Samtidig med at Ærø Kommunes økonomiudvalg ændrer navn til Økonomi- og erhvervsudvalget, får kommunen også et udvalg med miljø i navnet.

Ærø: Ærø Kommunes erhvervs-, teknik og havneudvalg skifter navn til Teknik-, miljø- og havneudvalget. Det sker, samtidig med at Økonomiudvalget skifter navn til Økonomi- og erhvervsudvalget. I den forgangne måned har tre læserbrevsskribenter slået til lyd for, at kommunen skulle have et miljøudvalg, som det er tilfældet i flere andre kommuner, men det er nu ikke de indlæg, der har fået politikerne til at ændre navnet, siger udvalgets formand, Lennart Mogensen (V).

- Nej, det er det sådan set ikke, det er for at sidestille med andre kommuners udvalg, siger han og forklarer, at kommunen tidligere har haft et miljøudvalg, men at et forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune betyder, at miljøsager behandles i nabokommunen, selv om sagerne også drøftes politisk på Ærø.

Lennart Mogensen mener ikke, borgerne kommer til at mærke den store forskel, men forklarer, at når erhverv bliver taget væk, mangler der noget, og så var det naturligt at få miljø tilbage i navnet. Men miljø og for eksempel vandkvalitet, som var et hot emne i valgkampen, bliver prioriteret uanset hvad, understreger han.

- Vi tager det sandelig alvorligt, det kan jeg godt sige dig.

Navneskiftet træder efter planen i kraft 1. marts, når kommunalbestyrelsen har andenbehandlet ændringen i kommunens styrelsesvedtægt på sit møde sidst i februar.

  • Katrine Becher Damkj¾r

    Af:

    Lokalredaktør, Ærø. Jeg er født og opvokset i Allested-Vejle på Midtfyn. Siden har jeg boet i Odense, Frankrig, København, Syrien og Odense igen. Og siden efteråret 2014 har jeg boet med min familie på Ærø. Inden jeg kom til Ærø, arbejdede jeg i godt fire år som freelancejournalist med base i Odense.