Odense - yes we can


Odense - yes we can

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Planerne om at gøre Odense til en klimaby i europæisk topklasse er fremsynede og visionære. Og hensigten om at skabe et mere sammenhængende byliv uden gennemkørende trafik og flere åbne pladser kan, som det fremstår i kommunens udkast til trafik- og mobilitetsplan, blive et plus både for borgerne og de mange erhvervsdrivende i Odenses centrum.

Hvorvidt planer og visioner kan blive til fornuftige realiteter er dog tvivlsomt. Siden efteråret 2008 har det økonomiske uvejr raset over store dele af verden og vanskeliggjort gennemførelsen af en række ambitiøse projekter. Det gælder også i Odense.

Private investorer samler kræfter for en stund, og det betyder, at nogle af de store, spændende tiltag i Odense må udskydes.

Det betyder ikke, at "der går Odense i den". Det gør der først, hvis Odense ikke formår at indrette sig efter markedsvilkårene.

Når forudsætningerne ændrer sig, er det nødvendigt at tilpasse resten af planen til den ny virkelighed. Det gælder både i forhold til indhold, omfang, rækkefølge og hvad angår selve finansieringen.

Trafik- og mobilitetsplanen, som endnu mangler den endelige politiske behandling, skal understøtte byens liv og skabe rammer og muligheder for at udvikle det.

En væsentlig forudsætning for at skabe liv i en by er, at den er tilgængelig. Odense kommunes visioner medfører, at bilisterne skal parkere deres bil uden for centrum og gå, cykle eller tager offentlig transport ind til bymidten. Faktisk er en afstand fra parkering til bymidten på op til én km acceptabel ifølge planudkastet. Endvidere nedlægges en række af de nuværende parkeringspladser i centrum, og disse omdannes til åbne byrum.

Tanken om åbne byrum er god, men vi frygter, at nedlæggelse af en række parkeringspladser i bymidten vil medføre, at Odense city vil blive valgt fra til fordel for andre mere tilgængelige områder. Tilgængelige - hermed forstår jeg, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser, at man let kan finde frem til dem, og at det ikke tager for lang tid. Tid er nemlig en væsentligt drivkraft for mange af os, og derfor må dette hensyn tillægges stor betydning.

Råbet om flere parkeringspladser kommer ikke blot fra erhvervslivet. Det er afgørende for alle, der bruger byen både til "hverdag og fest". Og det er ikke nok, at der på papiret er tilstrækkeligt antal parkeringsplader. De skal også være der, hvor der er brug for dem.

Når forudsætningerne ændrer sig, må de politiske planer og visioner tages op til revision. Det er f.eks. tilfældet med projektet i Grønnegade. Det må betegnes som rettidig omhu, når der nu viser sig politisk vilje til at se på projektet igen, nu hvor den del af beslutningen, der omhandler etableringen af parkeringspladser under jorden, ikke længere indgår i det konkrete projekt.

I Industri- og Handelskammeret Odense-Fyns bestyrelse er det vores klare overbevisning, at også de forudsætninger, som beslutningen om at lukke Th. B. Thriges Gade kan diskuteres.

Beslutningen er for drastisk, og vi mener, at en mindre indgribende tilpasning af "boulevarden", som kan sikre persontrafikken at passere i et passende tempo, vil være optimal - også i forhold ambitionen om at skabe både en klimaby i europæisk topklasse og en velfungerende bymidte for såvel borgere, brugere, pendlere, turister, erhvervsdrivende m.fl.

Med den fornødne politiske vilje, lydhørhed og handlekraft kan vi én gang for alle tage livet af "der er gået Odense i den" og i fællesskab skabe et stærkere omdømme, nemlig "Odense - yes we can".

Odense - yes we can

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce