge: Jeg synes som Roar Falkenberg, sæt tvillingefærgerne til at sejle fra Søby med Fynshav og Fåborg. Og skulle galt være, kan Ærøskøbing måske få Skjoldnæs , til at sejle til Svendborg.

Bjørn Gudmandsen, Marstal: Flyt Ærøskøbingfærgen til Søby - Faaborg - Fynshav ruten. Ny færge til Ærøskøbing - Svendborg.

Benny Lykke Thornfeldt, Ærøskøbing: Marstal færgen skal flyttes, fåborg skal skrottes, ligeledes fyndhav på sigt

Ulla Beiskjær, Ærøskøbing: Der er for dårlige til og frakørselsmuligheder, og sygehusene er på Fyn.

Peter Schmidt, Ærøskøbing: Man skal lade Søby færgen klasse denne gang, for så er der op til 4 år at finde eller bygge ny tonnage som kan sætte ind på V sejlads i Søby, Marstal færgen skal til Ærøskøbing, og så kan Skjoldnæs evt.sættes ind i på Marstal - Rudkøbing.hvis der skal vær 3 færger.

John Andreasen, Marstal: Pøt færrgen er for dyr og for lang overfart

Bjarne Finnerup, Tranderup: Det er en ren nostalgisk følelsessag at holde liv i Marstal - Rudkøbing.

Karsten Bil Pedersen, Bregninge: Marstal færgen koster flere km på landjorden til Svendborg (timeløn, forurening mv.) Marstal kunne som stolt søfartsby i stedet slå sig op på turisme, med sejlads i træskonnerter dele af året.

gustav anneberg, Birkholm: køb eller lej en færge der er anvendelig til til at betjene begge ruter

Steen Agersø, Lille Rise: Marstalruten lukkes helt. V-sejlads Søby-Faaborg, Søby-Fynshav. Søbyfærgen skrottes, Fynshavfærgen sælges, der bygges en ny moderne færge til V-sejlads.

Roar Falkenberg, Søby: Det er alt for simpelt, at anskue strukturen med hvilken færge der skal skrottes. Sådanne betragtninger er for det meste kun baseret på følelser og eget behov. Der skal laves en samlet løsning der bringer øen fremad. Ind i nutiden og gerne et stykke ind i fremtiden!

Annette N-Petersen, Marstal: Den er gammel, men kunne udskiftes til en større, til betjening af Fyenshav også.

Torben B. Christiansen, Marstal: Ærøskøbing færgen flyttes til Søby-Faaborg/Nybygning (evt.Brugt) bygges til Sæby-Fynshav/ Evt. Hurtigfærge mellem Ærøskøbing-Svendborg.

Per Flindt, Marstal: Flyt Ærøskøbing-færgen til Søby-Faaborg, det er det eneste rigtige

Else Marie Kjær, langbro: der er ikke nok passagerer/biler til at opretholde ruten – det er også en STOR omvej hvis man skal videre til Fyn mm.

Jørgen Christensen, Søby: jeg mener des svære at farten på rudkøbing er alt for dyr.skal ærø også til at holde rudkøbing havn vedlige synes jeg det er tiden at stoppe.

Flemming Rasmussen, Marstal: Færgesejlads er den mest langsomme, den dyreste og mest forurenende transportform!!

Bjørn Kay, Marstal: Ingen af færgeruter på nuværende tidspunkt skal skrottes, staten må gerne bruge nu deres støtte til den kollektive transport, således at billetpriserne få en god leje, således at det bliver prismæssige attraktiv igen at gennemføre en ferie på de danske øer og ikke på den kanariske ø, hvor mand kan få en afbestillingsrejse inkl. fly for cirka 1000 DKK for en uge! Pendlerne som hver dag pendler til Ærø skal have en mulighed for at begynde deres arbejde på Ærø kl.0800 og om eftermiddagen må der være mulighed for at kunne deltage sammen med sin familie i gode aftenaktiviteter. De slåer mig, at mand skal vente en time på gratis bustransport på Ærø, efter færgeankomsten, men må så vælge at betale for en teletaxa for at komme videre – det samme sker i Svendborg når færgen ankommer, afgår bussen!

Lise Brogaard, Marstal: Send Marstal færgen til Søby og Fynshav til Marstal

finn kjeldsen, Søby: flyt færgen til søby og skrot søbyfærgen

Peter Mose Sørensen, Søby: Flyttes til Søby.

Jonna Horn: , Ingen skal væk

Morten Aunsborg, Ærøskøbing: timedrift på Ærøskøbingruten.

Søren Lyster, Ærøskøbing: Ma-Ru skal flyttes til Ær-Sv. Skjoldnæs skal indtil der er bygget ny tonnage sejle v-sejlads mellem Søby og Fynshav/Faaborg.....eller blot på ruten Søby-Fynshav.

Jan Pedersen: , Man skrotter den gamle Søbyfærge og flytter Marstalfærgen over til denne rute, derved løser man rigtig mange problemer.

Svar fra paneldeltagere, de bor uden for Ærø eller har angivet 'andet' som tilhørsforhold til øen.


Niels Peter Svarer, Odense
: Det er oplagt at samle Ærøfærgerne, "MF Ærøskøbing" og "MF Marstal", i sejllads mellem Ærøskøbing og Svendborg. Dette af aldeles indlysende årsager: Ærøskøbing ligger centralt på Ærø og er derfor øens naturlige trafikknudepunkt til Sydfyns centrale knudepunkt Svendborg. Ærøskøbing har glimrende opmarcheringsbåse til færgetrafikken samt en omfartsvej der leder trafikken sikkert til og fra havnen. På Svendborgsiden er der en motorvej der bl.a. er blevet til på baggrund af adskillige trafikdrab på den gamle A9 strækning. Det er selvsagt mere sikkert at lede den biltrafik, som færgetræk medfører, væk fra landevejene ud af såvel Fåborg som Rudkøbing. Adskillige brugerundersøgelser viser at majoriteten af færgepassagerene har ærinde i Svendborg. Der er ikke noget som helst nyt i ovenstående, hvorfor beslutningen om at omlægge færgedriften efter devisen "bedst for flest" ligger lige for.

Lizet Rauer Hansen, Svendborg: Lav en bro

Marianne Rasmussen, Svendborg: Se ovenfor

Knud Erik Tang Lærke, Jyllinge: Det eneste rigtige er en bro eller en dæmning til ristinge

Johan Kiil Clausen, København: Transporterer ikke mennesker/gods nok og destinationerne er ikke lige så store/vigtige som de andre.

Allan Lohals, Sejstrup (Jylland): Marstal skal flyttes til Ærøskøbing, Søby lukkes

Jannick Sand, Ryslinge: Flyt til Marstal til Ærøskøbing-Svendborg.

Gitte Madsen, Svendborg: Søby-Faaborg kunne sejle i V-sejlads

Louise Skov-Hansen, Ringe: Transporttiden over Tåsinge, Siø og Langeland er altid længere. Som udfrakommende har jeg ikke behov for denne rute og i det store puslespil er det ikke nødvendigt.

Bjarne Nissen, Kongens Lyngby: Færgerne "Marstal" og "Ærøskøbing" vil kunne sejle på Søby-Faaborg ruten med en overfartstid på 45 minutter og der vil derfor blive timedrift.

Kristian Flindt, Svendborg: Luk Søby-Faaborg og flyt Marstal-Rudkøbing til Ærøskøbing-Svendborg

Maria Astrup Skov, Køge: Det er suverænt den der er færrest passagerer med og langt de fleste skal videre til svendborg.

Spørgsmål: Støtter du ideen om at samle tvillingefærgerne på ruten Ærøskøbing-Svendborg?

66 pct. støttede ideen om at samle tvillingefærgerne på Ærøskøbing-Svendborgruten.
30 pct gjorde ikke
6 pct scarede 'ved ikke'

Kommentarer fra fastboende/ejere af fritidshus

Ole Staalhøj, Bregninge: Ja: hvi den tunge trafik fortsat kan blive betjent af Søby Fåborg ruten

Michael Rasmussen, Bro: Ja: Eneste logiske model med pendul, hvor den ene overnatter i Svendborg.

Erik Andersen, Vrå: Ja: Uddybning fremgår allerede ovenfor; der er intet objektivt rationelt grundlag for en rute til Rudkøbing.

John Hansen, Ærøskøbing: Ja: Det der skal til er en øget frekvens af afgangene på ruten Ærøskøbing - Svendborg for at styrke tilgængeligheden til Svendborg. Derudover skal der sejles på ruten Søby - Fynshav.

Jane Frans, Ærøskøbing: Ja: Jeg mener, at det er absolut bydende nødvendigt for øens overlevelse, at frekvensen opnormeres på Ærøskøbing-Svendborg, således at det blir muligt at pendle! Så kan man være bosat på øen, men arbejde udenøs, hvilket ville komme alle til gavn i form af bl.a ekstra skattekroner.

Nancie Bastholm, Kirkeby: Ja: hvis de dog bare kunne sejle lidt hurtigere. Og hvis det stadig er mulighed for at sejle fra marstel.

Mikkel Larsen, Stokkeby: Ja: Fordi det vil være en kæmpe effektivisering af de i forvejen store legoklodser der ligger og hamrer i hver sin retning i det sydfynske Øhav.

Frank Petersen, Marstal: Ja: Ved og sejle men 2 færger på denne rute kan der komme korter tid mellem afgang/ankomst, der skal jo selvfølgelig køre bus til hver færge ved ankomst/afgang båed fra Søby og Marstal og gerne gratis bus. Når så krisen er overstået om nogle år flytte ruten havn til Lehnskov eller et korter sted, hvor der så skal være vej til motorvejen. Herefter indsættes der en hurtigfærge Ærøskøbing-Svendborg til alt gående trafik som pendler, skolebørn, turister og folk der skal til læge/sygehus.

Bente Svava Hansen, Ærøskøbing: Ja: Det er vigtigt, at der bliver en brugbar rute mod Jylland/ Tyskland

Rebekka Stenstrup, Ærøskøbing: Ja: God ide, men det må ikke ske på bekostning af Søby– Fåborg ruten, eller Søby Fynshav.

Peter Bang Hansen, Ærøskøbing: Ja: højere frekvens

Gunver Groth Haals, Ærøskøbing: Ja: For vores lille samfund ville det være et stort løft med flere afgange.Flere børn kunne rejse frem og tilbage, det ville have en afsmittende virkning på det sociale liv, som idrætsklubber o.lign

Mona Valentin Iskau, Ærøskøbing: Ja: Giver mulighed for større frekvens på færgeafgangene. Dvs. det ikke tager 6 timer at komme til f.eks. øjenlægen, at jeg ville have nemmere ved at søge job udenfor øen - og det allervigtigste - at andre kunne have lyst til at flytte herover, i og med de kan beholde deres arbejde på Fyn eller andre steder.

Karin Steenberg, Ærøskøbing: Ja: markant lavere priser-hyppigere frekvens

Anders christensen, Olde: Ja: det er det eneste rigtige så når vi ikke en færge så kommer der en inden for en time

Karin Thumilaire, Bregninge: Ja: Øget frekvens til Sydfyns hovedby er absolut nødvendig.

Hans Ehrenreich, Ærøskøbing: Ja: Færgeforbindelsen mellem Ærø og omverdenen bør følge passagerernes rejsemønster. De tal jeg kender, viser et rejsemønster til og fra motorven (Svendborg)

Ida Gamsbøl-havmand, Marstal: Ja: Eller i hvert fald at samle færgedriften. Hvor det er, er mig ligemeget og med hvilke færger!

Paul Beiskjær Christensen, Store Rise: Ja: det er den eneste rigtig løsning der sikre os højere frekvens

Peter Frederiksen, Ommel: Ja: Ja, hvis vi beslutter at købe ny/brugt til Søby-ruterne

Anne M.H. Rasmussen, Ærøskøbing: Ja: Højere frekvens og lavere priser er nødvendigt NU! Klokken er 5 i 12! De unge børnefamilier flygter i øjeblikket fra øen!

Majken Bang Mikkelsen, Ærøskøbing: Ja: Højere frekvens=mindre ventetid for folk som arbejder, studerene,syge osv.

Freddy Olsen, Ærøskøbing: Ja: Hvis man lægger følelser væk, så er det den rute, der er nærmest: motorvej - sygehus m.m. Ikke mange skal noget konkret på Langeland.

Mona Madsen, Tranderup: Ja: Det er jo det eneste rigtige. Der er jo kun en håndfuld personer pr. dag, der rent faktisk skal noget på Langeland. Alle andre kører jo bare videre til Fyn. Jeg synes man skal sejle der hvor behovet er, og ikke hvor politikkerne er bosat!

Anne Mette Holstein, Ærøskøbing: Ja: De unge skl kunne have mulighed for at pendle fra gymnasie og handelsskole og ikke være tvunget af øen i en tidlig alder. Der skal kunne være mulighed for lektiehjælp af lærere på sene eftermiddagsafgange fra Svendborg til Ærø. De unge skal kunne vælge deres ungdoms liv til på øen og deres sportsaktiviteter/ fritidsaktiviteter på trods af at de går skole i Svendborg.

Olaf Havsteen, Stokkeby: Ja: Bedst for pendlere, sygehusbesøgende og vil medføre mindre ventetid ved færgelejer. Nærmere til motorvej og hovedstæderne.

Keld Fuglsang Mikkelsen, Ærøskøbing: Ja: Det må dog være det eneste økonomisk rigtige!. Hvis vi forestiller os at dette er en forretning hvor hver færge skal klare sig selv med de tilskud man nu får, fordelt ligeligt? Hvilken rute tror du ville kunne klare sig længst. Når P. Lund skriver, det han nu mener om færger og bro, så tager han ikke i betragtning at en del af pengene til at opretholde færgerne jo kommer fra passagere, fragt og salg ombord. Jeg kom til Svendborg uden forudbestilling, færgen var fullybooked, ikke plads til mig med bil. Jeg kørte til Rudkøbing, hvor jeg kom med, sammen med 8 andre biler og 2 cykler. Jeg skulle til at nævne flere eksempler på dette, men det er vel blot at gå ind i statistikken over antal passagere på ruterne i løbet af et år

keld madsen, Dunkær: Ja: Det kan kun gå for langsomt, Ærø er en stærkt blødende patient, der har behovfor akut hjælp, første hjælp til Ærø ,vil være samling af tvillingfærgerne på Ærøsk. Svendborg "NU". Det medfører ro og stabilitet omkring færespørgsmålet en gang for alle, samt til bagefører optimismen til Ærø som er Livsvigtig, for vores samfund

Benny Lykke Thornfeldt, Ærøskøbing: Ja: Tilgængelighed – her kan man simpelthen ikke komme uden om at Svendborg er Byen med muligheder, for alle, ikke mindst for Ærøs studerende, pendler til motorvej o.s.v. Svendborg har alt. Sygehus (når vores eget har gjort hvad de må, inden for de rammer de har) div. Speciellæger, samt den bedste mulighed for at komme videre ud i landet, som mange af os skal. Busser, tog, og ikke mindst motorvejen. Hvorfor er det at Ærøboerne ikke skulle have glæde af motorvejen?

Ulla Beiskjær, Ærøskøbing: Ja: De fleste af os skal enten til speciallæge, Sygehus, eller videre ud i landet, og der er mulighederne bedst, især hvis man ikke er i bil.

Peter Schmidt, Ærøskøbing: Ja: Jeg mener hyppighed vægter mere end sejltid

Bjarne Finnerup, Tranderup: Ja: Vi skal til Svendborg eller videre med tog/bus/motorvej

Karsten Bil Pedersen, Bregninge: Ja: Det giver større hyppighed/fleksibilitet, men desværre ikke en hurtigere overfart.

Steen Agersø, Lille Rise: Ja: Det er afgørende for Ærøs fremtid med øget frekvens og bedre betjening til Svendborg og motorvejen.

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, Borgnæsdal: Ja: Som regelmæssig pendler på forskellige ruter er man ikke i tvivl om, hvor der er mest behov for færge-forbindelse og med kortere intervaller. Klart Ærøskøbing Svendborg med tilknytning til vejnet og tog på Fyn. Desuden giver ruten Fynshav-Als mulighed for erhvervs- og turistmæssig horisontudvidelse mod det sønderjyske - og Europa. Lad staten eller udenøs trafikale rådgivere træffe afgørelser, der er for alvorlige til at lokale særinteresser og stolthed vinder over almindelig rationalitet og økonomisk sans!

Peter Mose Sørensen, Søby: Ja: Hvis ikke der råd til andet så er frekvensen af afgange vigtig. Så må man skaffe ny tonage til Søby.

John Andersen, Ærøskøbing: Ja: Ja helt bestemt da Marstal-Rudkøbing har alt for lille en del af den transport der til og fra øen og derfor for dyr i drift.

Søren Lyster, Ærøskøbing: Ja: Vi mangler frekvens på én rute - det vil tiltrække pendlere og dermed skatteydere og give Ær et hårdt tiltrængt løft. Det eneste sted det giver mening at have hyppig sejlads er til Svendborg, da det er sydfyns trafikale centrum (motorvej, busser, tog), byen med flest uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder og stdet hvorfra flest turister kommer til Ærø.

Leif Ziegler, Marstal: Nej: Hvis færgen til Rudkøbing skal lukkes, skal det først ske når der er kommet en bro til Langeland

Peter Hviid Josephsen, Marstal: Nej: Det vil koste omkring 6 millioner om året at flytte Matstalfærgen til Ærøskøbing, det vil være døden. Førgerne er i forvejen alt for dyre.

Bjarne Isager, Søby: Nej: Jeg tror ikke, der vil være tilstrækkelig belægning til to færger på den rute.

Henning Eriksen, Marstal: Nej: Fordi det er den længste og dyreste rute

Knud Nielsen, Marstal: Nej: for dyr en løsning

Christian Holm, Marstal: Nej: Det vil ikke give flere pentlere. Overfartstiden vil øges væsentligt grundet samlet krav fra Svendborg Sund ( hvis to færger sættes i drift) brolau om reduktion af farten

Winnie Holm, Marstal: Nej: Bro

Nis Kørner, Marstal: Nej: Det vil være alt for dyrt at sejle den dræbende lange, olieforbrugende tur til Svendborg med eksisterende tonnage, men når vi har to bilbærende hurtigfærger er der en ide i at få hurtig overfart og god frekvens. Og vi kan ligeså godt indse at det bliver helt ind til Svendborg. Der bliver aldrig fundet et sted og en kæmpe pose penge til en ny færgehavn, og skulle det ske, ville det blive så langt fra Svendborg centrum, at ideen går fløjten.

Gunner Egholm Rasmussen, Marstal: Nej: Det bliver alt for dyrt i brændstofforbrug og mandskabsudgifter. Længere overfartstid betyder ringere kapasitet.

Jette Vingaard, Kragnæs: Nej: Hvis en samling af tvillingef. betyder at Marstal forbindelsen forsvinder, vil Marstal blive udkanten af Ærø , og det vil gøre rigtigt,rigtigt, ondt på Hoteller , butikker, skoler og virksomheder

Peter William Larsen, Marstal: Nej: Nej, nej, nej! Marstal-Rudkøbing SKAL bevares. Man kan ikke nedlægge en søfartsby færge! Det er jo det samme som at nedægge Ærøskøbings handel, meeeen det klarer de vist udemærket selv... Desuden bor over halvdelen af Ærøs befolkning i Marstal! Det er helt hul i hoved at have 2 færger til at sejle samme rute. Hvis man skal have 3 færger, bør man ikke samle to af dem på samme sted! Svendborg er ikke interesseret i at få to færger på Ærøskøbing-Svendborg ruten, der vil belaste deres by endnu mere. Det bør vi respektere og beholde Marstal-Rudkøbing og Ærøskøbing-Svendborg, som de er! Og ikke flytte Ærøskøbing-Svendborg til Lehnskov. Jeg skal selv flytte til Svendborg næste år, og jeg har ikke brug for at bruge ekstra tid i en bus, for at komme fra Lehnskov til Svendborg, når jeg har været hjemme på weekend - Og sådan tror jeg at mange unge fra Ærø vil have det, hvis kommunalbestyrelsen beslutter at flytte Ærøskøbing-Svendborg til Lehnskov. Jeg tror desuden også at det vil koste øen både politisk og besøgsmæssigt, hvis man flytter Ærøskøbing-Svendborg til Lehnskov!

Jens Hoppe, Marstal: Nej: For lang overfartstid, må højst være 45 min.

Knud Erik Andersen, Søby: Nej: Flyt færgerne til Søby hvor der er vand nok (hvis ellers tvillingfærgerne kan sejle her hvor der er lidt mere åbent vand) her kan 80 - 100% af alt gods til øen overføres uden nogen gener.

Ejgil@adslhome.dk Clausen, Marstal: Nej: Man skal ikke samle færgerne på den mest langsommelige og dyreste rute. Der vil heller ikke være vægtplads nok til lastbiler idet der ville blive for få afgange.

Ebbe Brødsgaard, Marstal: Nej: Pendulsejlads er en død sild. Færgerne kan ikke passere hinanden i Højestene løbet. Den nødvendige udvidelse vil kræve mere gravearbejde end Skovballe-løsningen og det vil de bestemmende, fodformede kratluskere aldrig tillade! Vi har jo heller ikke set den sidste besparelse endnu. Tror nogen, at der kommer til at sejle 2 halvtomme færger på samme rute? Den ene bliver derfor lagt op udenfor sæsonen næste gang der mangles penge og så står vi tilbage med den længste overfartstid og en dårligere frekvens - mellem en uddød by på Ærø og Svendborg!

Leon Schjerlund, Søby: Nej: Det er den længste rute og dermed det dyreste sted at sejle tung trafik over. Kort overfart = øget frekvens og lavere pris.

Kai William Jensen, Marstal: Nej: Hvis man ønsker billigere billetter, skal der sejles på den kortest mulige rute. Ærøskøbing- Svendborg ruten koster næsten det dobbelte i brændstof, sammenlignet med Søby- Fåborg eller Marstal Rudkøbing, og det kan vi ikke blive ved med at betale i det lange løb. Men man kunne jo starte med lægge et væsentligt brændstoftillæg på billetten til Svendborg og derefter se, hvordan rejsemønstret ændrer sig.

Aase Rasmussen, Marstal: Nej: Jeg er personligt afhængig af Marstal-Færgen, da jeg bor i Marstal og arbejder i RUDKØBING. Det vil derfor være en stor ulempe for mig at skulle undvære den transportmulighed. Når Marstal-færgen er i dok fordobler jeg nogle dage min rejsetid, hvis jeg ikke har kørelejlighed. Det vil også være forbundet med større udgift til transport, idet jeg i dag kan nøjes med personbillet. Og nej - jeg er ikke den eneste der arbejder i Rudkøbing, hvor ingen skal hen. Sjovt nok skriver avisen ikke noget om pendler-statistik til Langeland, men kun til Svendborg, Fåborg og Fynshav. Kunne være interessant at vide, hvor mange der egentlig skal noget i Rudkøbing!

John Andreasen, Marstal: Nej: Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal igennem Svendborg By. Når jeg tager færgen er det for at komme videre rund i Danmark eller udlandet

gustav anneberg, Birkholm: Nej: Der er ingen fornuft i 2 færger fra Ærøskøbing størstedelen af året bor der kun få hundrede mennesker i byen, hvorfor skulle resten af øens beboere spilde tid og penge på en køretur ad dårlige veje til Æræskøbing samt ud af labyrinten i Svendborg.

Roar Falkenberg, Søby: Nej: Løsningen er alt for dyr og forbedrer ikke vilkårene for Ærøboer og andre brugere afgørende. Dette gælder såvel for sejlads helt til Svendborg eller omkring Svendborg.

Annette N-Petersen, Marstal: Nej: Hvorfor skal alle marstallerne igennem Ærøskøbing og Svendborg, når færgeselskabet kunne spare olie og uddybning af tilhørende rende, hvis der var en ordentlig sejlplan for Rudkøbing-Marstal

Torben B. Christiansen, Marstal: Nej: Husk stadig på den ønskede motortrafikvej mellem motorvejen ved Svendborg og til Spodsbjerg via Rudkøbing. Evt. Hurtigfærge husk på den Tuco Værft i Faaborg er ved at bygge.

Per Flindt, Marstal: Nej: Nej, HVORFOR skal det være den længste rute, der skal prioriteres?

Else Marie Kjær, langbro: Nej: der er brug for en rute , der sågodt som ALTID KAN SEJLE - og der er kun Søby-Faaborg ruten der kan det............

Flemming Rasmussen, Marstal: Nej: Udgifterne til færgedriften og dermed billetprisen, der er helt uhyrlig i dag, vil stige yderligere. Der er 50% længere strækning på Ærøskøbing- Svendborgruten end de to alternative ruter. Rent faktisk kan man sige, at Svendborg-ruten sejler til "dicountpriser" i forhold til de alternative ruter, der har de mindste driftsudgifter, men opretholder samme billetpris. I dag kan man sige, at de alternative ruter er med til at betale merudgiften på Svendborgruten. En differentering i billetprisen vil give væsentlig større belægning end i dag på de alternative ruter.

David Ulrich, Marstal: Nej: det bliver for dyrt med det store brændstof forbrug, færgen skal sejle helt ind til Svendborg, vi har ikke noget at lave i Lehnskov, det bliver Rudkøbing om igen med de ubrugelige busforbindelser.

Bjørn Kay, Marstal: Nej: Støtter ruten med to miljøvenlige færger som kan tage ambulancer samt akut sygetransport med, således at Ærøboer også i fremtiden kan lave trygge når de skal videre til et velfungerende sygehus i Svendborg! Overfarten må ske i korte intervaller og ikke være længere ind 30 minutter, dvs. staten skal over de næste år afsætte penge til at bygge nye færger samt etablere en politisk aftale, hvor mand kan komme gratis til de danske øer! Det er vigtige at Danmark bliver et visionært land som er i stand til at bygge verdensbedste miljøvenlige færger!

Jonna Horn: , Nej: Det er bøde DYRT og DORLIGT, der er ingen besparelse, dem der påstår at der er, kan kun være dumme eller lyve.

Elsebeth Korn Toft, Marstal: Ved ikke: Både ja og nej.....jeg så hellere at overfartstide blev væsentligt mindre så pendlere fik bedre muligheder. Måske en passagerfærge med plads til ambulancer.

thomas madsen, Ærøskøbing: Ved ikke: Infrastrukturen er ikke optimal til og ende al trafik i svendborg, men er sikker på det er billigere at have to færgelejer end fire.

Alfred Pantmann, Søby Nørremark: Ved ikke: Det er en bedre løsning end den nuværende. Det er dog bedre, at flytte marstal færgen til Søby/Fåborg og købe en hurtig passagerfærge til Ærøskøbing/Svendborg.

Eva-Marie Albertsen, Marstal: Ved ikke: For mig er det ligegyldigt hvor på øen, der afgår færger til fastlandet,bare de sejler stærkt. Der findes kloge "havfolk",der har forstand på strøm,tilsanding,økonomi m.m., og de kan så lave beregningerne på, hvor det økonomisk/sømæssigt er mest forsvarligt at connecte os med fastlandet.Jeg er omstillingsparat i den grad og træt af færgedebat.

Jan Pedersen: , Ved ikke: Ja og nej Løsningen vil være den næstbedste, sæt Marstalfærgen ind på Faaborgruten og lav en sejlplan der for Svendborgruten tager hensyn til DSB og en sejlplan på Faaborgruten der tager hensyn til håndværker, vognmænd og Søby Værft.

Svar fra panelmedlemmer, de bor uden for Ærø eller har angivet 'andet' som tilhørsforhold til øen.

Niels Peter Svarer, Odense: Ja: Det er oplagt at samle Ærøfærgerne, "MF Ærøskøbing" og "MF Marstal", i sejllads mellem Ærøskøbing og Svendborg. Dette af aldeles indlysende årsager: Ærøskøbing ligger centralt på Ærø og er derfor øens naturlige trafikknudepunkt til Sydfyns centrale knudepunkt Svendborg. Ærøskøbing har glimrende opmarcheringsbåse til færgetrafikken samt en omfartsvej der leder trafikken sikkert til og fra havnen. På Svendborgsiden er der en motorvej der bl.a. er blevet til på baggrund af adskillige trafikdrab på den gamle A9 strækning. Det er selvsagt mere sikkert at lede den biltrafik, som færgetræk medfører, væk fra landevejene ud af såvel Fåborg som Rudkøbing. Adskillige brugerundersøgelser viser at majoriteten af færgepassagerene har ærinde i Svendborg. Der er ikke noget som helst nyt i ovenstående, hvorfor beslutningen om at omlægge færgedriften efter devisen "bedst for flest" ligger lige for.

Gitte Madsen, Svendborg: Ja: Det er grundlæggende vigtigt for Ærø, at der er pendulfart. Det øger tilgængelighed og mulighed for at bo på Ærø, og have job på fastlandet.

Ole Rasmussen, Allested: Ja: Vigtigt med kortere tid mellem afgangene.DVS FREKVENS og mindre frås ved at sejle med delvis tomme færger, 15 passagerer og mindre end 7 biler på rigtig mange afgange og dermed mulighed for lavere billetpriser.

Tabita Schmidt, Galten: Ja: Hyppigere afgange fra Svendborg/Ærøskøbing er brugervenligt, da det er fra Svendborg at toge og motorvej går fra.

Louise Skov-Hansen, Ringe: Ja: Her vil jeg gerne henlede til initiativgruppens flotte arbejde.

Alexander Almlund, Svendborg: Ja: Det er vigtigt at færgerne sejler derhen hvor folk ønsker at komme hen. Der meget få mennesker der skal til Langeland. De fleste skal til Svendborg (studerende) og resten af Danmark. Selvom man sparer ét kvarter på Marstal-Rudkøbing-ruten, så 'taber' man det igen på transporten fra Rudkøbing til Svendborg/motorvejen. Det er ingen idé i at køre denne omvej.

Torben Larsen, Ærøskøbing: Ja: Der skal sejles i pendulfart. Hurtigere overfart og dermed bedre betjening af øen til gavn for befolkningen

David Egholm Rasmussen, København: Nej: Ruten er for at besejle og overfartstiden for lang med de eksisterende færger.

Lizet Rauer Hansen, Svendborg: Nej: Lav en bro

Knud Erik Tang Lærke, Jyllinge: Nej: Svendborg kommune vil ikke bruge penge på tilslutningsveje og færgeleje

Bjarne Nissen, Kongens Lyngby: Nej: At samle tvillingfærgerne på Ærøskøbing-Svendborg vil blive den længste og derfor den dyreste og mest miljøskadelige færgerute. Man skal være fra Mols eller muligvis medlem af Ærø kommunalbestyrelse for at se fornuften i en sådan løsning.

Spørgsmål: Hvem synes du skal have glæde af den rabat [på evt. sænkede færgepriser]

Langt hovedparten af Stemmens medlemmer mente at en eventuel rabat som besparelser på færgerne eventuelt kan udløse bør tilfalde alle rejsende.

11 pct. svarede at rabatten burde tilfalde turister/gæser
9 pct at de fastboende på Ærø burde have glæde af rabatten
78 pct svarede, at rabatten skulle tilfalde alle rejsende.

Kommentarer fra fastboende/ejere af fritidshus

b>Karl Erik Strandesen, Dunkær: Alle rejsende: Så vidt jeg har forstået, betyder 4 færgeruter, at de statslige tilskudsmuligheder er stærkt begrænsede. Med kun 1 færgerute forbedres muligheder for tilskud.

Jane Frans, Ærøskøbing: Alle rejsende: Alle bør få gavn af en sænkning af priserne, idet øen er dybt afhængig af både de fastboende OG turisterne! Den ene kan ikke eksistere uden den anden!

Frank Petersen, Marstal: Alle rejsende: Rabat til alle, ærøboerne skulle jo garne komme til fastlandet og besøge familien til billige penge, vores famillie på fastlandet skulle jo også gerne kunne komme hjem til øen for billigere prisen, og vores turister kan øen jo heller ikke rigtig undvære.

Rebekka Stenstrup, Ærøskøbing: Alle rejsende: Det skal da alle rejsende.

Gunver Groth Haals, Ærøskøbing: Alle rejsende: Det ville være dejligt, hvis vore børn, og selvfølgelig også alle andre, havde råd til at besøge os.

Anders christensen, Olde: Alle rejsende: vi er nød til og sænke priserne for og få nogen her over både turister og fastboene der er for dyrt som det er nu man kan komme langt rundt verden for den pris det koster med færgen for en famile

Anne M.H. Rasmussen, Ærøskøbing: Alle rejsende: Færgerne er vor landevej til det øvrigt Danmark!

Majken Bang Mikkelsen, Ærøskøbing: Alle rejsende: Derudover mener jeg at børn under 12 år(som DSB) burde rejse gratis. Det ville være mere attraktivt for familier at besøge Ærø, hvis børn ikke skulle betale. Derudover er der ikke alle aktiviteter der findes på Ærø og når en familie overvejer at flytte til Ærø kunne de i deres overvejelser have hvorvidt de kan benytte faciliteter i Svendborg. Her er det en meget stor udgift, hvis man f.eks skal rejse til Svendborg et par gange om ugen for at f.eks træne svømning. Dette har stor betydning for en families budget og kan derfor have en negativ effekt på tilflytning af børnefamilier.

Anne Mette Holstein, Ærøskøbing: Alle rejsende: Desuden særlige turist tilbud i høj sæson eller når noget særligt sker på øen. Voksne børn af fastboende skal have Ø kort!

Olaf Havsteen, Stokkeby: Alle rejsende: Det er simpelthed for dyrt al få en returrejse f.eks fra Als så folk afholder sig fra at besøge Ærø. Det er ødelæggende for turist og erhvervslivet. Alt for ulige konkurrence med dyre billetpriser på en amtsvej som Svendborg - Ærøskøbing nærmest må betrgtes som. Mellem øer i Sverige kan man rejse gratis f.eks Gotland og Fårö.

Benny Lykke Thornfeldt, Ærøskøbing: Alle rejsende: Vi skal have glæde af den fordi vi bor her, tilrejsende og turister skal have glæde af den, da det er alt for dyrt at komme til Ærø. Det hæmmer Ærø p.t.

Ulla Beiskjær, Ærøskøbing: Alle rejsende: Det er dyrt at komme til Ærø, og det er efterhånden også dyrt for os lokale at komme over.

Peter Schmidt, Ærøskøbing: Alle rejsende: Med en nedsættelse til alle kan vi lempe lidt på den betalingsring der til Ærø

Bjarne Finnerup, Tranderup: Alle rejsende: Billetpriserne kunne nok sænkes markant med en rationel drift. Bør komme alle til gode.

Birthe Nagel, Ærøskøbing: Alle rejsende: Prisen skal ned og det skal gælde for alle rejsende så vi kan få flere turister til øen

Karen Olsen, Ærøskøbing: Alle rejsende: Det er da helt vildt, at vores datter bosiddende på Sjælland skal betale 904 kr. retur for 2 voksne 1 barn på 4 år og en bil

Jette Jensen, Søby: Alle rejsende: Det er for dyrt for alle og turisterne kommer ikke før det bliver billigere. Familien kommer ikke på små besøg. Som fastboende bliver det nødvendigt med flere ture til fastlandet da der også bliver flere ting der ikke findes her, nu går det også ud over vores sygehus. Der kunne måske være billig afgange og lave flere pakketure med alt inklusive det kan mange mennesker godt lide.

Søren Lyster, Ærøskøbing: Alle rejsende: Det er centralt at priserne sænkes for alle. Helst mindst halveres. Priserne er ødelæggende for især endagsturisme, men også for tilflyttere der ikke kan være bekendt at invitere venner og/eller familie til øen pga. de høje priser.

Peter Hviid Josephsen, Marstal: Alle rejsende: En bil med 4 passagerer til Ærø og retur koster 1.111 kr. Det er galmandsværk og det udelukker Ærø fra det danske samfund.

Bjarne Isager, Søby: Alle rejsende: ...men i særdeleshed turister/gæster. Tænk på turismen på ærø. Mange finder alternative feriesteder på grund af de alt for høje priser. Hirtshals-Kristinasand t/r med bil og 5 personer, kan fås for ca. DKK 400,00

Sabine Nagel, Ærøskøbing: Alle rejsende: Man skal ikke til at lave særregler for os fastboende, vi har brug for at mange kommer her til Ærø, så selvfølgelig skal alle have glæde af en billigere pris

Christian Holm, Marstal: Alle rejsende: Alt andet vil da være sygt

Carsten Rosenbæk, Ærøskøbing: Alle rejsende: Alle rejsende skal have rabat, så der kommer flere turister og flere bosættere til øen.

Peter William Larsen, Marstal: Alle rejsende: Det er alt, alt, alt for dyrt at komme til Ærø! Derfor bør der laves nogle rabatter for Fastboende, men også for Turister/Gæster.

Knud Erik Andersen, Søby: Alle rejsende: Det må være alle rejsende der skal mærke evt. besparelser, men det kræver at politikerne for en gangs skyld viser mod til at tage de rigtige beslutninger, det har det knebet gavldigt med indtil nu, alt hvad de har foreslået af løsninger, har været præget af meget lokalpatriotiske afgørelse, uden hensyntagning til om det er det bedste for øen.

Ebbe Brødsgaard, Marstal: Alle rejsende: Besparelse ved omlægning af færgetrafikken er en illusion. Men hvis det skulle ske, skal det komme alle rejsende til gode.

Leon Schjerlund, Søby: Alle rejsende: Ingen fastboende, ingen turister og omvendt.

Kai William Jensen, Marstal: Alle rejsende: Hvis vi ønsker turister til øen, duer det ikke at vi selv løber med rabatterne.

John Andreasen, Marstal: Alle rejsende: Jeg mener færgene skal i offentlig licitation for at skabe billigere billetter

Roar Falkenberg, Søby: Alle rejsende: Jeg syntes at man skal fjerne ø kortet og fordele denne rabat på alle rejsende. Dette vil komme det ærøske samfund til gavn. Flere besøgende giver mere omsætning til øens butikker, hoteller o.s.v. og dermed flere arbejdspladser på øen.

Else Marie Kjær, langbro: Alle rejsende: vi er dybt afhængige af turisterne, det der holder mange tilbage er de VILDE FÆRGEPRISER, så lad os se et fornuftigt prisleje..

Flemming Rasmussen, Marstal: Alle rejsende: Det er utopi, at tro at færgepriserne kan nedsættes, når henses til olieprisernes kommende himmelflugt og de påtænkte CO2- NOx-afgifter.

Bjørn Kay, Marstal: Alle rejsende: I mange lande i den nordiske samarbejde rejser mand frem og tilbage gratis til disse øer, kun i Danmark har mand valgt at pålægge urimelige udgifter på de danske øer og deres transport!

Jonna Horn: , Alle rejsende: Det manglede da bare.

Alfred Pantmann, Søby Nørremark: Alle rejsende: Da vi gerne vil have turister og vor familie herover må sænkningen gerne være større på deres billetter.

Ole Staalhøj, Bregninge: Fastboende på Ærø: sommerhusejere

Ruth Højerslev, Lille Rise: Fastboende på Ærø: Syntes også der skal være besparelser for sommerhusejere og turister , da der er mangel på turister p.g.a de høje billetpriser.

Erik Andersen, Vrå: Fastboende på Ærø: Det er i forvejen kostbart og besværligt at bo på Ærø (høje skatter, stort set ingen konkurrence, ekstraomkostninger på fragt - alt er dyrere her)

Freddy Olsen, Ærøskøbing: Fastboende på Ærø: Det er de fastboende, der oftest benytter færgen. Overordnet mener jeg, at færgepriserne skal svare til kørselsudgifter på motorvejen (samme strækning).

Dennis Byg, Dunkær: Fastboende på Ærø: Idéelt gratis for fastboende.

Bjørn Gudmandsen, Marstal: Fastboende på Ærø: Pentlerne

Nancie Bastholm, Kirkeby: Turister/gæster: Pt så holder det nogen folk væk, så det kunne være en rigtig god idè at sænke priserne, så der kan komme gæster til øen igen.

Mikkel Larsen, Stokkeby: Turister/gæster: Ærøboer tænker ikke udover øens areal og heller ikke på, at øen i sig selv er en forgrening af Danmark. Lavere billetpriser til den hjemmeboende... Der tager færgen, hvad, 2 gange om året. SÅ LAD DOG VÆRE MED AT SAVE I DEN GREN DER FORBINDER JER TIL DANMARK!

Karin Thumilaire, Bregninge: Turister/gæster: For øget omsætning på øen og forhåbentlig på sigt lavere priser for alle.

Else Larsen, Søby: Turister/gæster: Det er foragteligt at kommunen giver øboerne rabat , så det er billigt at tage til Fyn og handle, og samtidig gør det dyrt for turister og familie at komme til Ærø ,ens pris uanset hvad. Som pastor poulsen sagde , da han var nyindsat præst i Bregninge. " har lige opdaget at ærøboerne er kanibaler , de lever hovedsageligt af turister og plejebørn", nu er der nok ikke så mange plejebørn , men der er desværre heller ikke så mange turister , og , ja , dem kan vi leve af , men som mange af dem siger , de !000,- kr vi betaler på færgen , kan vi opleve meget for på Fyn. Tænk over det , skal såmænd ikke så meget hjerneenergi til.

Keld Fuglsang Mikkelsen, Ærøskøbing: Turister/gæster: Hvis vi ikke skal forgå i glemsel her på Ærø må der gøres noget som kan få gæsterne til at vende tilbage!

Gerda Iversen, Ærøskøbing: Turister/gæster: Fastboende har det allerede

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, Borgnæsdal: Turister/gæster: Som fastboende er vi priviligerede mht. priser, anderledes med vore udenøs børn og deres netværk, vore venner og hele skaren af turister, der gerne vil nyde at være her er voldsomt afskrækket af priserne på færgen. Vi konkurrerer prismæssigt med rejser til det græske ø-hav og lignende. Det er høje tid at vi tilgodeser folk med ærøske relationer udefra og sommergæster. Det er folk med naturllig veneration overfor ø og befolkning og som sikrer lokal omsætning og liv. .

Peter Mose Sørensen, Søby: Turister/gæster: Lav rigtig gode tilbud i ydersæsonen

Henning Christensen, Ærøskøbing: Turister/gæster: Vi har billige billetter, og der skal flere gæster til Ærø, kig på Læsø, som tilbyder gratis rejse til Hotelgæster. På Bornholm får turister både Øresunds og færgebilletter indregnet i hotel/ferielejligheden

Per Flindt, Marstal: Turister/gæster: Det er ALT for dyrt at komme fra og til for folk der ikke lige bor på Ærø

Eva-Marie Albertsen, Marstal: Turister/gæster: Ø-kortets fødsel betød,at Ærøboerne øgede rejseaktiviteten,og turisterne i høj grad fravælger os.

Jan Pedersen: , Turister/gæster: Det skal turister og gæster, de har penge med til øen. Det bør ikke være færgen der æder feriebudgettet, pengene gør større gavn på øen.

Gunner Egholm Rasmussen, Marstal: Ved ikke: Rimelig broafgift.

Jette Vingaard, Kragnæs: Ved ikke: Prissænkning der forstås er 20..40% og det sker nok ikke . så lad erhvervs livet få glæde af evt. sænkning.

Ejgil@adslhome.dk Clausen, Marstal: : Der bliver ingen penge at spare. Ellers må det snart være de Ærøske vognmænd der bliver tilgodeset idet de betaler en høj pris begge veje.

Finn Slumstrup, Ærøskøbing: : Priserne bør sænkes generelt og der skal indføres særlige turistrabatter, som gør det mere attraktivt at besøge øen.

Svar fra folk, de bor uden for Ærø eller har angivet 'andet' som tilhørsforhold til øen.

Gitte Madsen, Svendborg: Alle rejsende: Jeg mener ikke at billetterne skal kose det samme på alle afgange. For at undgå overfyldte færger på de meget populære afgange, kunne billetpriserne var billigere på de mindre brugte. Ligeledes kunne der skabes weekendbilletter med 1 bil med 5 personer til en lavere pris.

Marianne Rasmussen, Svendborg: Alle rejsende: Man kunne fordele det således, at de fastboende havde en særlig lav takst, men også for at få besøgende/turister må en billigere pris komme øen tilgode bl.a. for de handlende

Line Madsen, odense: Alle rejsende: Har i sin tid arbejdet på færgekontoret i Ærøskøbing og ved hvor ofte turister har fået et chok over de dyre priser. Jeg tror at det har afholdt mange for at rejse til øen. Hvis ikke det var for de dyre priser, rejste jeg også selv noget oftere til øen.

Allan Lohals, Sejstrup (Jylland): Alle rejsende: De fastboende tjener ,mmere såfremt flere kommer til øen. Men rabatten skal være markant, min. 40%

Hanne Dreyer, Svendborg: : Alle rejsende, men samtidig skal det ikke på nogen måde forringe de fastboendes. Faktisk synes det urimeligt, at en ø skal betale så meget for af- og til kørsel, når resten af Danmark har vejnet betalt af os alle

Henrik Flindt, Ejer Østergade 10- 5970 Ærøskøbing: Alle rejsende: Det er en dyr tur med bil, så alle bør have glæde af en prisnedsættelse, men især de fastboende skal tilgodeses. Billigere priser giver flere turister og dermed mere liv til øen.

Kristian Flindt, Svendborg: Fastboende på Ærø: Hvorfor overser man altid de fastboende på Ærø? Det er som om det kun handler om turisterne, men Øen lever jo nu engang kun fordi nogle bor der! Det er absurd at man ikke tænker mere på dem.

Tabita Schmidt, Galten: Turister/gæster: De fastboende betaler i forvejen kun halvdelen af hvad alle andre betaler, så vil man lokke turister til øen, så sænk priserne!

Louise Skov-Hansen, Ringe: Turister/gæster: Fasboende har alledre idag en nedsat betaling og betaler kun det halve af alle andre. Sænkes prisen for øvrige passagere - sænkes prisen samtidig for de fastboende.

Alexander Almlund, Svendborg: Turister/gæster: Jeg selv er studerende og har en masse familie på Ærø. Jeg besøger dem hver 2.-3. weekend, men det er ikke vigtigt for Ærøs fremtid at JEG kommer til øen. Jeg skal nok komme 'hjem' uanset prisen på færgebilletten. Derimod er det vigtigt at få turister til øen, så Ærø kan få gang i hjulene. For dem er det MEGET vigtigt at billetterne ligger i et rimeligt prisleje.

Bjarne Nissen, Kongens Lyngby: Turister/gæster: Hvis der skal flere turister til Ærø - og det skal der, så skal billetpriserne ned.

Spørgsmål:Er du tilhænger af en fast broforbindelse/dæmning fra Ærø?

Der er ikke megen opbakning til en fast forbindelse fra Ærø.

34 pct. svarede ja til spørgsmålet om de var tilhængere af en bro eller dæmning
58 pct svarede nej.
8 pct svarede ved ikke.

Kommentarer fra fastboende/ejere af fritidshus
Michael Andersen, Lundby tåsninge: Ja: Hvis der kommer en fornuuftig løsning er det selvfølgelig ikke nødvendigt,hvor jeg gerne ser tvillinge sejlads.

Per Groth, Marstal: Ja: Frihedsgraderne for både fastboende og gæster vil blive mangedobblet med en fast forbindelse, så man kan komme til og fra øen, når man vil.

Ulla Beiskjær, Ærøskøbing: Ja: Det ville da være dejligt, men den skal gå over Drejø, Skarø og ind til Fyn.

Winnie Keller Albrecht, Søby: Ja: Som nævnt i skrivelse til Michael Bager er det uholdbart, at man ikke kan komme til sygehus efter sidste færge er sejlet.

Mogens Koch, Kragnæs: Ja: 1 færgerute til Als 1 broforbindelse til Ristinge

Peter Hviid Josephsen, Marstal: Ja: Det vil være Ærøs redning. se Ærobroens hjemmeside.

keld madsen, Dunkær: Ja: Men man skal være realistisk, at bygge Bro til Ærø, med ca. 6500 indbyggere er urealistisk, set i lyset af at Regeringen, grundet manglene financering, igen har udskudt udbygning at det 3 motorvejs spor Odense- Middelfart, samt mange andre ønsker, der vedr. infrastruktur i Danmark

Bjarne Isager, Søby: Ja: Meget små driftsomkostninger. Minimal forurening (co2)

Christian Holm, Marstal: Ja: Færgen til Marstal skal kun beholdes indtil broen er på plads

Peter William Larsen, Marstal: Ja: Ja, jeg mener faktisk at det vil hjælpe os på Ærø så meget, hvis vi skrotter de færger og får en bro/dæmning til Ærø! Vi bruger mere end 60 millioner kroner, HVERT ÅR, på de færger, som skaber så meget splid på øen! En bro/dæmning vil i sidste ende bedre kunne betale sig + at vi kan få folk til at flytte til øen, hvis de kan arbejde i Svendborg/Rudkøbing. Turister og andre rejsende kan komme til øen og bruge penge på den og vi der bor fast på ærø, vil ikke være nødsaget til at betale SÅ mange penge på at komme med de *bip* færger! Man kunne indføre et betalings system, så man f.eks. betaler 50 kr. hver gang man skal til ærø. På den måde tjener man også lidt på den!

Leon Schjerlund, Søby: Ja: Det er vel den eneste måde at vi få en fornuftig transportmulighed, til / fra Ærø

Kai William Jensen, Marstal: Ja: Færgerne bliver under alle omstændigheder for dyre i det lange løb.

John Andreasen, Marstal: Ja: Det er på langt sigt den billigste løsning, da vi ikke i fremtiden skal investere i nye færger hvert ca 20. år

Flemming Rasmussen, Marstal: Ja: Ubegrænset frekvens til det øvrige Danmark. Kortere "overfartstid". Eneste mulighed for sænkning af billetprisen.

Knud Nielsen, Marstal: Ja: træt af initiativgruppen og Michael Rasmussens læserbrevs vrøvl

Jonna Horn: , Ja: Husk at der skal sejles til vi får en fast forbindelse.

Jens Hoppe, Marstal: Ja: Så hurtigt som muligt.

Hanne Larsen, Marstal: Ja: Jeg er dødsenstræt af at være afhængig af færgerne, billetpriserne, cafeteriapriserne, føler mig som et umyndigtgjort gidsel.

Aase Rasmussen, Marstal: Ja: Men kun fordi, jeg er træt af færgesnak og nedlægning af ruter. Med en fast forbindelse ville den snak forhåbentlig forstumme

gustav anneberg, Birkholm: Ja: Dejligt at slippe fo at høre på det evige færgeævl

Per Flindt, Marstal: Ja: Vi skulle have haft en fast forbindelse tilbage i 60'erne, det er en MEGET stor fejl vi ikke fik det....

Gunner Egholm Rasmussen, Marstal: Ja: Der bliver aldrig færgefred på Ærø. Fra det halve Ærø vil man ikke tillade marstallerne nogen medindflydelse.

Jette Vingaard, Kragnæs: Ja: I et fremtidssamfund er tilgængelighed en selvfølgelighed også for Ærø. Derfor ønsker jeg en fast forbindelse jo før jo bedre. så lad os omg. komme igang

Rebekka Stenstrup, Ærøskøbing: Nej: Jeg er stor modstander af en bro eller dæmning. Det er synd og skam, at alt skal gå så forygende hurtig, at der ikke er tid til at nyde sejlturen herover.

Erik Spangsberg Poulsen, Lille Rise: Nej: Det vil ændre øens identitet og en evt. bro til Langeland vil gøre Ærø til et udkantsområde af Langeland

Gunver Groth Haals, Ærøskøbing: Nej: Har du ikke bil, ville det være en dagsrejse, at komme til sit 2 minutters eftersyn hos special-læge i Svendborg

Anders christensen, Olde: Nej: nej det er for dyrt og de broere vi så skal hen over på langeland og tåsinge er for ringe

Anne Mette Holstein, Ærøskøbing: Nej: NEJ,Så går sjælen ud af Ærø, og netop en ø skal der sejles til det er det helt specielle ved en Ø....... Som bl. a. Ærø

Olaf Havsteen, Stokkeby: Nej: Man sejler da til en rigtig ø. Da Langeland fik bro fremmede det affolkningen.

Benny Lykke Thornfeldt, Ærøskøbing: Nej: Man sejler til en rigtig Ø

Dietmar Wolfgang Vettermann, Tværbymark: Nej: En rigtig ø - det er o.k..

Peter Schmidt, Ærøskøbing: Nej: Det først der kører over broen er vores sygehus, og vi ville blive en blindtarm på en blindtarm.

Birthe Nagel, Ærøskøbing: Nej: En bro vil ganske enkelt ødelægge Ærø.....

Jette Jensen, Søby: Nej: Kommer fra fastlandet og er glad for der ikke er så mange problemer med tyverier og lign.

Ebbe Danielsen, Søby: Nej: tyveri er letter for alle

Carsten Rosenbæk, Ærøskøbing: Nej: Der er for langt over til Fyn, som vil være det mest ideelle sted at placere en bro, og det er for dyrt.

Karsten Bil Pedersen, Bregninge: Nej: En ø sejler man til.

Ebbe Brødsgaard, Marstal: Nej: I princippet er jeg ikke tilhænger af en fast forbindelse. Men jeg ser i øjnene, at det på længere sigt bliver økonomisk umuligt at opretholde en tilfredsstillende færgetrafik.

Steen Agersø, Lille Rise: Nej: En broforbindelse vil gøre Ærø til et "udkantsområde" og straks lukke vores sygehus.

John Andersen, Ærøskøbing: Nej: Nej det er da helt vildt! op ad de smalle veje på Langeland hvis det er der det skal være.Men en forbindelse Fyn-Ærø-Als vil være god, det vil være det beste for Ærø-Fyn-Als og videre.

Roar Falkenberg, Søby: Nej: Færger kan sagtens dække øens behov. Laves en ordentlig gennemtænkt løsning kan der spares mange millioner kroner uden at servicen for brugerne forringes. Færgerne er en del af Ærø's identitet.

Else Marie Kjær, langbro: Nej: men som situationen er, kan det jo blive nødvendigt. Politikerne meler bare deres egne kager og tager ikke imod fornuft.

Alfred Pantmann, Søby Nørremark: Nej: Det har ikke hjulpet Langeland at få en bro - hvorfor så Ærø?. At sejle til en ø er en oplevelse. Man lægger noget bag sig, og er åben for noget nyt. Det kan hjælpe med til at brande ÆrØ.

Nis Kørner, Marstal: Nej: Det er spild af tid at beskæftige sig med den ide. En broforbindelse til Ristinge vil kun være til glæde for folk i Marstal, og en fra midtøen til Tåsinge vil koste et beløb i milliard klassen, og det er der ingen der bruger på 6600 mennesker - (måske Færøerne undtaget)

Ole Staalhøj, Bregninge: Nej: så kommer rosset

Erik Andersen, Vrå: Nej: En fast forbindelse er helt urealistisk økonomisk og miljømæssigt.

Merete Nyholm, Marstal: Nej: I hvert fald ikke til Ristinge. Vejen mod Rudkøbing er for trang og hvem skal betale for en mulig udvidelse???

Mikkel Larsen, Stokkeby: Nej: Jeg tror det vil ændre

Karin Thumilaire, Bregninge: Nej: Vil nedlægge kommunen, lukke VUC og Navigations skole samt sygehus og dermed nedlægge arbejdspladser og mindske muligheden for at bo og arbejde på Ærø.

Keld Fuglsang Mikkelsen, Ærøskøbing: Nej: Jeg har eksembler fra Sverige på at det kan skabe problemer når det gælder kriminalitet i by og på landevej. Desuden risikerer man vel også, at vi kun får eendages besøgende!

Gerda Iversen, Ærøskøbing: Nej: Broforbindelse vil give meget lang vej til hovedlandet. Vi kan nok ikke forvente en bro direkte til Fyn.

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, Borgnæsdal: Nej: Lad os vedblive at være ø med et eget indre liv liv og dynamik i bedste fald. Det er jo vores 'brand'! En langelandisering, hvor boen muliggør soveby-lignende tilstande vil være dræbende.

Annette N-Petersen, Marstal: Nej: NEJ så er vi ikke længere en ø, men den tryghed der følger med, idet større kriminalitet derved begrænses.

Henning Christensen, Ærøskøbing: Nej: Med en bro vil rejsetiden ikke blive forandret af betydning, og udgiften ændres ikke af betydning

Jan Pedersen: , Nej: Hvem skal betale den? Tror vi kan få meget færge for de penge!

thomas madsen, Ærøskøbing: Nej: En bro til en ø er der masser af i Danmark flyt til en brofast ø hvis det er det man vil.

Finn Slumstrup, Ærøskøbing: Nej: En bro vil være en katastrofe og Ærø ville miste sin helt særlige identitet. En rigtig ø sejler man til!

Karl Erik Strandesen, Dunkær: Ved ikke: Egentlig er jeg ikke modstander af en bro, men hvad skal jeg i Ristinge. Jeg skal alligevel over Svendborg, og vejen fra Ristinge til Svendborg er ikke ligegfrem en motorvej.

Frank Petersen, Marstal: Ved ikke: Det er både ja og nej, men når der går for meget færge debat i den og det er helt ude på et skråplan at der diskuteres, så har man lyst til og sigs SÅ BYG DOG DEN BRO.

Ida Gamsbøl-havmand, Marstal: Ved ikke: Det ville da værer nemt og bekvemt men men synes ikke vi skal kobles på Langeland.

Peter Frederiksen, Ommel: Ved ikke: Det er vist helt urealistisk og vanvittigt dyrt, en dæmning til Langeland, så bliver Ærø da for alvor et udkantsområde.

Bjarne Finnerup, Tranderup: Ved ikke: Det ville være nemt, men hvem vil betale.

Knud Erik Andersen, Søby: Ved ikke: Jeg tror ikke det er en realistisk mulighed

Bjørn Kay, Marstal: Ved ikke: Ærø ønsker at fremstå som en grøn og energirigtig ø. Man er i princippet selvforsynende med grøn strøm fra 2 vindmølleprojekter, samt er forskellige fjernvarmeselskaber næsten CO2 neutrale, da man har anlagt store solfangeranlæg, halm- og træpillefyr osv. Men man kan spørge sig selv, om Ærøs image som grøn ø, ikke falder lidt til jorden, når man på den ene side, har en meget CO2 belastende transportform til og fra øen i form af dieseltunge færger, og så promoverer sig selv, som et sted, hvor man har investeret stort i vedvarende energi, og fremstår som et meget miljø- og klimakorrekt sted. En undersøgelse må belyse hvad der er mest rigtige og samfundsmæssig ansvarligt! Men politikere på Christiansborg må også kunne levere økonomi og visioner til udbygning af den miljøvenlige tanke på de danske øer og positiv bidrage med løsningsmuligheder!

Ditte Knudsen, Bregninge: Ved ikke: Jeg er jo øbo, og det er man vel med hjertet.Og det er jeg jo ikke længere hvis der kommer dæmning eller bro. Men til gengæld så kunne man da slippe for at høre om og tage stilling til, hvem man helst vil være uvenner med. Når det kommer til færgesnakken.

Else Larsen, Søby: Ved ikke: Måske det vil være en løsning, hvis politikerne skal blive ved med at bruge unødig kapital på færgerne, selvom jeg altid har hadet tanken .

Svar fra folk, de bor uden for Ærø eller har angivet 'andet' som tilhørsforhold til øen.

Knud Erik Tang Lærke, Jyllinge: Ja: Det er den eneste rigtige løsning

Gitte Madsen, Svendborg: Nej: Det ville være synd for Ærø, som så bare ville blive udkantsdanmark..uden den charme...at man skal sejle dertil.

Henrik Flindt, Ejer Østergade 10- 5970 Ærøskøbing: Nej: Ved at undlade en fast forbindelse til øen minskes risikoen for indbrud.

Alexander Almlund, Svendborg: Nej: Synes det virker absurd at bygge en bro fra Marstal til det sydligste Langeland. Det er en krig at komme fra Sydlangeland til Svendborg og motorvejen (resten af Danmark).

Bjarne Nissen, Kongens Lyngby: Nej: En fast forbindelse til Ærø vil uværgeligt føre til øget kriminalitet og med en bro/dæmning vil øen lige så stille og roligt miste den charme vi kender i dag.

Louise Skov-Hansen, Ringe: Ved ikke: Både ja og nej. Muligheden for en dæmning ligger som jeg ser det kun fra Langeland til Ærø. Og tidsmæssigt vil det være det samme som en overfart mellem Ærøkøbing og Svendborg. Men ja det ville da nogle gange være en fordelt med en hurtig endagstur og også billigere Et bro lyder helt usandsynligt.

Torben Larsen, Ærøskøbing: Ved ikke: Både ja og nej. Ellers skal færgeforbindelsen være meget meget hurtig og meget meget billig til gavn for det Ærøske samfund

Spørgsmål:Har du et forslag til, hvordan Ærø får løst færgeproblemerne?

  Kommentarer fra fastboende/ejere af fritidshuse:

Jens Davidsen, Ærøskøbing: Beslutningen skal tages udenfor Ærø - trafik ministeriet.

Ann Rasmussen, Ærøskøbing: Lad andre end Ærøboerne selv beslutte, hvordan færgerne skal sejle.

Per Groth, Marstal: Med en lavbro / dæmning mellem Langeland og Ærø

Michael Rasmussen, Bro: Eneste problem for at løse problemet er at flytte "tomsejleren" fra Marstal. Ofte er der mere personale end passagerer. kun 4´% rejsende fra Ærø hævder de har et ærinde i Rudkøbing.

Jane Frans, Ærøskøbing: Jeg mener klart, at man bør satse på en højere frekvens på Ærøskøbing-Svendborg ruten! Og så bør man allerede fra starten af sænke priserne markant, således at en bil med passagerer kan komme over for storebælts-pris. En sådan sænkelse vil medføre øget strøm af besøgende, hvilket hurtigt vil dække omkostningerne i forbindelse med omlægningen. Og så skal der sejles v-sejlads på Søby-Fynshav-Fåborg med en ordentlig tonnage, der kan klare kapaciteten omkring fragt og større gods. På sigt kunne man overveje en færgeforbindelse fra Marstal til Kiel, og på den måde åbne op imod Europa, det ville medføre en øget indtjening i form af tyske turister, og gøre det muligt at nå Hamborg på kort tid, et centralt knudepunkt for flytrafik.

Winnie Keller Albrecht, Søby: Der skal bygges bro/tunnel over/under Femern Bælt. Byg et nogle ekstra moduler og sejl dem til Ærø-forbindelsen.

Peter Schmidt, Søby: skrot Søby-Fynshav

Arne Almlund, Ommel: At de folkevalgte tænker stort og ikke så småt som det er nu

Mogens Koch, Kragnæs: Skær igennem. Luk Marstalruten og flyt færgen til Søby-Fåborg. Start broforbindelsen.

Susan Albertsen, Risemark: Stop angsten for hinanden og vælgerne og vov at tage beslutningen om at nedlægge ruten til Langeland

Ole Fich Jensen, Ærøskøbing: Ved brug af alm. godt købmandsskab uden hensyn til særinteresser

Peter Hviid Josephsen, Marstal: Ja, skrot dem og byg en fast forbindelse.

keld madsen, Dunkær: Politikerne bør gøre det de er valgt til, at sikre Ærø fremadrettet, derfor gør nu jeres pligt. Saml Tvillingfærgerne Ærøskøbing-Svendborg "NU" Det vil I blive husket for, og sikre genvalg til næste periode, godt valg.

Bjarne Isager, Søby: Med en fast forbindelse fra øen, kan evt. etableres en færgeforbindelse til fyn kun for persontransport.

John Bo Lohals, Søby: ja lad staten overtage el ud til privat princippet lev el dø

Anne M.H. Rasmussen, Ærøskøbing: Ja! At vores politikere lytter til ÆRØS STEMME!

Majken Bang Mikkelsen, Ærøskøbing: At beslutningen tages udefra.

Bente Svava Hansen, Ærøskøbing: Det er nødvendigt, at politikkerne tager ansvar for øens samlede befolkning og ser på hvilket rejsemønster der allerede nu viser sig.

Christian Holm, Marstal: Når broforbindelsen er på plads er der foreløbig de to tvillingefærger i Søby og en hurtig rute til Svendborg havn

Marlene Gabrielsen, Dunkær: Hvorfor skal der sejle to færger om morgen til fyn/langland, når de unge skoleelever tag ærøskøbing færgen,for så skal de ikke betale for kørelse til skole i Svendborg fra Rudkøbing, så sæt en bus ind fra Marstal til Ærøskøbing hvor man kunne nå den først morgenfærge kl 5:45 fastlandet.

Peter William Larsen, Marstal: Hvis de ikke få dem løst på den måde jeg mener er den rigtige, appellerer jeg til at vi kommer ind under Svendborg eller Langelands kommune, da vi tydeligvis ikke selv kan blive enige om at træffe nogle beslutninger som vil gøre ondt.

Mona Valentin Iskau, Ærøskøbing: Kommunalbestyrelsen SKAL tage den tunge beslutning af lukke Marstal-Rudkøbing ruten. Forstår det er en svær post at have - men det er pinedød nødvendig før vi afvikler os selv helt. Det handler om at rive plasteret af hurtigt istedet for at ligge og "rokke" med det som det er foregået de sidste mange år. Det vil også gavne og klæ' Ærø, at færgedebatten bliver lagt på hylden. Var på institutionsbesøg på Fyn for noget tid siden. Her havde man opført et bosted for udviklingshæmmede, hvor der var 3 gange med boliger i. Med vilje havde man kun lavet 2 personalerum, så de 3 perosnalegrupper ikke havde hver deres kontor. Det åbnede op for samarbejde, viden og forståelse for hinandens arbejde og manglende klikedannelse. Ku' forestille mig det samme kunne ske på Ærø, når bølgerne havde lagt sig efter en modig og visuel beslutning om at lukke Marstal-Rudkøbing ruten. Er helt på det rene med at jeg bor i Ærøskøbing og det derfor ser ud, som jeg bare er ude på at lukke dem "derude" og vil frede min egen lille havn - men jeg er tilflytter og er ikke fedtet ind i alle mulige gamle historier. Jeg har helikopterperspektivet på, når jeg peger på at den færge skal nedlægges. Jeg kan virkelig slet ikke forstå at man kan tænke anderledes, når Ærøs fremtid er på spil

Karin Steenberg, Ærøskøbing: flytte Marstal-Rudkøbing færgen foreløbigt til Søby derefter til Ærøskøbing. Erstatte Skjoldnæs med bedre egnet færge

Leon Schjerlund, Søby: Privatiser færgefarten.

Kai William Jensen, Marstal: Den endelige løsning er en bro, og indtil den kommer skal der sejles fra Marstal og Søby af hensyn til værfter, skoler og vognmænd.

Hans Ehrenreich, Ærøskøbing: Jeg mener, at færgefarten skal opretholdes på markeds betingelser. Det betyder at de overfarter, som ikke er rentabele lukkes og overfarter med overskud styrkes. Kommunalbestyrelsen bør træffe beslutning på det grundlag.

John Andreasen, Marstal: send dem i offentlig licitation

Paul Beiskjær Christensen, Store Rise: politikerene skal begynde og bruge de rapporter der er lavet på området og de skal ikke som nu være bange for at tage de upopulære beslutninger

Flemming Rasmussen, Marstal: Den eneste forsvarlige løsning er etableringen af en bro til enten Ristinge eller Tåsinge.

Anette Karine Banke Andersen, Ærøskøbing: Færgeproblemet kan kun løses med hjælp fra Christiansborg....det er utopi at tro andet.

Knud Nielsen, Marstal: hvis ingen bro så færgeforbindelse søby-fåborg,søby-fynshav,marstal-rudkøbing iøvrigt den enesteforbindelse man kan komme fra marstal til odense havn på 2 timer passagerfærge ærøskøbing-svendborg kig dog på samsø

Jens Hoppe, Marstal: Opløs færgerederiet, alt hvad de gør går galt.

gustav anneberg, Birkholm: Byg en bro

Sanne Danquart, Ærøskøbing: Få lavet en fast forbindelse i en fart!

Per Flindt, Marstal: Ja, byg den faste forbindelse

Søren Lyster, Ærøskøbing: Staten bør diktere en løsning - Beboerne på Ærø er al for følelsesmæssigt involverede, til at kunne træffe en langsigtet beslutning - det har de sidste 60 års færgekonflikt vist med al' tydelighed.

Gunner Egholm Rasmussen, Marstal: De skal afhændes når dæmning er klar.

Jette Vingaard, Kragnæs: Skriv langt mindre om dem i FAA. Med lang over 100 faktore der har indflydelse kan en læser ikke komme med er real løsning

Rebekka Stenstrup, Ærøskøbing: Desværre nej, håber bare de kloge folk snart kan finde en løsning, så vi kan blive fri for det cirkus, med al den snak om færgerne!!

Erik Spangsberg Poulsen, Lille Rise: V-sejlads fra Søby samt tvillingefærger til Svendborg jvrf. min tidligere kronik i Fyns Amts Avis

Sabine Nagel, Ærøskøbing: Enten må KB til at tage sig sammen, ellers må der komme hjælp udefra. Måske vi er så heldige at få valg før tiden....... Som politiker må man være mand nok til at tage nogle lussinger, man skal absolut ikke kun varetage egne hensyn

Gunver Groth Haals, Ærøskøbing: Flyt Marstalfærgen til Ærøskøbing i morgen

Anne Mette Holstein, Ærøskøbing: At man begynder at tænke klart til øens fælles bedste og kigger på effektivisering pg sund fornuft i stedet for at grave skyttegrave. Politikerne må hæve overkækkeren og indse, at der er penge at spare på lang sigt,og skal turde tage ansvar også for de beslutninger der er svære, men fornuftige. politikerne skal efter uddannes i anerkendende prof. Tilgang til deres opgaver. De skal Lære at adskille det personlige fra det private og det professionelle professionelle. Så så vores, borgernes,hverdag anderledes ud på øen, så havde vi troværdige pejlemærker at være stolte af

Olaf Havsteen, Stokkeby: Jeg tvivler efterhånden på at kommunalbestyrelsen kan finde ud af den optimale løsning og hvad der bedst gavner Ærø på den lange bane. Det er desværre ikke bæredygtigt som det er nu.

Benny Lykke Thornfeldt, Ærøskøbing: Løsning nu og her. M/F Marstal har kun få brugere, og gøre ingen gavn til Rudkøbing. M/F Marstal indsættes således i V sejlads på sø-få/sø-fy ruterne, hvor den uden al tvivl vil gøre mere gavn. M/F Ærøskøbing besejler ær-sv ruten, som nu og suppleres af M/F Fynshav i højsæson (eks. apr.-sept) Ekstra ture på alle ruter i sæson, burde dække kapacitet. Løsning på længere sigt. Den lange løsning må efterfølgende være ny tonnage på Søby ruterne, stadig V sejlads, som selvfølgelig skal være mere grøn, bedre tilpasset ruterne, og mere tidssvarende. M/F Skjoldnæs udfases og begge tvillingfærger sejler på Ær-Sv ruten, som tidligere beskrevet. På længere sigt skiftes tvillingfærgerne ud med ny tonnage, som selvfølgelig skal være mere grøn, bedre tilpasset ruten, og mere tidssvarende.

Leslie Rabuchin, Ærøskøbing: Ærø kan ikke på relevant vis varetage egne interesser. Ærø bør ikke være en selvstændig kommune men være en del af enten Svendborg eller Sønderborg.

Peter Schmidt, Ærøskøbing: KB: skal komme ud af sogne politikken," hvis I skal have skal vi andre da også have"

Birthe Nagel, Ærøskøbing: pendulfart Ærøskøbing - Svendborg og trekants sejllads Søby- Fåborg- Fynshav

Jette Jensen, Søby: Tvillinge færgerne fast rute Æreskøbing-Svendborg. En færge Søby-Fåborg-Søby. og Søby-Fynshav-Søby. Det er for dyrt at invistere i nye færgelejer og eller nye færger.

Ebbe Danielsen, Søby: en fra als til turister.. dem skal vi også leve af. og hurtig transport via motorvejs nettet og korter sejltur til tåsinge eller svendborg

Carsten Rosenbæk, Ærøskøbing: Tvillingesejlads og pendulfart mellem Ærøskøbing-Svendborg, og V-sejlads mellem Søby-Faaborg-Søby-Fynshav, ved brug af M/F Skjoldnæs.

Vivi Aggergaard, Dunkær: nej

Karsten Bil Pedersen, Bregninge: Gør som andre steder - SEJL, HVOR DER ER VAND! Pt. har vi to ruter som koster uddybning af Høje Stene løbet / og årlig udskiftning af en del af Marstalfærgens bund.

Stefan Faigh Graage, Ærøskøbing: Erkende at marstal-rudkøbing ikke længere kan forsvares, da alle tal viser at der ikke er den store transport af personer/biler. Og så en gang for alle stå sammen her på den lille ø og gøre det rigtige istedet for at spilde alle vores skattekroner på at holde en skidt forretning (marstal-rudkøbing) kørende.

Ebbe Brødsgaard, Marstal: Bilfærger (3 ens for fuld fleksibilitet?) samles i èt færgeknudepunkt. Søby, hvis der kun skal være ét knudepunkt. På Ærø kan vi indrette en passende busdrift. På 'Fastlandet' kan vi åbenlyst ikke. Dertil (passager)færger som supplement, hvis det findes nødvendigt af hensyn til turisterne, som måtte ønske at kombinere et besøg på Ærø med et krydstogt gennem det idylliske Svendborgsund og hosliggende Småøer.

Steen Agersø, Lille Rise: Pendulsejlads på ruten Ærøskøbing-Svendborg med de to tvillingefærger. Indsættelse af ny og moderne færge til V-sejlads mellem Søby-Fynshav og Søby-Faaborg. Lukning af ruten Marstal-Rudkøbing

John Andersen, Ærøskøbing: Det mener jeg at jeg har givet udtryk for med mine svar.

Roar Falkenberg, Søby: Der er flere gode muligheder. Det vigtige er, at dække behov og forbedre muligheder for brugerne væsentligt. Strukturen skal være så ambitiøst at det en gang for alle bliver klart at man kan bo på Ærø, pendle til arbejde/ uddannelse på "fastlandet", drive erhverv og være borger på Ærø uden man konstant skal tænke på færgerne som et problem.

Else Marie Kjær, langbro: nedlæg Søby-Faaborg og LAD ANDRE KOMME TIL FOR AT BESEJLE RUTEN. Med de nuværende planer ødelægger de ruten.

Alfred Pantmann, Søby Nørremark: Flyt marstal færgen til Søby. Sælg den gamle søbyfærge, og brug pengene til at købe en hurtig passagerfærge til Ærøbkøbing/Svendborg. Den anden tvilling forbliver på denne rute. Skjoldnæs forbliver ligeledes på Søby/Fynshav ruten.

Winnie Holm, Marstal: Byg en bro hurtigst muligt!

Knud Erik Knudsen, Marstal: Ærøs færgeproblem kan ikke løses som en enkeltsag. Kig på øen som en helhed. I Ærøskøbing placeres administrationen og transport til Fyn, i Søby erhverv og transport til Als og i Marstal samles al undervisning.

Nis Kørner, Marstal: Kom i dialog med staten og find ud af hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre. Herudfra lægges en plan der føres ud i livet, og alle luftkasteller skrottes.

Trine Kiær, Vindeballe: Vi skal under Svendborg eller Sønderborg Kommune

Ole Staalhøj, Bregninge: tung trafik biler passagerer Vest Ærø Fra Søby Tung trafik biler passagerer fra Marstal.Passagerer fra Ærøskøbing

Erik Andersen, Vrå: Tvillingefærgerne på Ærøsk.-Svendborg ruten og en færge til Als. Der er ikke brug for andet. Befolkningstallet vil fortsat falde.

Merete Nyholm, Marstal: Ja, ved at sejle frem og tilbage til Svendborg med kortere intervaller og beholde Søby/Fynshav

Mikkel Larsen, Stokkeby: Få effektiviseret en forbindelse til Danmark(Fyn) og drop at sejle fra Udkantsdanmark til Udkantsdanmark. Sænk prisen for turister, og få politikerene til rent faktisk at tænke ud over øens bredder. Sker dette ikke, er de vel ikke selv i stand til at tage de beslutninger der, set i det store perspektiv, er godt for Ærø.

Freddy Olsen, Ærøskøbing: Nej, men det er uanstændigt, at man melder nye færgesteder ud uden først at have drøftet dem med den berørte kommune.

Dennis Byg, Dunkær: Folk der tør træffe svære beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Ellers må kommunen slås sammen med Svendborg kommune.

Keld Fuglsang Mikkelsen, Ærøskøbing: Tvillingerne til Ærøskøbing- Svendborg, en mindre men hurtig personfærge Marstal- Rudkøbing En færge som kan sejle V sejl. mellem Fyn og Als og som ikke er større end at der er plads til, lad os sige 10 personbiler

Gerda Iversen, Ærøskøbing: Flyt Marstalfærgen til Ærøskøbing og lade dem sejle med en times mellemrum. Det vil betyde at de ikke skal krydse hinanden på det smalleste sted og der kun er hhv. 1 og 2 timers interval

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, Borgnæsdal: Tiden har efterhånden vist, at dette problem ikke kan løses rationelt lokalt i kommunalbestyrelsen. Udenøs trafik- og kulturvurdering må i spil. Vi har ikke råd til politisk tovtrækkeri og patetiske maritime følelser, hvis vi skal overleve som ø. Der er nok at redde fra lukning og almindelig nedsmeltning på selve øen. Der skal skæres igennem nu!

Annette N-Petersen, Marstal: personfærge Ærøskøbing-Svendborg, flere afgange Marstal-Rudkøbing og en større færge til betjening af både Faaborg og Fyenshav

Henning Christensen, Ærøskøbing: Vi skal til Svendborg, så vi kan komme videre ud i verden (Kastrup lufthavn), der skal tænkes på gående pax, bilerne kan flytte sig selv, vi andre skal med tog/bus, som skal betales på fastlandet, og ikke på Ærø

Jan Pedersen: , De bør privatiseres, det er jo med al tydelighed ikke noget kommunen magter.

thomas madsen, Ærøskøbing: Find et alternativt selskab der vil drive en forretning, uden følelser for hvad der sker på Ærø, vi har brug for transport ikke dårlig omtale, i resten af landet.

Karl Erik Strandesen, Dunkær: Det er jo noget svært, når både Marstal, Ærøskøbing og Søby har deres traditionsbundne interesser at pleje. Den eneste mulighed, jeg ser, er at offentligøre beregninger af de økonomiske konsekvenser ved et 1-færgerute scenarie. Hvis disse beregninger viser betydelige besparelser for hver enkelt øbo på årsbasis til indkøb af lokalkøbte varer og transport, og til større udenøs indkøb af materialer, så vil alle rationelt tænkende og fornuftige mennesker da tilslutte sig en sådan løsning. Det vil da blive enormt svært ikke at gøre det.

Peter Mose Sørensen, Søby: Lad Storebælts koncortiet betale for al færgedrift til de danske øer. Der skovles jo penge ind på broerne og færgerne er vel også bare en forlængelse af motorvej/landevej.

Frank Petersen, Marstal: AT vores 15 folkevalgte tager sig sammen, og viser at de er valgt til og tage en beslutning, nogle gange tænker de kun ud til egen næsetip. og vi har jo ikke 320 mill. til nye færger, så de må bruge de færge der er i dag. De skal tænke på øen og ikke om de kommer i kommunalbestyrelese ved næste valg.

Torben B. Christiansen, Marstal: Som beskrevet i kommentarbokse tidligere i spørgeskemaet.

Ida Gamsbøl-havmand, Marstal: Sammen al færgedrift på en rute og øg antallet af afgange betragteligt. Samt lav transporten på øen god og nem

Peter Frederiksen, Ommel: Vi kaster håndklædet i ringen og får staten til at bestemme, men det er ikke morsomt.

Eva-Marie Albertsen, Marstal: "Krisehjælp" ude fra.

David Ulrich, Marstal: indgå en aftale med rederiet der sejler på Bornholm, Samsø, Bøjden Fynshav og Spodsbjerg Tåårs. Kommunen evner slet ikke at drive færgefart, hvis der ikke snart sker noget fornuftigt, så er Ærø fortabt, erhvervslivet kan ikke bestå med de dårlige og åndsvage beslutninger kommunen tager.

Bjarne Finnerup, Tranderup: Tror løsningen skal komme " ovenfra ", ellers bliver polariseringen på øen bare forværret.

Knud Erik Andersen, Søby: Lad uvildige personer uden for øen beregne hvor færgerne skal sejle, for at gøre det billigst muligt

Lise Brogaard, Marstal: sæt færgerne i licitation

finn kjeldsen, Søby: lad den færge med mindst behov(marstal) flytte. det er jo kun 4 % af de rejsende, der har noget at gøre på langeland.

Lars Kristiansen, Tranderup: Jeg synes det er en skam, at forlængelse af tvillingefærgerne blev lagt i mølposen. Vi havde med en forholdsvis lille investering øget kapaciteten til Fyn og levetidsforlænget færgerne.

Bent Juul Sørensen, Dunkærgård: Politisk ledelse

Bjørn Kay, Marstal: En ting er helt sikkert, og det er at klima- og CO2 debatten er kommet for at blive. Den forsvinder f.eks. ikke om 5 år. Vi må erkende, at der sker ændringer i vores fremtidige energipolitik, og at CO2 udledningen skal reduceres, både på national og globalt plan. Og disse ændringer må vi forholde os til som borgere, og specielt som øboere, da vi har en transportform, som er meget CO2 belastende, regnet pr. transporteret enhed. Christiansborgs politikere må levere varen, visioner og økonomien til de danske øer for at kunne etablere miljøvenlig effektiv færgefart!

Morten Aunsborg, Ærøskøbing: al sundfornuft vil være at sænke priserne og lave timedrift på Ærøskøbingruten. Dette vil glæde både private og erhvervet på øen. Jeg tror endda også, at det vil få flere til at flytte til øen.

Ejgil@adslhome.dk Clausen, Marstal: En folkeafstemning hvor man vælger imellem 2 muligheder. 1. Begge tvillingefærgerne Ærøskøbing - Svendborg. 2. Tvillingegærgerne Marstal-Rudkøbing og Søby-Fåborg samt en hurtig passagerbåd Ærøskøbing - Fyn

Else Larsen, Søby: Der er mest vand på Søby - Faaborg ruten , største arbejdsplads ligger i Søby , Der er ingen i virkeligheden , der skal til Langeland.

Svar fra folk, de bor uden for Ærø eller har angivet 'andet' som tilhørsforhold til øen.

Niels Peter Svarer, Odense: Det er oplagt at samle Ærøfærgerne, "MF Ærøskøbing" og "MF Marstal", i sejllads mellem Ærøskøbing og Svendborg. Dette af aldeles indlysende årsager: Ærøskøbing ligger centralt på Ærø og er derfor øens naturlige trafikknudepunkt til Sydfyns centrale knudepunkt Svendborg. Ærøskøbing har glimrende opmarcheringsbåse til færgetrafikken samt en omfartsvej der leder trafikken sikkert til og fra havnen. På Svendborgsiden er der en motorvej der bl.a. er blevet til på baggrund af adskillige trafikdrab på den gamle A9 strækning. Det er selvsagt mere sikkert at lede den biltrafik, som færgetræk medfører, væk fra landevejene ud af såvel Fåborg som Rudkøbing. Adskillige brugerundersøgelser viser at majoriteten af færgepassagerene har ærinde i Svendborg. Der er ikke noget som helst nyt i ovenstående, hvorfor beslutningen om at omlægge færgedriften efter devisen "bedst for flest" ligger lige for.

Marianne Rasmussen, Svendborg: Samarbejde mellem alle beboere på øen, uanset hvor man bor. Man må i en periode kunne tage stikprøver for at se, efter hvilke behov for transport de enkelte ruter benyttes.

Ole Rasmussen, Allested: Nogen udefra dvs.. staten træffer en "neutral" beslutning som passer sammen med det overordnede vejnet, dvs. motorvejsnettet for at øge trafiksikkerheden.

Søren Madsen, Løgten: Lader et konsulentfirma udefra overtage beslutningen ud fra bedste service, behov, tal og økonomi.....Ærøboerne har mistet fornuft/dømmekraft og det er følelser fremfor fornuft.

Line Madsen, odense: Jeg har endnu ikke hørt nogen god begrundelse for at beholde marstal færgen, og derfor ser jeg en forflyttelse af denne som det første og største skridt mod at få en mere effektiv færgeforbindelse. Jeg er bosat i Odense og har endnu ikke anvent marstal færgen på nær i dokningspesioder, selvom jeg har haft ærinde på den østlige del af øen.

Allan Lohals, Sejstrup (Jylland): Uddyb højesten, høj frekvens på Ær - Sv. Længere færger projekters, således gods trafikken tilgodeses. Evt. indsæt Skjoldnæs på Sønderborg, hvis behovet er der. frigiv besejlings retten på Fåborg, Så kan de der mener økonomien er til det sejle der. Konkurrence er sundt.

David Egholm Rasmussen, København: Nedlægge alle færger undtagen Søby-Fynshav (som så med fordel kunne besejles af M/f Marstal eller Ærøskøbing) og så investere i en fast forbindelse.

Johan Kiil Clausen, København: Fjern en færge og sæt i pendul mellem Svendborg Ærøskøbing.

Jannick Sand, Ryslinge: Spørg staten.

Lizet Rauer Hansen, Svendborg: Ja. Lav en bro

Gitte Madsen, Svendborg: Jeg mener grundlæggende, at de ansvarlige politikkere skal klædes på til at tage den nødvendige beslutning. Her mener jeg at man i moderne ledelse skal være i stand til at kigge ud over egen næsetip, og gøre det der er bedst for øen. Det er en øvelse der kræver mod men bestemt også uddannelse inden for moderne ledelse. Jeg mener grundlæggende at kommunalbestyrelsesmedlemmer er klædt alt for dårligt på til at træffe beslutninger ud fra objektive synsvinkler. Sognerådspolitikken får stadig lov at råde, hvilket er en kæmpe blokering for udvikling af hele Ærø.

Henrik Flindt, Ejer Østergade 10- 5970 Ærøskøbing: Lad øens befolkning stemme ud fra et brugersynspunkt og ikke ud fra lokalpatriotisme.

Kristian Flindt, Svendborg: Man skal starte med at flytte Marstal-Rudkøbing, og begynde at sejle pendulfart fra Ærøskøbing til Svendborg. Samtidig skal der findes en løsning i Søby. Om det så er at lukke Søby-Faaborg, eller sejle trekants-sejlads mellem Søby, Fåborg og Fynshav, må man finde ud af. Det skal bare være rentabelt, og det skal kunne give BETYDELIGE takstnedsættelser. Ikke bare 10 eller 20kr, men meget mere!

Tabita Schmidt, Galten: Stå nu sammen om det, læg følelser til side, og kig objektivt på problemet! Brug passager-statestikkerne!

Alexander Almlund, Svendborg: Politikerne kan åbenbart ikke finde ud af det, så jeg håber ærligt talt at der kommer folk 'udefra' og ændrer på Ærøs færgefart. Det er utroligt at politkerne ikke bare får en gruppe økonomer og andre logistiske hoveder til at regne på det hele og så vælger den løsning. De er langt højere uddannet end de politkere der sidder og 'styrer' Ærø og vil derfor kunne vælge den bedste løsning for (hele) Ærø. Politikerne ødelægger øen og dens fremtid. Det er synd!

Bjarne Nissen, Kongens Lyngby: Det svarede jeg på i første spørgsmål

Louise Skov-Hansen, Ringe: Endnu engang må jeg opfordre til at man ikke kun ser på egne behov i de 3 byer - men at kommunalbestyrelsen optræder uvildige og ser på Øen som en helhed. Og igen vil jeg henvise til initivativgruppens forslag.

Torben Larsen, Ærøskøbing: Staten skal betale alle udgifter der er forbundet med færgefarten da det jo er en "landevej" .

Maria Astrup Skov, Køge: Lyt til initiativgrp i stedet for kb

Om Stemmen

Ærøs Stemme er en del af Fynske Mediers online meningspanel, Stemmen, som pt. dækker de fire kommuner på Sydfyn og Øerne.

Enhver, der føler en tilknytning til området kan melde sig til Stemmen på fyens.dk/stemmen .

Stemmen er dermed ikke repræsentativt sammensat - svarene kan udelukkende tages som meningspanelets holdning. Der er ikke tale om en meningsmåling men om meninger fra et panel.

Ærøs Stemme består for tiden af 536 personer.
Gennemsnitsalderen er 51 år.

45 pct af panelets medlemmer er kvinder.

Medlemmernes tilknytningsforhold til Ærø fordeler sig således:
Fastboende 77 pct.
Fritidshus 8 pct.
Bor uden for Ærø 11 pct.
Andet 4 pct.

I forbindelse med undersøgelsen har paneldeltagerne tilkendegivet, om de ønsker deres svar og kommentarer offentliggjort. Alle medlemmer, der har sagt ja til det, har fået deres svar/kommentar med i denne artikel.

Ærøs Stemme: Sådan vil vi ha' fremtidens færger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce