Færgebilletterne i 2018 og 2019 bliver formentlig billige hele året på nær syv uger i sommerferien. I de syv dyre uger næste år får ærøboerne lov til at bruge ø-kortet.

Ærø: Mister ærøboerne deres ø-kort eller får de lov til at beholde det, når den dyre billetperiode indtræder hos Ærøfærgerne næste sommer?

Det spørgsmål diskuterede økonomiudvalget på sit møde torsdag, og beslutningen blev, at ærøboerne får lov til at beholde ø-kortet i 2018, så de - ligesom de gør i dag - kun skal betale for billetten den ene vej.

- Et enigt økonomiudvalg har indstillet, at ø-kortsordningen fortsætter i 2018. Det betyder, at ærøboerne kan bruge ø-kortet i den dyre periode næste sommer, som bliver på syv uger, fortæller borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S).

Økonomiudvalget diskuterede også, hvor lang billigperioden skal være i 2018 og 2019, og indstillingen blev, at billigperioden skal køre hele året på nær de syv uger i sommerferien.

-Det kommer til at koste os noget at have billigperiode næsten hele året. Derfor har vi valgt at forlænge den dyre periode med en uge, så den bliver på syv uger i stedet for seks, da det vil give os en ekstra indtægt, forklarer Jørgen Otto Jørgensen, og tilføjer, at merindtægterne fra det øgede passagertal også skal være med til at dække ekstraudgifterne.

Ærøboerne har i øjeblikket et ø-kort der er dateret fra 2015. Det bliver der ikke lavet om på, fortæller borgmesteren.

- Ærøboerne får lov til at beholde ø-kortet fra 2015. Det koster noget i administration at sende nye ud, og de penge vil vi gerne spare.

Økonomivalgets indstilling er først endegyldig, når et flertal i kommunalbestyrelsen har stemt ja til forslaget. Det kommer formentlig til at ske i ved kommunalbestyrelsesmødet den 16. august.

  • Af: