Skærpede miljøkrav

Anker Boye

Skærpede miljøkrav

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det er snart fast rutine, at jeg påpeger de store forandringer, vi i disse år oplever i vores klima. Og jeg lægger ikke skjul på, at jeg ser det som vores fælles ansvar at tage kampen op mod disse forandringer og reducere forbruget af energi i vores samfund.

Nybyggeri og bygningsdrift er i dag nogle af de store syndere. De lægger beslag på næsten halvdelen af samfundets energiforbrug.

Jeg mener fortsat, at det er vigtigt, at vi i Odense Kommune sætter massivt ind over for energiforbruget i såvel nye som eksisterende bygninger for at kunne yde en effektiv indsats mod klimaforandringerne.

Og det har vi et meget virkningsfuldt redskab til: lokalplanlægning. Efter Planloven i 2007 blev ændret, fik vi i højere grad end tidligere mulighed for at stille miljøkrav i lokalplanlægningen. Det betyder, at vi gennem lokalplaner kan sikre, at der tages hensyn til miljøet, når der udformes nye bebyggelsesplaner.

På et overordnet niveau kan lokalplanlægningen bidrage til, at der i den fremtidige byudvikling i Odense vil ske en fortætning af byen. En sådan større og mere effektiv udnyttelse af byens areal mindsker afhængigheden af bilen som transportmiddel og medvirker til genbrug og omdannelse af eksisterende byområder.

Lovændringen betyder også, at der i lokalplaner kan optages krav om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, og den mulighed skal vi benytte os af. Det er særdeles vigtigt, at vi allerede nu stiller skærpede krav til private såvel som offentlige bygherrer om at opføre lavenergibebyggelse.

Der skabes også nye muligheder for at udvikle områder i den eksisterende bymidte, hvor der er støjproblemer. Det har vi benyttet os af i forbindelse med planlægning af blandede byfunktioner, dvs. boliger, butikker og kontorer m.v. i den nye bydel på slagterigrunden. Ligeledes tænkes reglerne anvendt for at skabe et levende bymiljø på havnen.

Derudover kan vi stille krav til udformning og anvendelse af arealer og bygninger, hvor bestemmelser til blandt andet bebyggelsens placering, landskabsforhold, tilslutning til fællesanlæg kan medvirke til at mindske behovet for energi. Samtidig skal vi sikre, at lokalplanbestemmelserne formuleres rummeligt, så der eksempelvis vil være mulighed for at opføre træhuse.

På det mere detaljerede niveau kan lokalplanen indeholde bestemmelser for den enkelte bygning som for eksempel etablering af solceller og opsamling af regnvand.

Lokalplanlægningen kan på alle de nævnte områder bidrage til at opfylde det ambitiøse mål i Odense Kommunes nye Miljøpolitik om, at Odense skal være Danmarks mest bæredygtige by.

I miljøpolitikken indgår en handlingsplan med en række konkrete tiltag, som skal sikre, at vi når de opstillede mål. Blandt andet kan nævnes, at inden 2015 skal mindst 50 pct. af de bebyggelser, som er vedtaget i lokalplaner siden 2009, være lavenergibebyggelser, og der skal udarbejdes en vejledning til, at bæredygtighed indgår i grundlaget for fysisk planlægning.

Dette vil være et skridt på vejen til at sikre en fremtidig bæredygtighed i Odense, så byen bliver et attraktivt sted at leve også for vores efterkommere.

Vi vil samtidig markere os som foregangskommune på miljøområdet - helt i overensstemmelse med miljøpolitikkens intentioner.

anker boye

rådmand (S), Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Slottet, Nørregade 36-38, Odense C

Skærpede miljøkrav

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce