Transport. Anlæg ny Vestfynbane og motorvej samtidig


Transport. Anlæg ny Vestfynbane og motorvej samtidig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Peter Rahbæk Juel, borgmester, Socialdemokratiet, Odense - Søren Steen Andersen, borgmester, Venstre, Assens og Johannes Lundsfryd, borgmester, S

Peter Rahbæk Juel
Synspunkt. 

Den fynske kamp har været lang og hård, men nu er det endelig lykkedes os at få tiltrukket cirka syv milliarder kroner til at sikre de helt nødvendige forbedringer af den statslige infrastruktur på Fyn. De penge er givet godt ud, fordi bedre plads og fremkommelighed på motorvej og skinner skaber bedre vilkår for både borgere og virksomheder. Det styrker simpelthen væksten. 

Vi fynske borgmestre er taknemmelige for, at folketingspolitikerne nu har fundet pengene til at anlægge en ny jernbane over Vestfyn og udvide motorvejen med det tredje spor fra Nr. Aaby til Odense V.

Det er i vores øjne de helt rigtige politiske løsninger, da de ud fra et trængsels- og samfundssyn skaber vækst og øget sikkerhed på vejene. 

Samtidig vil vi dog opfordre partierne til at starte anlægget af begge projekter i 2018 enten samtidigt eller kort tid efter hinanden. Da de to strækninger løber parallelt med hinanden, vil det være mest fornuftigt, at lade projekterne forløbe sideløbende i stedet for hver for sig. 

En samtidig anlæggelse af Vestfynbanen og E20 udvidelsen vil have en række fordele økonomisk og menneskeligt for både grundejere, bilister og samfundet. Samlet vil statskassen og dermed skatteyderne kunne spare minimum omkring 400 millioner kroner, hvis de to anlægsarbejder bliver udført samtidig. Det anslår Cowi i en rapport udarbejdet for Vejdirektoratet. 

Rent økonomisk vil man kunne hente besparelser ved at lave fælles arbejdsarealer, fælles administration med skurvogne til medarbejderne og fælles pladser til materiel og jorddepoter. Man vil også kunne hente besparelser på selve anlægsarbejdet ved at lave tilkørselsramper og broovergange samtidig.

Anlægges motorvejs- og jernbanespor samtidig, vil man også kunne hente bedre tilbud, da entrepriser kan udbydes med større frihed, større fleksibilitet og større stordriftsfordele end ved adskilte projekter. 

Menneskeligt vil der også være en række fordele ved at klare anlægsfasens uundgåelige gener på én gang. En fordel vi som borgernes repræsentanter vægter højt. Foregår anlægsarbejdet samtidig, vil byggeriets naboer kun opleve støv- og støjgener én gang. Og bilisterne vil kun blive generet af langsom kørsel på grund af anlægsarbejdet i én periode, hvilket sparer kostbar tid for den enkelte og for samfundet.

Endelig vil en fælles anlægsfase betyde, at de lokale grundejere ikke skal igennem usikre ekspropriationsforløb flere gange.  

Derfor er det vores klare anbefaling til Foketingets partier, at de to anlægsprojekter bliver sat i gang samtidig og hurtigst muligt. For hver dag øges kapacitets- og trængselsudfordringerne både på motorvej og jernbane. Med en samtidig anlæggelse kan vi sikre, at vi hverken generer grundejere, erhvervsliv eller bilister mere end én gang. 

Det samlede besparelsespotentiale svarer cirka til en fjerdedel af prisen for det tredje motorvejspors syd om Odense, som fortsat mangler. Her vil trængslen og behovet for en udvidelse kun stige, når brotaktsten på Storebæltsbroen sænkes, og når Nyt OUH åbner. 

Derfor vil vi opfordre Flketingets partier til at se på muligheden for- og fordelen ved at lade de tunge anlægsmaskiner fortsætte deres arbejde fra Odense V og hele vejen Syd om Odense. Det vil skabe en færdselsåre over Fyn med mindre trængsel og bedre mobilitet til fordel for pendlere, bilister og erhvervsliv - til gavn for hele Danmark. 

 

 

Transport. Anlæg ny Vestfynbane og motorvej samtidig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce