VK og DF svigter de svage


VK og DF svigter de svage

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

"Et samfund skal måles på, hvordan det behandler de svageste grupper". Sådan skrev Fogh-regeringen i forordet til en socialpolitisk plan om "Det fælles ansvar" i 2002. Og Pia Kjærsgaard fremhæver som bekendt igen og igen, at hun opfatter sig som de svages beskytter.

Ligeledes i 2002 nedsatte regeringen Rådet for socialt udsatte. Det udsendte sin første årsrapport i efteråret 2003. Heraf fremgik det bl.a., at der - i de første knapt to år af Foghs regeringstid - blev gennemført nedskæringer af kontanthjælpen med i alt 720 mio. kr., og "at det især var de socialt udsatte med de mindste indkomster, som blev ramt af disse nedskæringer".

Den 26.11.03 blev Fogh i Folketinget bedt om at tage stilling til de nævnte nedskæringer. Hans svar var krystalklart: "Jeg anerkender ikke den pågældende rapport". Samtidig beklagede han "den vanvittige debat, der har været om en fattigdomsgrænse". En sådan grænse findes faktisk i flere lande - f.eks. i Norge og Sverige - ligesom flere EU-lande har foreslået den indført.

Nu har Rådet for socialt udsatte udsendt sin fjerde årsrapport, hvoraf det bl.a. fremgår, at der er sket nedskæringer på kontanthjælpen, starthjælpen og boligydelsen svarende til to milliarder kr. Hvor Rådet i 2003 udtalte forsigtig kritik af regeringen, er kritikken derfor nu skarp. Mennesker, som har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og som har lavt selvværd efter mange nederlag i deres liv, bliver skubbet endnu længere ud i fattigdom og afsondrethed i kraft af Fogh-regeringens beskæring af deres i forvejen beskedne ydelser i et forsøg på at true disse vore svageste medborgere ud på det arbejdsmarked, hvor de ikke kan klare sig.

Men socialminister Eva Kjer Hansen afviser kritikken, som Fogh gjorde det i sin tid. Andet var vel heller ikke at vente. I december 2005 afviste hun f.eks. resultatet af en undersøgelse, som Socialforskningsinstituttet gennemførte på hendes foranledning. Af denne undersøgelse fremgik det nemlig, at de velgørende organisationer, som var blevet spurgt i undersøgelsen, svarede, at antallet af mennesker, som søger hjælp hos dem, har været stigende, siden Fogh-regeringen tiltrådte.

Eva Kjer Hansen benægtede altså den stigende fattigdom i Fogh-perioden i stedet for at glæde sig over den - hun, der til Jyllands-Posten den 18.9.05 udtalte, at "uligheden gerne må blive større". Det skulle nemlig efter hendes mening sikre landets økonomiske dynamik. Hendes synspunkt fremkom nogenlunde samtidig med, at tænketanken World Economic Forum - dvs. den organisation, som hvert år samler en række ledende erhvervssfolk, politikere og økonomer m.fl. til et medieombrust topmøde i Davos i Schweiz - placerede Danmark på en fjerdeplads mht. konkurrencedygtighed, skønt Danmark er det mest "lige" samfund i verden - til socialministerens orientering.

Hvad har Pia K. - de svages beskytter - haft af kommentarer til Socialforskningsinstituttets undersøgelse og de to nævnte årsrapporter fra Rådet for socialt udsattes deprimerende oplysninger om den øgede fattigdom i vort ellers så velstående land? Ingen - ikke én kommentar, ikke én beklagelse fra hende eller nogen anden DF-politiker.

Henning Tjørnehøj, Ellebakken 29, Birkerød.

VK og DF svigter de svage

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce