Vollsmose. Nedrivning er ikke et quickfix


Vollsmose. Nedrivning er ikke et quickfix

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Flemming Jensen, formand for organisationsbestyrelsen i Civica, Odense og Erling Nielsen, formand for bestyrelsen i Fyns Almennyttige Boligselskab,

Billede
Synspunkt. 

I år var ét af de store temaer i statsministerens nytårstale et opgør med "de sorte huller" på Danmarkskortet. Et opgør med ghettoer og parallelsamfund.

Forløsningen er nedrivning, problemerne skal så at sige "bygges væk", det vil sige "nedrives væk". Statsministeren tog udgangspunkt i Vollsmose, der således igen er sat på den nationalpolitiske dagsorden. Der gik da heller ikke ret lang tid, før der tilsyneladende gik ren overbudspolitik i det, og man kunne få indtrykket, at hele Vollsmose skulle nedrives og gerne i 2018.

Lad os til en start få nuanceret tingene. I Vollsmose bor der ca. 9400 mennesker, hvilket knap er antallet af mennesker i byerne Assens og Bogense tilsammen. Ingen kan vel mene, at de to byer skal jævnes med jorden. Vollsmose er ikke en ensartet grå masse, som mange gerne vil gøre den til. Der bor masser af mennesker i Vollsmose, som hver eneste dag gør dét, vi som samfund forventer. De står op og går på arbejde eller uddanner sig m.v. Så lad os få tingene nuanceret.

Nedrivning i Vollsmose er ikke en ny politisk dagsorden. Vi har lige været igennem et kommunalvalg, hvor det også har været et emne. Fra boligorganisationernes side har vi signaleret, at vi er villige til at indgå i en konstruktiv dialog. I Vollsmose-bestyrelsen, der er et forpligtende partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne og beboerdemokrater, har vi lovet hinanden, at vi her i begyndelsen af 2018 netop skal arbejde med en visionsplan for Vollsmose, hvor nedrivning kan være et element.

Nedrivning er ikke et quickfix, der løser alverdens problemer i de udsatte boligområder. Hvis nedrivning ikke blot skal blive endnu et populistisk indspark i et broget politisk landskab, skal det suppleres af en række effektive tiltag.Når vi fortsat taler om parallelsamfund i de udsatte boligområder og de følgevirkninger, dette har, så er det skåret ind til benet, fordi vi som samfund ikke har fundet nøglerne og løsningerne til de sociale, kulturelle og integrationsmæssige udfordringer, der er i dele af disse områder.

Taler vi om nedrivning af et boligområde, kommer vi ud i noget så udansk som tvangsflytning. Et alvorligt indgreb for det enkelte individ og for familier. Prøv at tænke den tanke, at et større antal familier skal sættes uden for egen indflydelse og eget valg om, hvor de vil bo og skal rives op med rode i forhold til deres børns institutioner, skoler, foreninger, venner m.v. Det vil for alle mennesker, uanset etnicitet, være et yderst alvorligt indgreb, men det er konsekvensen.

Hvor skal de pågældende familier genhuses? Alle vores boliger i Vollsmose er fuldt udlejede. De boliger, der skal rives ned, skal derfor erstattes med andre. Det kræver, at vi får mulighed for at bygge nye boliger andre steder i byen, idet vi må antage, at de pågældende beboere skal bo i Odense og ikke skal "eksporteres" til andre kommuner.

Det er lige præcis i forbindelse med denne genhusning andre steder, at der skal gøres tanker i forhold til byplanlægning, således man får den fornødne blandingseffekt, som i virkeligheden er det, som skal berettige nedrivningen? Ligeledes skal de fornødne redskaber, værktøjer og indsatser være til stede hos kommunen. Klar til at blive taget i anvendelse i forhold til de enkelte familier og sikre den sociale og kulturelle integration, som statsministeren efterlyser i sin nytårstale.

I forhold til byplanlægningen kan det ikke understreges nok, at det er yderst vigtigt, at der sker en gennemtænkt boligplacering andre steder i byen og vel at mærke i andre dele af byen, der ikke i forvejen ligger på vippen i forhold til at udvikle sig skævt målt på de samme faktorer, for disse områder har vi desværre også flere af i Odense.

Midt i alt dette her har vi overhovedet ikke talt finansiering af hele gildet, men lad nu det ligge for nu - det bliver alt for stort og for kompliceret udover vi stilfærdigt vil tillade os at bemærke, at finansieringen af manglende og fejlagtig integration nu altså må blive et samfundsanliggende og ikke skal tages af de almene beboeres kasser.

Hvis denne helhedsorienterede tilgang, men også langt mere nuancerede og komplicerede tilgang til emnet nedrivning, lægges for dagen, så kan nedrivning i visse nærmere afgrænsede områder af Vollsmose indgå konstruktivt som løsningsforslag, og det vil i givet fald være med den indgangsvinkel, vi fra boligorganisationerne vil byde ind.

Men hvis ikke der anlægges denne indgangsvinkel, så vil der i vores øjne blot være tale om endnu en populistisk udmelding, der skal tjene bestemte politiske strømninger, og det kan man ikke forvente, at vi aktivt deltager i.

Vollsmose. Nedrivning er ikke et quickfix

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce