På vej mod bæredygtig by


På vej mod bæredygtig by

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

På byrådsmødet i Odense i onsdags vedtog et enigt byråd en ny miljøpolitik samt en tilhørende handleplan. Denne nye politik hænger samme med Vision Odense - "At lege er at leve" - hvor bæredygtighed er et af de højt prioriterede temaer. Bommen er sat så højt, at Odense i 2017 skal være Danmarks mest bæredygtige by. Det kræver en fokuseret og klar prioritering i de kommende år for at nå målet.

Vi er allerede godt på vej med mange forskellige initiativer. Her senest er der indgået en aftale om grønne indkøb i kommunen, vi har indgået en Kurveknækkeraftale med Elsparefonden, hvor vi har forpligtet os til at nedsætte vores elforbrug, hvor vi i kommunen i øvrigt kun anvender grøn strøm, og vi har lige tilsluttet os Countdown 2010, om sikring af den biologiske mangfoldighed.

Hvad angår selve den fysiske udvikling af byen, så er der for den kommende 10 års periode truffet beslutning om en række større byudviklingsprojekter, som vil omdanne Odense og i størrelse overgår alt, hvad vi tidligere har set. Jeg kan blot nævne lukningen af Thomas B. Thriges Gade, etableringen af letbaner og kanalforbindelsen. Det er projekter, som samtidig også har en bæredygtig sidegevinst: Vi får en større bilfri bykerne, opprioritering af den kollektive trafik og understøttet den fortsatte udvikling af Odense som cykelby.

Bæredygtighed skal bredes ud i hele kommunen, men også på en måde, hvor borgere, virksomheder og organisationer bliver inddraget. Her er selve udarbejdelsen af miljøpolitikken i sig selv et godt eksempel. Forarbejdet er udarbejdet i fællesskab med borgere og interessenter, og disse gode erfaringer skal fortsættes.

Byrådet tilsluttede sig også de 10 forpligtelser i Aalborg Commitments, der bl.a. betyder en forpligtelse til at indarbejde bæredygtighedsvurderinger i de politiske beslutninger. Så når vi skal bygge nyt og renovere for de mange energipenge, så skal det ske på en miljørigtig måde. Planstrategien fra april er udarbejdet, så den imødekommer Aalborg Commitments forpligtelser og bliver dermed indarbejdet i de kommende kommuneplaner for byens udvikling.

Aalborg Commitment betyder desuden en årlig opfølgning på status på bæredygtigheden. Det vil give et godt, mere vidensbaseret grundlag til at træffe beslutninger på, som jeg ser frem til at få. Hvad angår flere konkrete handlinger - så serverer handleplanen en masse forslag, som det er vigtigt at prioritere i de kommende års budgetforhandlinger.

Handlinger er også temaet for den 3. nordiske bæredygtighedskonference, som afholdes den 15.-17. september, og som Odense Kommune er vært for. På konferencen kommer 400 nordiske deltagere, som under konferencen kommer med bud på konkrete handlinger til nedsættelse af CO2-udledningerne. Handlingerne samles i en drejebog, som overleveres til klima- og energiministeren - og også til os selv. Det er forslag, som vi naturligvis også skal forholde os til, og som kan give yderligere bidrag til miljøpolitikkens handleplan.

Alt i alt sender Odense med miljøpolitikken et stærkt signal og går foran for en mere bæredygtig udvikling. Jeg kan kun opfordre til, at borgere og virksomheder tager skridtene sammen med os og tænker bæredygtighed i ord og handlinger til gavn for de kommende generationer.

jan boye

borgmester (K), Odense

På vej mod bæredygtig by

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce