Ærø Friskole i Ærøskøbing oplever stor interesse fra tilflyttere, har elevfremgang og søger to nye lærere. Og så har skolen afgivet bud om at købe skolebygningerne af Ærø Kommune.

Ærøskøbing: Det går faktisk meget godt. Det er konklusionen fra skoleleder på Ærø Friskole, Henrik Mogensen, midt i påskeferien.

Mens han lader op til, at hverdagen starter igen tirsdag efter påske, kan han passende holde øje med sin indbakke for at se, om hans postkasse bliver oversvømmet med jobansøgninger. Skolen søger nemlig to lærere med start 1. august. Begge skal være dansklærere i de større klasser (henholdsvis 8.-9. klasse og 6.-7. klasse) og skal desuden kunne undervise i historie/samfundsfag/religion og geografi/biologi for den enes vedkommende og religion, fysik/kemi og natur/teknik samt håndværk og design for den andens vedkommende. Begge skal desuden kunne undervise i musik.

Den ene lærer skal afløse en, der stopper på skolen, men den anden er en deltidsansat, der sammen med en anden deltidsansættelse tidligere på året er en opnormering af skolens lærerstab med en fuldtidslærer.

- Summa summarum er, at vi kommer ud af 2017 med en fuldtidsansat mere, end da vi startede, siger Henrik Mogensen.

Har budt på skolen

En anden grund til, at Henrik Mogensen er en optimistisk mand, er, at skolen oplever fremgang i elevtallet. Der er netop kommet en elev mere i indeværende skoleår, hvilket ifølge skolelederen er usædvanligt på nuværende tidspunkt. Endnu mere positivt er det, siger Henrik Mogensen, at skolen, som i øjeblikket tæller 88 elever, bliver kontaktet af mange tilflyttere og børnefamilier, som overvejer at flytte til Ærø.

- Det er glædeligt, at vi bliver kontaktet i årets løb af folk, som søger til Ærø. Det er en positiv historie for hele Ærø. Der er faktisk en del, der har forespurgt om indskrivning fra sommerferien, også i de større klasser.

Sidst men bestemt ikke mindst kan Henrik Mogensen fortælle, at skolen i øjeblikket ligger i forhandlinger med Ærø Kommune om at købe skolen. Emnet salg af Ærøskøbing Skole har siden november måned 2016 figureret som lukket punkt på dagsordenen til kommunens økonomiudvalgsmøder, og nu bekræfter Henrik Mogensen, at Ærø Friskole er i spil som køber.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har givet bud på skolen, siger han, men holder dog det konkrete bud for sig selv og vil i øvrigt også vende tilbage til de konkrete planer for bygningerne, når købet forhåbentlig falder på plads inden for 10-14 dage.

Dog vil skolelederen gerne slå fast, at uanset hvad der sker, fortsætter skolen som Ærø Friskole.

- Vi har kontrakt til 2033, så vi er sikret, siger han og tilføjer, at også de foreninger, der i øjeblikket bruger skolen, er velkomne i fremtiden.

- Vi ser det som et aktiv, at der kommer mange mennesker på andre tidspunkter end der, hvor vi har skole, så vi ønsker et fortsat godt samarbejde med de foreninger, der er der nu.

  • Katrine Becher Damkj¾r

    Af:

    Områderedaktør, Øhavsredaktionen Langeland og Ærø. Jeg er født og opvokset i Allested-Vejle på Midtfyn. Siden har jeg boet i Odense, Frankrig, København, Syrien og Odense igen. Og siden efteråret 2014 har jeg boet med min familie på Ærø. Inden jeg kom til Ærø, arbejdede jeg i godt fire år som freelancejournalist med base i Odense.