Styring og kontrol i skolen

Niels Munkholm Rasmussen, Væbnerhatten 245, 5220 Odense SØ. Foto fra December 2005.

Styring og kontrol i skolen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det ny skoleår vil blive stærkt præget af den nye skolelovgivning. En hidtil ukendt styring og kontrol skal nu være en del af skolens hverdag. Alle de nye opgaver og kontrolforanstaltninger betyder snævrere råderum for at yde god og engageret undervisning, og det betyder en hårdere prioritering af, hvad vi overhovedet kan nå at undervise i.

Jeg er specielt indigneret over at politikere og medier ikke forstår, at vi allerede evaluerer skolens undervisning.

I folkeskolen er den såkaldte formative evaluering udbredt - en evaluering af elevernes læring med det formål at give eleverne feedback og anvende denne fremadrettet mod elevernes videre læring. Heroverfor står den summative evaluering, som politikerne vil have - som skal kontrollere og måle effekten efter et undervisningsforløb ud fra centralt fastlagte trinmål.

Med skolereformen flyttes tyngdepunktet fra evaluering til brug for den videre læring til evaluering som ydre kontrol og registrering via de nye nationale test, nationale præstationsprofiler og kommunale kvalitetsrapporter.

Også en ny politisk styret modebølge har ramt skolen: begrebet "evidens", som er synonymt med bevis. Evidens skal bygge på udvalgt forskning i undervisning, "der virker", og som kan "omsættes til god praksis".

Kommunerne og regeringen tror, at de har fundet de vises sten. Undervisningen kan effektiviseres, eleverne kan lære mere, og Danmark kan hævde sig i den globale konkurrence. Underforstået kan lærernes metodeansvar indskrænkes til at vælge den "beviste" mest effektive undervisningsmetode.

Men det altoverskyggende problem ved evidenstankegangen er: pædagogisk forskning viser, at der slet ikke findes sådanne "effektive metoder". Om der bruges den ene eller anden undervisningsform har ingen synderlig indflydelse på, hvor meget eleverne lærer. Det, der virker, er især veluddannede, fagligt engagerede lærere i dialog med deres elever samt god struktur i undervisningen.

Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitet har set på sammenfatninger af den nyeste internationale forskning. De fastslår, at der ikke eksisterer sådan noget som "effektive undervisningsmetoder".

Forskningen afliver også andre almindeligt udbredte forestillinger om, at centrale test har betydning for undervisningens kvalitet, at traditionel eller "sort" pædagogik skulle være synderlig effektiv, og at manual-styret eller detailreguleret undervisning skulle hæve undervisningens kvalitet.

Det, der virkelig kan styrke undervisningens kvalitet, er, at læreren får tid til egen undersøgelse af undervisningens virkning på eleverne gennem systematisk observationer, analyse af deres opgavebesvarelser, hjemmelavede test, interview af eleverne mv.

Denne formative evaluering står desværre i skarp kontrast til den nuværende politiske forståelse og vilje.

Niels Munkholm, Væbnerhatten 245, Odense SØ, er medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse.

Styring og kontrol i skolen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce