Vi skal være stolte

Keller Nielsen

Vi skal være stolte

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I forbindelse med en imagekampagne stiller hjemmeværnet selv spørgsmålet: "Hvad skal vi med hjemmeværnet?"

Spørgsmålet er naturligt udsprunget af den ændring i den sikkerhedspolitiske situation, som ophøret af den kolde krig og murens fald medførte. Alle militære aktører har siden da anvendt megen tid på at gennemføre transformation og tilpasning til den nye verden. Mens øvrige militære aktører har fået nye opgaver uden for landets grænser, først på Balkan og siden også i Afghanistan og Irak efter terrorangrebene i USA i 2001, har hjemmeværnet taget udfordringerne op herhjemme.

Da en egentlig krig på dansk territorium heldigvis ser ud til at ligge langt væk, er den største risiko i dag terror og natur- eller menneskeskabte katastrofer.

Disse risici er derfor også i fokus for hjemmeværnet. I alle tænkelige scenarier er hjemmeværnet bidragyder, det være sig til politiet, beredskabet, forsvaret eller øvrige aktører inden for totalforsvaret. Hjemmeværnets uddannelse skal derfor sigte mod at kunne støtte de øvrige aktører efter deres anmodning og tilpasset deres behov.

Men hjemmeværnet er og skal være mere end det. Det er unikt ved, at det på en gang er en militær organisation og samtidigt er en folkebevægelse med over 50.000 medlemmer. Hjemmeværnets ultimative berettigelse er også en væbnet indsats - som støtte til forsvaret - til sikring af landets eksistens.

Beredskabet i et demokratisk samfund har en tilbøjelighed til at være dimensioneret efter begivenheder, som skete i går og i forgårs. Ingen ved, hvad der sker i morgen eller i overmorgen, uagtet diverse trusselsvurderinger, ekspertudsagn og prognoser. Som verden ser ud i dag, er forsvarets ressourcer i vid udstrækning rettet mod internationale opgaver. Derfor indregner også især det landmilitære hjemlige beredskab hjemmeværnets ressourcer som væsentlige.

Hjemmeværnet råder over et bredt spektrum af kapaciteter med hjemmeværnets indsatsstyrke som den skarpeste profil. For at kunne løse alle typer af opgaver - og for at kunne bistå med udsendelse af personel til internationale operationer - er det nødvendigt, at hjemmeværnet uddanner sine enheder til den ultimative magtanvendelse, uanset hvor fjern muligheden i dag kan forekomme.

Mange tænker nok ikke over det, men når man i dag møder personel i uniform, er det mange steder med stor sandsynlighed hjemmeværnspersonel.

Hjemmeværnet udgør en enestående samfundsressource og er den eneste danske organisation, der med kort varsel kan stille tusindvis af frivillige til løsning af et bredt spektrum af samfundsrelaterede opgaver.

Hvad skal vi med hjemmeværnet? 2006 har vist en markant stigende tilgang af nye medlemmer, og den seneste undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse af befolkningens holdning viser tilsvarende en markant øget opbakning til hjemmeværnet.

Keller Nielsen, oberst, chef for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Odense Kaserne, Sdr. Boulevard 21, Odense C.

Vi skal være stolte

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce